Професорсько-викладацький склад кафедри

ГОСПОДАРСЬКИЙ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - gospod_igor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЯСТРЕМСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада - директор навчально-наукового інституту медсестринства

Науковий ступінь - д-р. пед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - yastremska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДАНИЛЕВИЧ ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

Посада - доцент кафедри

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - danulevich@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЛОКАЙ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - lokay@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЗАРУДНА ОЛЬГА ІГОРІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - zarudna@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

РЕГА НАДІЯ ІВАНІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - rega@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

МАЗУР ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - mazur@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ДАНЬЧАК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - danchak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ПРОКОПЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - старший лаборант

E-mail - prokopchuk_oksana@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГАВРИЛЮК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада - асистент

E-mail - havrylyuk_n@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ВОЛКОВ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Посада - асистент

E-mail - rk_volkov@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

САС ПЕТРО АДАМОВИЧ

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - sas_pead@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КРЕХОВСЬКА-ЛЕПЯВКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - lepyavkoom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

БУШТИНСЬКА ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - bushtynska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КОЦАБА ЮЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - kotsaba@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ГОРОДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - horodetskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЯВОРСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - асистент

E-mail - iavorska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

КІТ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Посада - професор

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

E-mail - kit@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

ЛИХА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Посада - асистент

E-mail - lykha@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

НАМІСНЯК (ПРОКОПІВ) ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Посада - асистент

E-mail - prokopivom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

БОЙЧАК МИРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада - асистент

E-mail - boychak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

СЛАВОПАС ВІТА АНАТОЛІЇВНА

Посада - асистент

E-mail - slavopasva@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації