Професорсько-викладацький склад кафедри

Господарський Ігор Ярославович

Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

Посада - завідувач кафедри

E-mail - gospod_igor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Ястремська Світлана Олександрівна

Науковий ступінь - доктор педагогічних наук

Вчене звання - доцент

Посада - директор навчально-наукового інституту медсестринства

E-mail - yastremska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Данилевич Юлія Олегівна

Науковий ступінь -к.м.н.

Вчене звання - Доцент

Посада - Завуч кафедри

E-mail - danulevich@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Локай Борис Анатолійович

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - lokay@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Зарудна Ольга Ігорівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - zarudna@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Усинська Ольга Степанівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - usynska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Рега Надія Іванівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - rega@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Мазур Людмила Петрівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - mazur@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Даньчак Світлана Володимирівна

Науковий ступінь - к.м.н.

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - danchak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Прокопчук Оксана Володимирівна

Науковий ступінь -

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - prokopchuk_oksana@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Гаврилюк Надія Михайлівна

Науковий ступінь -

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - havrylyuk_n@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Максимова Валентина Василівна

Науковий ступінь -

Посада - асистент

E-mail - maksymova@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Волинець Костянтин Васильович

Науковий ступінь -

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - volynec_kv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - lepyavkoom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Буштинська Ольга Валеріївна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - bushtynska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Коцаба Юлія Ярославівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - kotsaba@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Городецький Володимир Євгенович

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - horodetskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Яворська Ірина Володимирівна

Науковий ступінь -

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - iavorska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Кіт Олег Миколайович

Науковий ступінь - Док. мед. наук

Вчене звання - професор

Посада - професор

E-mail - kit@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Лиха Людмила Миколаївна

Науковий ступінь -

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - lykha@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації

Намісняк Ольга Миколаївна

Науковий ступінь -

Вчене звання -

Посада - асистент

E-mail - prokopivom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача

Наукові публікації