Професорсько-викладацький склад кафедри

  ГОСПОДАРСЬКИЙ ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ

Посада - завідувач кафедри

Науковий ступінь - д-р. мед. наук 

Вчене звання - професор

E-mail - gospod_igor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

 ДАНЬЧАК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - директор навчально-наукового інституту медсестринства

Науковий ступінь - канд. мед. наук

Вчене звання - доцент

E-mail - danchak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

ЯСТРЕМСЬКА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Науковий ступінь - д-р. пед. наук 

Вчене звання - професор

E-mail - yastremska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

 ГОРОДЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

Вчене звання - доцент

E-mail - horodetskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

ДАНИЛЕВИЧ ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

 Вчене звання - доцент

E-mail - danulevich@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача   

Наукові публікації 

ЗАРУДНА ОЛЬГА ІГОРІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

Вчене звання - доцент

E-mail - zarudna@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

КРЕХОВСЬКА-ЛЕПЯВКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

E-mail - lepyavkoom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

ЛОКАЙ БОРИС АНАТОЛІЙОВИЧ

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

Вчене звання - доцент

E-mail - lokay@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

 МАЗУР ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

Вчене звання - доцент

E-mail - mazur@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

РЕГА НАДІЯ ІВАНІВНА

Посада - доцент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

Вчене звання - доцент

E-mail - rega@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

ВОЛКОВ РОМАН КОСТЯНТИНОВИЧ

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук

E-mail - rk_volkov@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

 ГАВРИЛЮК НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

E-mail - havrylyuk_n@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

КОЦАБА ЮЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА  

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

E-mail - kotsaba@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

ПРОКОПЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - асистент

E-mail - prokopchuk_oksana@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

СЛАВОПАС ВІТА АНАТОЛІЇВНА

Посада - асистент

E-mail - slavopasva@tdmu.edu.ua 

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

ЯВОРСЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада - асистент

Науковий ступінь - канд. мед. наук 

E-mail - iavorska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

КОЗАК ОЛЬГА АНДРІЇВНА 

Аспірант очної форми навчання

Е-mailkozak_oand@tdmu.edu.ua 

Сторінка аспіранта

Наукові публікації

ДРУБИНЯК МАРТА ЮРІЇВНА 

Посада старший лаборант

Е-maildrubiniak@tdmu.edu.ua