Данчак Світлана Володимирівна

Освіта:

У 2009 році закінчила лікувальний факультет Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Інтернатура та магістратура за фахом внутрішні хвороби закінчена у 2012 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби у 2015р.

В 2021 р. отримала вчене звання доцента кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Нові методи діагностики в ендокринології.

  • Нові методи лікування ендокринологічних захворювань.