Данчак світлана

Освіта:

У 2009 році закінчила лікувальний факультет Тернопільського ДМУ ім. І.Я. Горбачевського. Інтернатура та магістратура за фахом внутрішні хвороби закінчена у 2012 році.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Тернопіль 2015р.

Наукові інтереси:

Нові методи діагностики в ревматології.

Нові методи лікування ревматологічних захворювань.

Особливості ураження печінки у пацієнтів з подагрою.