Вас вітає кафедра вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології!

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 8 асистентів, 1 старший лаборант, 1 аспірант денної форми навчання

З них: докторів наук 2; кандидатів наук – 13.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Клінічна імунологія / Clinical Immunology;

 • Основи медсестринства / Fundamental of Nursing;

 • Нутріціологія / Nutrition;

 • Медсестринство у клініці внутрішньої медицини, інфектології, професійної патології та дерматовенерології / Medical Nursing;

 • Медсестринство у клініці хірургії, анестезіології та реаніматології з медичиною надзвичайних ситуацій, офтальмології та оториноларингології / Surgical Nursing;

 • Медсестринство в сімейній медицині / Family nursing;

 • Обстеження та оцінка стану здоровя людини / Health Assessment;

 • Громадське здоровя та громадське медсестринство / Community and Public Health Nursing;

 • Клінічне медсестринство / Clinical Nursing;

 • Медсестринство в геронтології і геріатрії / Gerontologycal Nursing;

 • Пропаганда здорового способу життя / Health Promotion and Welness;

 • Основи дієтології / Basics of Dietology;

 • Основи паліативної допомоги / Basics of Palliative Care;

 • Основи паліативної допомоги / Basics of Palliative Care;

 • Особливості догляду за тяжкохворими і вмираючими / End of Life Care;

 • Наукові дослідження в медсестринстві / Research and Scientific Evidence in Nursing;

 • Філософія систем охорони здоров'я / Philosophy of Health Care System;

 • Поглиблений курс сімейної медицини / Advanced Family Nursing;

 • Принципи доказової медицини в охороні здоров'я / Principles of Evidence-Based Practice in Health Care;

 • Паліативна медицина / Palliative Care;

 • Гострі стани / Intensive care course;

 • Поглиблене дослідження та оцінка стану здоров'я / Advanced Physical Assessment;

 • Навчання та керівництво: людський аспект організаційних змін / Coaching and Leading: The Human Side of Organizational Change;

 • Хвороби цивілізації / Diseases of Civilization;

 • Сучасні тенденції та проблеми системи охорони здоров'я / Contemporary Trends and Issues in Health Care System;

 • Комплексний курс клінічної біохімії в практиці магістра медсестринства / Integrated Clinical Biochemistry Course for Master's in nursing;

 • Значення харчування для здоров'я у клінічній практиці / Nutrition and Wellness in Clinical Practice;

 • Теорія і дослідження в професійному медсестринстві / Professional Nursing Theory and Research;

 • Розвиток лідерства та співпраця з громадами / Community Engagement and Leadership Development.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • факультету іноземних студентів.

За спеціальностями:

 • 222 "Медицина" (5 курс, 6 курс);

 • 223 "Медсестринство":

  • ОПП "Сестринська справа", бакалаврський ступінь;

  • ОПП "Сестринська справа", магістерський ступінь;

  • ОПП "Парамедик", бакалаврський ступінь;

  • ОНП "Медсестринство", науковий ступінь.

За формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.