Вас вітає кафедра клінічної імунології, алергології

та загального догляду за хворими!

Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів, 9 асистентів, 1 старший лаборант.

 • Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
 • Клінічна імунологія та алергологія;
 • Clinical immunology and allergology;
 • Health Assessment;
 • Медсестринство в професійній патології;
 • Advanced Medical Surgical Nursing Part I;
 • Advanced Medical Surgical Nursing Part II;
 • Advanced Medical Surgical Nursing Part III;
 • Advanced Physical Assessment;
 • Clinical Biochemistry;
 • Coaching and Leading: The Human Side of Organizational Change;
 • Community and Public Health Nursing;
 • Community Engagement, Leadership and Development;
 • Contemporary Trends and Issues in Health Care System;
 • Family nursing;
 • Family Nursing (Primary Care & Childrearing Family & Aged Family Practicum);
 • Fundamentals of Nursing;
 • Gerontologycal Nursing ;
 • Health Assessment;
 • Health Promotion;
 • Modern Methods of Diagnosis;
 • Modern Methods of Diagnosis in Nursing;
 • Nursing Care of Adults I;
 • Nursing Care of Adults II;
 • Nursing Care of Adults III;
 • Nutrition;
 • Palliative Care;
 • Palliative care & Oncology Nursing;
 • Philosophy of Health Care System;
 • Principles of Evidence-Based Practice in Health Care;
 • Professional Nursing;
 • Professional Nursing Role Transition ;
 • Professional Nursing Role Transition Seminar;
 • Research and Scientific Evidence in Nursing;
 • Анестезіологія та реаніматологія;
 • Безпечний лікарняний простір;
 • Клінічна практика;
 • Клінічне медсестринство;
 • Медсестринство в геронтології та геріатрії;
 • Медсестринство в сімейній медицині;
 • Медсестринство в хірургії ;
 • Медсестринство у внутрішній медицині ;
 • Медсестринська етика і деонтологія. Психологія спілкування;
 • Медсестринська етика та деонтологія;
 • Медсестринська переддипломна практика;
 • Медсестринський діагноз;
 • Медсестринські теорії та процес;
 • Обстеження та визначення стану здоров’я;
 • Обстеження та оцінка стану здоров’я людини;
 • Онкологія та паліативна;
 • Основи медсестринства;
 • Паліативна медицина;
 • Первинна медико-санітарна допомога;
 • Проф патологія;
 • Сімейна медицина.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства.
 • за формою навчання:
 • очна;
 • дистанційна.