Наукова робота кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології передбачає планування та виконання дисертаційних та магістерських робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Колективом кафедри за останні десятиріччя отримано понад 10 патентів на винахід, а також 8 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, опубліковано понад 900 наукових праць у журналах і збірниках статей, у фахових виданнях та тези, в тому числі закордоном.

Кафедра вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології є одним із організаторів щорічної міжнародної конференції "Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення". Так 27-28 вересня 2022 року вона відбулася черговий раз, проте, зважаючи на триваючу війну, іноземні доповідачі брали участь у конференції онлайн.

Президія конференції "Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення"
Зліва направо: проф. О.О. Шевчук, проф. Л.А. Грищук, заступник директора департаменту УОЗ Тернопільської ОДА Т.Я. Скарлош, проф. І.Я. Господарський (2022 рік)

Доповідь проф. І.Я. Господарського на конференції "Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення" (2022 рік)

Доц. В.Є. Городецький на коференції з пульмонології у м. Бидгощ, Польща (2022 рік)

Конференція «Нове покоління медичних сестер: досягнення та інновації в медсестринстві» (2022 рік)

Наукова співпраця з університетом MacEwan, Torono в аспекті програми Глобальне здоров'я (2021 рік)

Ас. М.В. Бойчак учасник конференції по лікуванню хвороби Крона, Мілан (2020 рік)

Доц. В.Є. Городецький, доц. Н.І. Рега - учасники Національного конгресу пульмонологів України (Київ, 2019 рік)

Працівники кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології та ННІ Медсестринства беруть участь у виконанні 2 тем, а саме «Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях» (керівник чл.-кор. АМН України проф. М.А. Андрейчин) та «Вдосконалення діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» (керівник - чл.-кор. АМН України проф. М.А. Андрейчин). Директор ННІ «Медсестринства» доц. Ястремська С.О. також бере участь у виконанні міжкафедральної наукової теми «Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних та біогенних токсинів в біологічних системах» (керівник – проф. М.М. Корда).

Виїзди за кордон: - доценти Ястремська С.О., Мазур Л.П. виїжджали у США, м. Нью-Йорк з метою налагодження міжнародних зв’язків та обговорення умов подальшої співпраці корпорації International Career Consulting Inc. та ННІ медсестринства ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачовського МОЗ України»; - доцент Ястремська С.О. виїжджала у Едмонтон, Канада з метою розвитку наукової співпраці у сфері медичної науки, освіти та інших видів діяльності між ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» і факультетом охорони здоров'я та суспільних наук університету імені Грента Макюена й Українським центром ресурсів та розвитку (УЦРР), Канада, (31.04 – 07.05.14). Доцент Мазур Л.П., асистент Креховська-Лепявко О.М. виїжджали у Нью-Йорк, США з метою прийому екзаменів у студентів дистанційної форми навчання (13-19.06.14). Професор Господарський І.Я. – Лондон, Великобританія, участь у конференції, (8-14 квітня, 2014); Мілан, Італія, участь у конференції (1-3 травня, 2014); - проф. Господарський І.Я, Стамбул (Туреччина), з метою участі в науково-практичній конференції з гепатології, 22-23 вересня 2014 року. доцент Ястремська С.О. та доцент Мазур Л.П. виїжджали у м. Нью-Йорк (США) та м. Торонто (Канада) для прийому державних іспитів з 12.06.15 по 18.06.15.

Засіданя оргкомітету симпозіуму "Імунопатологія при патології органів дихання та травлення" (зправа наліво: проф. Ф.Я. Господарський,
ас. О.М. Креховська-Лепявко, доц. Б.А. Локай, ас. Н.М. Гаврилюк,
ас. К.В. Волинець) (2019 рік)

На базі кафедри у 2014-2018р. виконувалися 6 міжнародних грантових дослідження (копії заключених угод – у бухгалтерії університетської лікарні): Вивчення ефективності моноклонованих антитіл у хворих на ревматоїдний артрит (керівник – І.Я. Господарський). Вивчення ефективності інгаляційних стероїдів у хворих на атопічну бронхіальну астму (керівник – І.Я. Господарський). Вивчення ефективності інгаляційних стероїдів і вілантеролу у хворих на ХОЗЛ (керівник – І.Я. Господарський). Вивчення ефективності моноклонованих антитіл у хворих на ревматоїдний артрит (керівник – І.Я. Господарський).

Засідання наукового гуртка каферди, головуюча доц. Н.І. Рега
(2019 рік)

На кафедрі виконуються:

3 – кандидатські

2 – докторські дисертації.

Протягом 2018 р. опубліковано 24 наукових праці, з них 8 – тези (7 – вітчизняні, 1 – закордоном), 16 – статей. За 2 квартали даного року працівниками кафедри опубліковано 10 статей, 2 тез, отримано 1 патент на корисну модель.

Викладачі кафедри беруть участь у написанні підручників та посібників, а саме: доцент Зарудна О.І. брала участь у написанні посібника для іноземних студентів - Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology) Study Guide for 5-th course students. За ред. С.І. Сміян. Автори: У.С. Слаба, Г.П. Кузьміна, Р.Я. Боднар, С.Р. Гусак, Р.Р. Коморовський, О.С. Квасніцька, А.А. Лепявко, Г.В. Лихацька, Л.П. Мартинюк, І.І. Свистун, О.І. Зарудна; професор Кіт О.М. подав у видавництво посібник «Медсестринство в хірургії» (Автори: Кіт О.М., Ковальчук Л.Я., Боб А.О., Коноваленко С.О.), книга зверстана, подана на друк.

Професор Господарський І.Я. рецензував підручник з клінічної імунології та алергології, виданий у м. Вінниця у 2014 року під загальною редакцією проф. Бажори Ю.І.

Студентська наукова робота працює за 2-ма напрямками в таких галузях:

  • клінічне медсестринство

  • клінічна імунологія та алергологія.

У 2018-2019 навчальному році на кафедрі загального догляду за хворими функціонував студентський науковий гурток, в якому займались 6 студентів програми RN-BSN 2.

Куратором гуртка є доцент Локай Б.А. Заняття відбувалися згідно плану, затвердженого на початку навчального року.

В результаті - усі студенти-учасники гуртка виконали наукову роботу та підготували тези наукових доповідей для участі у щорічному Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених, що відбувся у квітні 2018 року. Дослідження виконувались за двома напрямками:

  • хвороба ебола;

  • вивчення алкогольної залежності в молодих людей.

Студенти наукового гуртка, а також студенти програми BSN IV взяли участь у роботі відповідної секції студентської конференції з усними доповідями англійською мовою, результатом стали 2 ІІ-их призових місця.

Працював також гурток з клінічної імунології та алергології. Куратором гуртка є професор Господарський І.Я, в заняттях задіяні практично всі викладачі кафедри. Займаються у гуртку 3 студентів 5-го курсу медичного факультету, один з них – Кучеренко Владислав, який є учасником програми «студентська наука», взяв участь у загальноукраїнській олімпіаді з клінічної імунології у м. Києві та був відзначений серед кращих. Він також працював над науковою роботою, яка була представлена у вигляді тез на конференції студентів та молодих вчених.