Монографії, видані викладачами кафедри кафедри:

 • Особливості хронічного панкреатиту з дисбіозом товстої кишки. Оптимізація лікування: монографія / Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба. – Тернопіль : Осадца Ю.В, 2018. – 188 с.

 • «Хірургічне лікування захворювань жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією» – Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Боб А.О., Луканова С.М. та ін. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2011. - 364 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри:

 • № u 2017 10483 МПК А61В 8/00 (2018.01) Спосіб діагностики стадії фіброзу печінки: патент 123951 Україна: / Господарський І. Я., Гаврилюк Н. М., Господарська Х. О., Прокопчук О. В. № u 2017 10483; заявл. 30. 10. 2017; опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. — 4 с.

 • Свідоцтво № 65579 Україна. Комп’ютерна програма “Розрахунок ступеня фіброзу та некрозапальної активності печінки” / Копча В.С., Гаврилюк Н.М., Сверстюк А.С.; заявл. 10.06.2020; опубл. 16.07.2020.

 • № 201811875 Україна МПК А61L 15/48 Спосіб застосування аерогелевої пов'язки з вітаміном В4 на основі аморфного діоксиду кремнію. Павлишин А. В., Мазур Л. П. № u 201811875; заявл. 30.11.2018; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

 • № 94921 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом кадмію / Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Господарський І. Я., Креховська-Лепявко О. М. – № u 2014 05627 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 – 4 с.

 • № 84093, А61К31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 08.04.2013. Опубл. 10.10.2013 Бюл. № 19/2013.

 • № 90420, А61Р1/00, А61N1/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 25.12.2013. Опубл. 26.05.2014 Бюл. № 10/2014.

 • № 75870 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті / Гудима А. А., Креховська-Лепявко О. М. – № u 2012 09476 ; заявл. 03.08.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23 – 4 с.

 • № 17110 А. Україна, МПК A61B17/03. Спосіб герметизації кишечного анастомозу / В.Б.Гощинський, С.А.Назарчук, М.В.Бойчак. - № 200602373; Заявлено 03.09.2006; Опубліковано 15.09.2006 Бюл. № 9 – 3 с.

 • № 200602078 Україна МПК А61Р 3/10 Спосіб лікування хворих на цукровий діабет. Швед М. І., Мазур Л. П. № u 200602078; заявл. 27.02.2006; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9.

 • № 61836 А. Україна, МПК G09B23/28. Спосіб моделювання остеопорозу / В.Б.Гощинський, М.В.Бойчак. - №2003076126; Заявлено 01.07.2003; Опубліковано 15.11.2003 Бюл. №11 – 2с.

 • №44954 МПК: A61K 31/04, A61K 33/38 Спосіб лікування і профілактики гастритів, виразок шлунка та дванадцятипалої кишки Опубліковано: 15.03.2002 Автори: Паньків Ігор Богданович, Дем'яненко Василь Васильович, Стародуб Євген Михайлович, Шостак Світлана Євгенівна, Бугай Богдан Григорович, Локай Борис Анатолійович

 • № 39779 МПК: G09B 23/28 Спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами Опубліковано: 15.06.2001 Автори: Кузьменко Сюзанна Антонівна, Локай Борис Анатолійович, Бойчук Богдан Романович

 • № 22018 МПК: G01N 33/02 Спосіб визначення токсичності грибів Опубліковано: 30.04.1998 Автори: Бойчук Богдан Романович, Кузьменко Сюзанна Антонівна, Чекман Іван Сергійович, Локай Борис Анатолійович

 • № 22019 МПК: A61K 35/74 Спосіб визначення цитотоксичності отрути блідої поганки Опубліковано: 30.04.1998 Автори: Кузьменко Сюзанна Антонівна, Локай Борис Анатолійович, Чекман Іван Сергійович, Бойчук Богдан Романович

 • № 22017 МПК: A61K 31/185 Спосіб інтенсифікації енергетичного обміну Опубліковано: 30.04.1998 Автори: Локай Борис Анатолійович, Кузьменко Сюзанна Антонівна, Чекман Іван Сергійович, Бойчук Богдан Романович