Монографії, видані викладачами кафедри кафедри:


- - «Хірургічне лікування захворювань жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією» – Кіт О.М., Ковальчук О.Л., Боб А.О., Луканова С.М. та ін. – Тернопіль: «Укрмедкнига», 2011с.

Патенти, отримані викладачами кафедри кафедри:

  1. Патент України № 84093, А61К31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 08.04.2013. Опубл. 10.10.2013 Бюл. № 19/2013.
  2. Патент України № 90420, А61Р1/00, А61N1/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 25.12.2013. Опубл. 26.05.2014 Бюл. № 10/2014.
  3. Пат. на корисну модель № 75870 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті / Гудима А. А., Креховська-Лепявко О. М. – № u 2012 09476 ; заявл. 03.08.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23 – 4 с.
  4. Пат. на корисну модель № 94921 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом кадмію / Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Господарський І. Я., Креховська-Лепявко О. М. – № u 2014 05627 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 – 4 с.
  5. Спосіб лікування і профілактики гастритів, виразок шлунка та дванадцятипалої кишки Номер патенту: 44954 Опубліковано: 15.03.2002Автори: Паньків Ігор Богданович, Дем'яненко Василь Васильович, Стародуб Євген Михайлович, Шостак Світлана Євгенівна, Бугай Богдан Григорович, Локай Борис Анатолійович МПК: A61K 31/04, A61K 33/38
  6. Спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами Номер патенту: 39779 Опубліковано: 15.06.2001 Автори: Кузьменко Сюзанна Антонівна, Локай Борис Анатолійович, Бойчук Богдан Романович МПК: G09B 23/28
  7. Спосіб визначення токсичності грибів Номер патенту: 22018 Опубліковано: 30.04.1998 Автори: Бойчук Богдан Романович, Кузьменко Сюзанна Антонівна, Чекман Іван Сергійович, Локай Борис Анатолійович МПК: G01N 33/02
  8. Спосіб визначення цитотоксичності отрути блідої поганки Номер патенту: 22019 Опубліковано: 30.04.1998 Автори: Кузьменко Сюзанна Антонівна, Локай Борис Анатолійович, Чекман Іван Сергійович, Бойчук Богдан Романович МПК: A61K 35/74
  9. Спосіб інтенсифікації енергетичного обміну Номер патенту: 22017 Опубліковано: 30.04.1998 Автори: Локай Борис Анатолійович, Кузьменко Сюзанна Антонівна, Чекман Іван Сергійович, Бойчук Богдан Романович МПК: A61K 31/185