У 1995 р. в Тернопільській державній медичній академії відкрився медсестринський факультет для підготовки фахівців за спеціальностями сестринська справа і лабораторна діагностика.

Медсестринський факультет у 2000 р. було реорганізовано у факультет бакалаврату і молодших спеціалістів медицини, а з вересня 2002 р. – у медичний коледж академії.

На виконання рішення Вченої ради університету від 27.09.2005 р., протокол № 2, дозволу МОЗ України від 4.10.2005 р. № 08.01-22/2359 та наказу по ТДМУ імені І.Я. Горбачевського від 10.10.2005 № 601, медичний коледж ТДМУ реорганізовано в навчально-науковий інститут медсестринства.

Тоді ж, у жовтні 2005 року, була заснована кафедра загального догляду за хворими як складова частина навчально-наукового інституту медсестринства з метою оптимізації викладання загального догляду за хворими в хірургії, терапії і педіатрії. Підвищення рівня якості викладання цих дисциплін англомовним студентам є одним з основних завдань кафедри. Всі викладачі кафедри були сертифіковані на рівень володіння англійською мовою, та отримали сертифікати не нижче другого рівня.

Протягом року новостворені інститут медсестринства та кафедра загального догляду за хворими змінили своє місцезнаходження з приміщень консультативно-лікувального центру на повністю перероблений, відремонтований та оснащений комп’ютерною, мультимедійною, проекційною технікою та фантомами перший поверх спортивного корпусу – зараз корпус № 7.

Ректор ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського проф. Ковальчук та проф. Білл Колеман (США, Університет Південої Кароліни), (2006р.)

Тоді ж, у жовтні 2005 року, була заснована кафедра загального догляду за хворими як складова частина навчально-наукового інституту медсестринства з метою оптимізації викладання загального догляду за хворими в хірургії, терапії і педіатрії. Підвищення рівня якості викладання цих дисциплін англомовним студентам є одним з основних завдань кафедри. Всі викладачі кафедри були сертифіковані на рівень володіння англійською мовою, та отримали сертифікати не нижче другого рівня.

Протягом року новостворені інститут медсестринства та кафедра загального догляду за хворими змінили своє місцезнаходження з приміщень консультативно-лікувального центру на повністю перероблений, відремонтований та оснащений комп’ютерною, мультимедійною, проекційною технікою та фантомами перший поверх спортивного корпусу – зараз корпус № 7.

Корпус ННІ медсестринсва (2014р.)

З грудня 2007 року назва кафедри змінена на кафедру клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими. Її клінічною базою стали відділення Тернопільської університетської лікарні. У даний час викладачі кафедри консультують і лікують пацієнтів у гастроентерологічному, ревматологічному, пульмонологічному, ендокринологічному, гематологічному та хірургічному відділеннях. Професор І.Я.Господарський є куратором гастроентерологічного, а доцент Б.А.Локай – гематологічного відділень лікарні. На основі штату кафедри та працівників університетського шпиталю функціонують 2 обласних центри:

· Обласний центр клінічної імунології та алергології (керівник І.Я.Господарський)

· Обласний центр гастроентерології з гематологією (керівник І.Я.Господарський)

зав.кафедри проф. І.Я.Господарський (2005р.)

В приміщеннях кафедри розміщено комп’ютерний зал на 42 комп’ютери, бібліотека з читальним залом, 2 лекційні аудиторії (велика – на 150 місць та мала – на 40 місць), які оснащені стаціонарною проекційною апаратурою, навчальні кімнати, тренажерно-фантомний зал, кімнати адміністрації, викладачів, технічного персоналу. Всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет.

Ком'ютерний клас та тренінговий клас ННІ медсестринства (2012р.)

професор Ю.І. Сливка читає лекцію для студентів медичного факультету. Лекційна аудиторія №12. (2008р.)

Тренажерно-фантомний зал кафедри повністю забезпечений обладнанням відповідно до вимог до підготовки спеціалістів з різних дисциплін навчального плану. На його базі студенти ТДМУ мають змогу опанувати практичні навички з переліку освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальностей.

З листопада 2005 р. по травень 2006 р. завiдувачем кафедри був к.м.н. Прокопчук Анатолiй Iванович. З червня 2006 р. по грудень 2007 р. завiдувачем кафедри був д.м.н. Олiйник Олександр Валентинович. Зараз на цій посаді перебуває проф. Господарський Ігор Ярославович.

Протягом тривалого часу посаду професора кафедри обіймав д.м.н., проф. Сливка Ю.I., кардiолог вищої категорiї, який в даний час виконує науково-дослідницькі проекти у США.

Викладачі кафедри неодноразово стажувалися у закордонних університетах та клініках: проф. Господарський Ігор Ярославович – Інститут Пастера (Франція), клініка гепатології (Швейцарія), Віденський медичний Університет, клініка АКН (Австрія); доц. Ястремська С.О. – Віденський медичний Університет (Австрія), Університет Південної Кароліни Апстейт (США), Саксіонський Університет (Нідерланди), Інститут АСА (США); доц. Рега Н.І. – Саксіонський Університет (Нідерланди); доц. Усинська О.С. – Університет Південної Кароліни Апстейт (США); ас. Коноваленко С.О. – Університет Південної Кароліни Апстейт (США), Інститут АСА (США); ас. Городецький В.Є. – медичний університет Катовіце (Польша);

З метою опанування новітніх діагностичних та лікувальних технологій викладачі кафедри регулярно проходять клінічні тренінги у рамках проведення міжнародних клінічних досліджень: проф. Господарський Ігор Ярославович – Прага (Чехія), Санкт-Петербург (Росія), Будапешт (Угорщина); доц. Рега Н.І.- Москва (Росія), Стамбул (Туреччина); доц.. Зарудна О.І. - Прага (Чехія), Москва (Росія); ас. Городецький В.Є. – Прага (Чехія).

Освоєння іноземними студентами медсестринства практичних навичок по догляду у Тренінговому центрі ТДМУ 2018р.

На кафедрi проводиться викладання клінічної імунології та алергології для студентів медичного та стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів, а також предметiв за програмою медсестер США англiйською мовою, для чого створенi вiдповiднi методична та матерiальна бази. Кафедра є опорною в унiверситетi для здiйснення викладання програми бакалаврату медсестринства для iноземних англомовних студентiв.

Кафедра також забезпечує у повному об'ємi викладання програми бакалаврату медсестринства для тих студентiв, якi вже мають лiкарську освiту i бажають тепер здобути звання бакалавра медсестринства.

З 2009 року на кафедрі здійснюється підготовка магістрів медсестринства українською та англійською мовами. У липні 2010 року вперше в університеті відбувся публічний захист магістерських робіт студентів першого випуску.

У 2008 році викладачі кафедри пройшли курси підготовки до проведення дистанційної форми навчання, а з 2009 року розпочато навчання бакалаврів та магістрів медсестринства за дистанційною формою освіти.

Усі викладачі кафедри відмінно володіють іноземними мовами і сертифіковані на право викладання англійською мовою (не нижче 2 рівня).

Викладачами кафедри та дирекцією ННІ медсестринства була проведена велика робота по підготовці до початку навчання іноземних студентів у ТДМУ за американськими освітніми програмами. У результаті постійної переписки з американською стороною для узгодження деталей навчальних програм, термінів навчання, переліку предметів та ін. був створений експериментальний майданчик з підготовки іноземних студентів за американськими медсестринськими програмами на базі ТДМУ. У жовтні 2006 р. наказом МОН та МОЗ України від 24.11.2006 р. № 773/785 були затверджені та ліцензовані експериментальний навчальний план підготовки фахівців з числа іноземних громадян за напрямом 1101 Медицина, Спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст та експериментальний навчальний план підготовки фахівців з числа іноземних громадян за напрямом 1101 Медицина, Спеціальності 6.120101 «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського призначено загальним координатором навчального процесу та доручено розповсюджувати досвід серед інших вищих медичних навчальних закладів ІІ-IV рівнів акредитації МОЗ України щодо підготовки фахівців з числа іноземних громадян за напрямом 1101 Медицина спеціальності 5.12010102 та 6.120101 «Сестринська справа». Як свідчить досвід та світова практика, для забезпечення належної якості підготовки медсестринських кадрів у ННІ медсестринства та медичних коледжах необхідно, щоб викладацький склад, який проводить навчання студентів, мав освіту як мінімум бакалавра медсестринства з подальшим отриманням диплому магістра медсестринства. Отже, підготовка магістрів з медсестринства є актуальною проблемою сьогодення.

З 2008 р. кафедра здійснює навчання студентів з України та з закордону за дистанційною формою за програмами спеціальності «Сестринська справа» (бакалавр та магістр). У 2015 р. кількість студентів дистанційної форми становить майже 500 осіб. З них більше 2/3 становлять студенти-іноземці.

У вересні 2006 р. був здійснений перший набір іноземних громадян на навчання за цими програмами. Це були студенти з Нігерії, Гани, Уганди, Кенії.

Навчання веносекції у тренінговому класі ННІ медсестринства (2010р.)

Кафедра приймає участь у виданні фахового журналу для медичних сестер України «МЕДСЕСТРИНСТВО», оскільки директор інституту медсестринства, завідувач кафедри загального догляду за хворими та доценти кафедри входять до складу редколегії журналу. Інститут медсестринства ТДМУ запрошує до співпраці у виданні журнальних статей всіх зацікавлених фахівців.

У 2007-2018 р.р. викладачі кафедри брали участь у роботі Українсько-нідерландського проекту за підтримки програми MATRA «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад» за участі представників влади, громадськості, нідерландських експертів, преси. Цей проект передбачав ряд взаємопов’язаних кроків. А саме: опіка людей похилого віку, що перебувають в групах ризику й потребують допомоги, сімейна медицина з наголосом на роботу медичних сестер, співпраця та координація зусиль різних установ для забезпечення безперервного догляду. ННІ медсестринства ТДМУ був координатором цього проекту в Україні.

Зусиллями співробітників ННІ медсестринства завершено 5 грантових досліджень: під керівництвом проф. Господарського І.Я. та проф. Сливки Ю.І. На сьогодні виконується 4 міжнародних клінічних дослідження.

Основні теми наукових досліджень: Імунопатологія реактивних і ревматоїдного артритів, інших автоімунних захворювань; Імунопатологія інфекційних хвороб; Бронхіальна астма; Серцево-судинна патологія; Хронічне обструктивне захорювання легень.

Кафедра є співвиконавцем науково-дослідних тем: міжуніверситетської міжкафедральної НДР, присвяченої епідемічному та пандемічному грипу і його ускладненням (керівник: член-кор. НАМН, проф. Л.Я Ковальчук); міжкафедральної НДР, присвяченої оптимізації лікування розповсюджених інфекційних захворювань (керівник: член-кор. НАМН, проф. М.А. Андрейчин).

Щороку, починаючи з 2006 року, зусиллями співробітників кафедри проводяться Всеукраїнські конференції з міжнародною участю, метою яких є пропаганда становлення медсестринства в Україні на сучасному світовому рівні. У роботі конференцій неодноразово брали участь керівники системи охорони здоров’я України (міністри охорони здоров’я, сім’ї, молоді і спорту та їх заступники), керівники навчальних медичних закладів із Західної Європи та США.

Спільно з кафедрою пропедевтики внутрішньої медицини проведено 3 міжнародних конференції «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях». У роботі цих форумів брали участь делегації з Польщі, Росії, Білорусі, США (експерти Національної Агенції Аерокосмічних Досліджень). За результатами конференцій організовано міжнародний проект щодо вивчення епідеміології бронхіальної астми (Україна-Польща-Білорусь-Канада).

Візит студентів Саскачеванської політехніки (Канада) за програмою академічної мобільності студентів в ТДМУ (з 29 квітня по 21 травня 2017р.)