Колектив кафедри з кураторськими групами під час благодійного ярмарку (2022 рік)

У вересні 2022 року було проведено благодійний ярмарок із збору коштів для ЗСУ. У ньому взяли участь викладачі кафедри вищої медсестринскьої освіти, догляду за хворими та клінічної імунології, та кураторські групи кафедри.

Професор І.Я. Господарський, зустріч із студентами групи МБв-441 (вересень 2022 року)

Доцент О.М. Креховська-Лепявко із студентами групи МБв-441 (вересень 2022 року)

Доцент О.М. Креховська-Лепявко із студентами групи МБв-441, прогулянка по Старому парку (вересень 2022 року)

Благодійний ярмарок в ТНМУ до Дня Захисника України. Асистент Л.М. Лиха разом із студентами групи МБв-441 (жовтень 2021 року)

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом 2019-2020 навчального року здійснювалися на кафедрі клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими за основними напрямками:Національне виховання; Патріотичне виховання; Інтелектуально-духовне виховання; Громадсько-правове виховання; Робота з іноземними студентами; Естетичне виховання; Екологічне виховання; Трудове виховання; Моральне виховання; Благодійна діяльність та волонтерство; Соціальний захист, відвідування гуртожитків; Фізичне виховання; Здоровий спосіб життя.

Благодійний ярмарок в ТНМУ до Дня Захисника України ас. Л.М. Лиха, ас. Ю.Я. Коцаба, ас. О.В. Буштинська, ас. О.М. Намісняк,
ас. О.М. Креховська-Лепявко разом із студентами групи МБв-241 (жовтень 2019 року)

Група МБв-241 під час відвідин госпісу (грудень 2019 року)

Екскурсія разом зі студентами в Кам'янець-Подільську фортецю (2019 рік)

Асистент Л.М. Лиха після заняття з кураторською групою
(2019 рік)

Кафедра разом із кураторськими группами на доброчинному ярмарку
(2019 рік)

Освітня акція присвячена всесвітньому дню паліативної допомоги, С.О. Ястремська, Тернопіль (2018 рік)

В основу діяльності кафедри загального догляду за хворими покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота кафедри була спрямована на вирішення таких завдань:

    • створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку студентів;

    • турбота про здоров'я студентів, пропаганда здорового способу життя;

    • естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки студентів;

    • виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню патріотичної роботи.

Одним з аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення студентам гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного аспекту у 2018-2019 н. р. здійснювалась через проведення різноманітних заходів: бесіди на історичну тематику щодо злуки ЗУНР і УНР – формування незалежної соборної України, участь у заходах присвячених Шевченківським дням. Кураторами груп у зв’язку з трагічними подіями було організовано хвилину мовчання в пам’ять Небесної сотні та загиблим у зоні АТО.

Асистент О.М. Намісняк проводить заняття з кураторською групою (2019 рік)

Доцент Н.І. Рега проводить психологічний тренінг за студентами кураторської групи (2018 рік)

Асистент О.М. Креховська-Лепявко із кураторською группою обговорюють відмінності культур спілкування народностей світу (2018 рік)

Інтелектуально-духовний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію у відвідуванні вистав «Занадто одружений таксист» та «Народний депутат» у Тернопільському академічному драматичному театрі ім. Т.Г.Шевченка. Працівники кафедри із студентами відвідали Обласну філармонію з метою участі у вечорі, що присвячувався музиці епохи «Романтизму». «Ця музика хвилює i спокушає, навiює радiсть, можливо, сум, або взагалi вiдправляє вас у фантазiйнi мандри» - так вважали студенти, які відвідали концерт, а також прослухали шедеври того часу у виконанні Академічного камерного оркестру «Арката». Гість вечора - відомий український скрипаль киянин Георгiй Васильєв, у програмі якого твори Вагнера, Бiзе та Мендельсона.

Іноземні студенти активно залучаються до культурної роботи та науково-дослідницької діяльності, беруть участь у науковому гуртку членів наукового гуртка кафедр. Викладачі кафедри забезпечили участь у конфереції молодих вчених на базі НОК Червона Калина 2018р.

Належна увага на кафедрі приділяється вихованню у студентів високої культури та естетичних смаків. Викладачами кафедри обговорювались питання про коректність, етичність та культуру спілкування студентів у їх поведінці під час навчальних занять. Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті студентів наполегливо проводили куратори груп. Зі студентами організовувались бесіди щодо доцільності дотримання правил етикету.

У рамках екологічного виховання у 2018-2019 н. р. відбулись обговорення проблеми Чорнобильської трагедії.

Трудове виховання побудоване на тісному зв’язку університету з лікарнями. На базі кафедри медичного права була проведена дискусійна бесіда на тему: «Яким повинен бути молодий медичний працівник: кращі професійні якості». Важливим аспектом є виховання любові до праці, підготовка підростаючого покоління до трудової діяльності в сучасних умовах.

На кафедрі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування у студентів моральних аспектів. Кураторами груп проводиться бесіди зі студентами щодо успішності у навчанні та пропусків занять, обговорювалась тема: «Мораль, повага та гідність в українському суспільстві».

Згідно графіку викладачами кафедри було проведено за 2018-2019 н. р. інструктаж студентів з техніки безпеки. Протягом зазначеного періоду викладачами кафедри відвідувався гуртожиток № 1 (9 поверх, ліве крило), проводились бесіди та зроблено відповідні записи в журналах.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через організацію зустрічі з доцентом кафедри Акушерства та гінекології №2 Петренко Н.В. на тему: «Аборти і його наслідки», а також відбулося обговорено кураторами групи зі студентами. У рамках даної тематики відбулись бесіди на тему: «Насильство в молодіжному середовищі». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні навчального року.

Упродовж 2018-2019 навчального року робота педагогічного колективу кафедри була спрямована на реалізацію основних напрямків виховної роботи зі студентами. Адже головною метою викладачів є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості - лікаря.