Конференція «Нове покоління медичних сестер: досягнення та інновації в медсестринстві» (2022 рік)

Колектив кафедри сидять (зліва направо) : доц. Н.І. Рега, доц. С.О. Ястремська, проф. І.Я. Господарський, доц. Ю.О. Данилевич , доц.О.І. Зарудна,
ас. Ю.Я. Коцаба; стоять (зліва направо) ас. Р.К. Волков, лаб. О.Г. Куценко, ас. О.М. Намісняк, ас. О.В. Буштинська, ас. О.М. Креховська-Лепявко, доц. Б.А. Локай,
ас. І.В. Яворська, ас. Н.М. Гаврилюк, ас. М.В. Бойчак, лаб. М.Б. Василишин, доц. В.Є. Городецький (2021 рік )

Спільний українсько-канадський курс «Глобальне здоров’я» (2021 рік)

Асистент М.В. Бойчак читає онлайн лекцію іноземним студентам IV курсу ННІ медсестринства (2021 рік)

Асистент О.М. Намісняк проводить практичне заняття онлайн студентам групи МБі-241 (2021 рік)

Доцент Ю.О. Данилевич проводить практичне заняття онлайн зі студентами групи МБі-441 (2021 рік)

Доцент В.Є. Городецький проводить практичне заняття онлайн зі студентами групи ММ-529 (2021 рік)

Викладачі кафедри під час прийому державних іспитів в студентів дистанційної форми навчання (2021 рік)

VII науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (2019 рік)

Доценти С.О.Ястремська та Л.П.Мазур під час стажування в університеті МакЮена,
м. Едмонтон (Альберта, Канада) (14 – 30 жовтня 2019 року)

Доцент С.О. Ястремська в складі делегації ТНМУ взяла участь в першій Осінній школі з медичної освіти
в рамках Україно-Швейцарського проекту “Розвиток медичної освіти” (
7-9 жовтня 2019 року)

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. Н.І. Рега , доц. Л.П. Мазур, проф. І.Я. Господарський, доц. С.О. Ястремська, методист О.Д. Пашко,
стоять: доц. С.О. Коноваленко , ас. О.М. Креховська-Лепявко, ас. І.В. Яворська , доц. О.І. Зарудна, доц. Б.А. Локай, доц. О.Л. Сидоренко, ас. В.В. Максимова,
лаб. В.Я. Шевчук, ас. Т.Ю. Рибалка, інженер Р.І. Гаврилюк (2011 рік)

Директор НІІ медсестринства, доцент Світлана Ястремська взяла участь у ХХІ-й інавгурації навчального року Колегіуму Мазовія вищої інноваційної школи (Польща), яка відбулася в Центрі культури і мистецтв Анджея Межерицького в м. Сєдльце (5 жовтня 2019 року)

Стажування з паліативної допомоги, ас. Ю.Я. Коцаба, ас. О.М. Намісняк,
м. Івано-Франківськ (2019 рік)

Під час тренінгу з основ психології (2018 рік)

Теоретична частина іспиту у студентів-бакалаврів. Нью-Йорк (2019 рік)

Ас. О.М. Намісняк, заняття з кураторською групою BSN 2 курс (2019 рік)

Візит в хоспіс (2019 рік)

Випуск медсестер-бакалаврів (2019 рік)

Проведення підсумкової атестації студентів дистанціної форми навчання (2019 рік)

Ас. О.М.Креховська-Лепявко, практичне заняття з групою BSN 2 курс
(2018 рік)

Професор І.Я. Господарський проводить огляд пацієнта в гастроентерологічному відділенні (2019 рік)

Доцент В.Є. Городецький на клінічному обході в пульмонологічному відділенні (2018 рік)

Іспит у студентів дистанційної форми навчання (2018 рік)

Осінній ярмарок (2018 рік)

Заняття в центрі симуляційного навчання Університету МакЮена. Practical Class in Simulation centre McEwan University, Edmonton, Canada (2018 рік)

Директор навчально-наукового інституту медсестринства,
доцент С.О. Ястремська (2011 рік)

Директор центру дистанційної освіти доц. О.С. Усинська (2011 рік)

Асистент В.В. Максимова із студентами в лабораторії практичних навичок. (2012 рік)

Лабораторія практичних навичок оснащена найсучаснішими навчальними муляжами, манекенами та тренажерами (2012 рік)

Підготовка до складання практичної частини іспиту з основ медсестринської справи (2013 рік)

Комп’ютерна лабораторія (2013 рік)

- іноземці працюють в комп’ютерному класі. (2012 рік)

Перший випуск студентів-іноземців (2008 рік)

Вивчення медсестринських маніпуляцій студентами-іноземцями (2012 рік)

Вивчення медсестринських маніпуляцій студентами-іноземцями (2011 рік)

Під час проведення міжнароднї конференції з медсестринства 7-8 травня 2009 року. Перший проректор ТДМУ Мисула І.Р. і представники ННІ медсестринства (2009 рік)

Практичний семінар з надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. В президії ректор ТДМУ Ковальчук Л.Я., голова правління Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги Князевич В. М., представники системи охорони здоров’я Тернопілля та України. (2012 рік)

Робота в залі реабілітації під час стажування викладачів ННІ медсестринства в університеті SAXION (м.Енсхеде, Нідерланди) (2010 рік)

Вдосконалення студентами навичак венепункції у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008 рік)

Вдосконалення студентами навичак роботи із неонатальними боксами у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008 рік)

Кафе ННІ медсестринства (2008 рік)

Вдосконалення студентами навичак роботи із немовлятами у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008 рік)

Вдосконалення студентами навичак роботи із немовлятами у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008 рік)