Колектив кафедри сидять (зліва направо) : доц. Рега Н.І., доц. Ястремська С.О., проф. Господарський І.Я., доц. Данилевич Ю.О., доц.Зарудна О.І., асист. Коцаба Ю.Я.; стоять (зліва направо) асист. Волков Р.К., лабор. Куценко О.Г., асист. Намісняк О.М., асист. Буштинська О.В., асист. Креховська-Лепявко О.М., доц. Локай Б.А., асист. Яворська І.В., асист. Гаврилюк Н.М., асист. Бойчак М.В., лабор. Василишин М.Б., доц. Городецький В.Є. (вересень, 2021 )

1Спільний українсько-канадський курс «Глобальне здоров’я» - 2021

Асистент Бойчак М.В., читає онлайн лекцію іноземним студентам IV курсу ННІ медсестринства (18.04.2021)

Асистент Намісняк О.М., проводить практичне заняття онлайн студентам групи МБі-241 (17.03.2021)

Доцент Данилевич Ю.О., проводить практичне заняття онлайн зі студентами групи МБі-441 (17.03.2021)

Доцент Городецький В.Є., проводить практичне заняття онлайн зі студентами групи ММ-529 (17.02.2021)

Викладачі кафедри під час прийому державних іспитів в студентів дистанційної форми навчання (червень 2021)

VII науковий симпозіум з міжнародною участю «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (жовтень 2019)

Доценти Ястремська С.О. та Мазур Л.Пю під час стажування в університеті МакЮена, м. Едмонтон (Альберта, Канада) 14 – 30 жовтня 2019

7-9 жовтня 2019 доцент С.О. Ястремська в складі делегації ТНМУ взяла участь в першій Осінній школі з медичної освіти в рамках Україно-Швейцарського проекту “Розвиток медичної освіти”

Колектив кафедри (зліва направо) сидять: доц. Рега Н.І., доц. Мазур Л.П, проф. Господарський І.Я., доц. Ястремська С.О., методист Пашко О.Д., стоять: доц. Коноваленко С.О., ас. Креховська-Лепявко О.М., ас. Яворська І.В., доц. Зарудна О.І., доц. Локай Б.А., доц. Сидоренко О.Л, ас. Максимова В.В., лаб. Шевчук В.Я. , ас.Рибалка Т.Ю., інженер Гаврилюк Р. (2011)

Директор НІІ медсестринства, доцент Світлана Ястремська взяла участь у ХХІ-й інавгурації навчального року Колегіуму Мазовія вищої інноваційної школи (Польща), яка відбулася 5 жовтня 2019 в Центрі культури і мистецтв Анджея Межерицького в м. Сєдльце.

Стажування з паліативної допомоги, Івано-Франківськ 2019 (ас. Коцаба Ю.Я., ас. Намісняк О.М. )

Під час тренінгу з основ психології (2018)

Теоретична частина іспиту у студентів-бакалаврів. Нью-Йорк (2019)

Заняття з кураторською групою BSN 2курс, 2019 (асист. Намісняк О.М.)

Візит в хоспіс (2019)

Випуск медсестер-бакалаврів (2019)

Проведення підсумкової атестації студентів дистанціної форми навчання (2019)

Заняття з групою BSN 2курс, 2018 (асист. Креховська-Лепявко О.М.)

Професор І.Я.Господарський проводить огляд пацієнта в гастроентерологічному відділенні (2019)

Доцент В.Є. Городецький на клінічному обході в пульмонологічному відділенні (2018)

Іспит у студентів дистанційної форми навчання (2018)

Осінній ярмарок 2018

Заняття в центрі симуляційного навчання Університету МакЮена. Practical Class in Simulation centre McEwan University, Edmonton, Canada 2018

Директор навчально-наукового інституту медсестринства, доцент Ястремська С.О. (2011)

Директор Центру дистанційної освіти доц. Усинська О.С. (2011 )

Асистент Максимова В.В. із студентами в лабораторії практичних навичок. (2012)

Лабораторія практичних навичок оснащена найсучаснішими навчальними муляжами, манекенами та тренажерами (2012)

Підготовка до складання практичної частини іспиту з основ медсестринської справи (2013)

Комп’ютерна лабораторія (2013)

- іноземці працюють в комп’ютерному класі. (2012)

Перший випуск студентів-іноземців (2008)

Вивчення медсестринських маніпуляцій студентами-іноземцями (2012)

Вивчення медсестринських маніпуляцій студентами-іноземцями (2011)

Під час проведення міжнароднї конференції з медсестринства 7-8 травня 2009 року. Перший проректор ТДМУ Мисула І.Р. і представники ННІ медсестринства (2009)

Практичний семінар з надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. В президії ректор ТДМУ Ковальчук Л.Я., голова правління Української ліги сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги Князевич В. М., представники системи охорони здоров’я Тернопілля та України. (2012)

Робота в залі реабілітації під час стажування викладачів ННІ медсестринства в університеті SAXION (м.Енсхеде, Нідерланди). (2010)

Вдосконалення студентами навичак веносекції у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008)

Вдосконалення студентами навичак роботи із неонатальними боксами у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008)

Кафе ННІ медсестринства (2008)

Вдосконалення студентами навичак роботи із немовлятами у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008)

Вдосконалення студентами навичак роботи із немовлятами у тренінговому залі ННІ медсестринства (2008)