Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide [Smian S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A., Martynyuk L.P., Slaba U.S., Slabyy O.B., Lykhatska H.V., Bodnar R.Y., Boyko T.V., Gusak S.R., Kusmina H.P., Kvasnitska O.S., Lokay B.A., Svystun I.I., Zarudna O.I.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, 2013 – 474 p.

 • Андрєйчин М.А. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Андрєйчин М.А., Чоп’як В.В., Господарський І.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 372 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Основи внутрішньої медицини: посіб. для студентів ІV та V курсів мед. ф-ту / [М. І. Швед та ін.] : за ред. проф. М. І. Шведа. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2019. - 828 с.

 • Наукові інновації – в практику первинної медичної допомоги: науково-методичний посібник для лікарів загальної практики – сімейних лікарів / - Київ, АНФ ГРУП, ТОВ, 2018. – 486 с.

 • Венгер О.П., Ястремська С.О., Рега Н.І., Білоус В.С., Мисула Ю.Р., Смашна О.Є., Сас Л.М., Костіна О.О., адаптовано та доповнено Каменською Н.М. Вплив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги / Навчальний посібник Укрмедкнига, 2017. 156 с.

 • Посібник «Посттравматичний стресовий розлад»/ Венгер О.П., Ястремська С.О., Рега Н.І. , Білоус В.С., Мисула Ю.І., Смашна О.Є., Сас Л.М., Костіна О.О. 2016 - 264с.

 • Влив та наслідки посттравматичного стресового розладу в осіб з порушеннями слуху та особливості надання їм психологічної допомоги - доц. С.О. Ястремська, доц. О.П. Венгер, доц. Н.І. Рега, доц. О.Є. Смашна, ас. Мисула Ю.І., ас. Білоус В.С. 2016р.

 • Сімейна медицина: посібник для студентів старших курсів, інтернів, сімейних лікарів \\ За ред. Гощинського В.Б., Бабінець Л.С., Стародуба Є.М. Тернопіль: ТДМу. «Укрмедкнига», 2014 - 1162 с.

 • Ковальчук Л.Я. Практичне медсестринство – навчальний посібник. - Л.Я. Ковальчук, О.І. Яшан, С.О. Ястремська, С.О. Коноваленко, І.Я. Господарський, О.В. Олійник, Н.І. Багній, В.О. Качор, І.В. Корда, Б.А. Локай, Н.І. Рега, У.С. Слаба, М.В. Турчин, В.Є. Городецький, І.В. Яворська, Н.Б. Галіяш, Т.О. Воронцова, І.В. Кубей, М.І. Кінаш, О.М. Шульгай, Н.В. Ревчук, С.Р. Крутяк, В.В. Максимова, О.М. Прокопів. – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2012. – 432с.

 • Основи клінічної медицини: підручник для студентів фармацевтичних факультетів вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / Швед М. І. [та ін.] ; за ред. проф. М. І. Шведа. - Т. : ТДМУ : Укрмедкнига, 2008. - 795 с.

 • А.В. Єпішин, Б.Г. Бугай, Л.Г. Боднар., В.М. Князевич та ін. Всього 13 осіб. Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб / Навчальний посібник // Тернопіль, 2001. – 151 с.