Протягом останніх років працівниками кафедри Вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології регулярно проводилися обходи в гастроентерологічному (проф. І.Господарський) і гематологічному (доц. Б.Локай) відділеннях, а також курація хворих в гастроентерологічному, гематологічному, пульмонологічному, ендокринологічному відділеннях, відділенні торакальної хірургії, відділенні гемодіалізу (доценти Н.Рега, В.Городецький, Л.Мазур, О.Зарудна, асистенти П.Сас, О.Буштинська, Н.Гаврилюк). Серед основних напрямків роботи співробітників нашої кафедри – дослідження імунопатогенезу позапечінкових проявів хронічних гепатитів В і С (результатом стали докторська дисертація І.Я. Господарського; протоколи надання медичної допомоги хворим на змішану кріоглобулінемію, затверджені МОЗ України; декілька методичних рекомендації, інформаційних листів, 5 патентів, більше 50 журнальних статей), вивчення імунотропних ефектів довенних моноклонових антитіл (інноваційна апробація та запровадження клінічного використання цих засобів в області та Україні були проведена на базі обласного центру клінічної імунології та алергології), інноваційні дослідження у галузі нових типів специфічної алерготерапії, вивчення ефективності та імунологічних ефектів нових типів інтерферонів, неспецифічних та специфічних довенних імуноглобулінів тощо. Результати проведених досліджень були представлені на численних міжнародних конгресах як в Україні, так і за кордоном (Варшава, Прага, Париж, Берлін, Бєлград, Будапешт тощо)

Доц. В. Є. Городецький під час фахового стажування в відділенні хвороб легень,дихальної недостатності з підвідділом неінвазивної вентиляції легень і підвідділом захворювань дихання під час сну. Куявсько-Поморський центр пульмонології, Бидгощ, Польща (2022 рік)

Обхід професора І.Я. Господарського у гастроентерологічному відділенні університетської лікарні (2021 рік)

Протягом 2010-18 рр. спільно з працівниками лікарні було організовано і проведено 6 міжнародних імунологічних конференцій «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях», у яких взяли участь колективи науковців з України, Польщі, Білорусі, США, Болгарії, а також 9 регіональних конференцій, більше 40 клінічних і патанатомічних конференцій.

Імунологи університету протягом останніх 3 років взяли участь у проведенні 6 міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень, присвячених вивченню актуальних аспектів клінічної імунології та алергології, з них 2 – спільно з кафедрою хірургії, 1 – спільно з кафедрою ЛОР-хвороб. Усі дослідження проводилися із залученням лікарів університетської лікарні, у більшості випадків вони виступали координаторами і головними дослідниками.

Доцент Ю.О. Данилевич під час огляду пацієнта в діагностичному відділенні міської дитячої лікарні (2021 рік)

Обхід професора І.Я. Господарського у гастроентерологічному відділенні "Університетської лікарні" (2019 рік)

Розвиток гематології як клінічного та наукового напрямку у Тернополі був започаткований одночасно зі створенням гематологічного відділення на базі обласної клінічної лікарні у 60-ті роки 20 століття. Першими науковцями, які працювали у гематологічній клініці були Жура І.Й., Галицький Я.Д., Жулкевич В.А. Тривалий час з гематологічним відділенням була пов’язана клінічна та наукова робота видатного вченого, лікаря, професора Шведа М.І. Сімейну традицію продовжив і професор І.В. Жулкевич, який тривалий час очолював курс гематології. Наукова діяльність клініки була спрямована на вивчення змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на патологію системи крові, виконувався відповідний фрагмент міжкафедральної НДР, за результатами дослідження І.В. Жулкевичем захищена докторська дисертація. Також наукову та консультативну роботу у клініці виконували професор Масик О.М., доц. Гаврилюк М.Є. На основі виконаних досліджень було видано десятки статей у фахових журналах, результати були представлені на конгресах та конференціях в Україні та за кордоном. Продовжують наукові та лікувальні традиції доц. Б.А. Локай та ас. З.П. Мандзій.

У даний час у гематологічній клініці продовжується вивчення змін мінеральної щільності кісткової тканини хворих на хронічні лімфоїдні лейкемії за допомогою рентгенівського денситометра. На основі цих досліджень ординатором відділення Вибираною Р.Й. під керівництвом професора І.В. Жулкевича виконується кандидатська дисертація.

На сьогоднішній день гематологічне відділення є базою кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології.

Доцент Б.А. Локай проводить стернальну пункцію гематологічному пацієнту (2018 рік)

Гематологи та імунологи університету спільно з лікарями відділення беруть участь у проведенні міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень по вивченню нових методів лікування різних видів гематологічної патології.

Найбільш перспективним напрямком наукової роботи на майбутнє є вивчення імунологічних змін у хворих на гостру та хронічну онкогематологічну патологію, імунодіагностика захворювань системи крові, імунологічні методи впливу на пухлинний процес з метою збільшення кількості ремісій, подовження тривалості та покращення якості життя хворих.

Нові діагностичні технології, запроваджені у клініці: розроблена та апробована методика диференційованого визначення типів кріоглобулінемії, визначення антигенів і генетичного матеріалу вірусів у кріопреципітатах, запроваджене визначення популяцій і субпопуляцій лімфоцитів за допомогою моноклонових антитіл, комп’ютерна інтрагастральна рН-метрія.

Серед найперспективніших напрямків наукових досліджень у галузі клінічної імунології на найближчі роки – вивчення імунологічних особливостей впливу моноклонових антитіл, нових інтерферонів і цитокінів, довенних імуноглобулінів тощо. Дані роботи тісно асоціюються із світовими тенденціями науки у даному напрямку та мають перспективи щодо забезпечення наукових та клінічних інноваційних аспектів.

Перспективами розвитку щодо клінічних інновацій є розширення можливостей діагностики системних захворювань крові з використанням імунофенотипування клітин кісткового мозку, цитогенетичного та молекулярно-генетичного методів дослідження, створення умов для проведення протоколів високодозової хіміотерапії, авто- та алотрансплантації кісткового мозку; налагодження співпраці зі світовими гематологічними центрами з подальшим стажуванням в них лікарів.

Планується продовження і поглиблення співпраці з провідними світовими імунологічними, гастроентерологічними центрами з проведенням стажування лікарів, засвоєння і впровадження нових діагностичних і лікувальних технологій.

Доцент В.Є. Городецький консультує пацієнта стосовно використання сучасних інгаляційних пристроїв (2018 рік)