Мазур Людмила Петрівна

Доцент кафедри — Мазур Людмила ПетрівнаОсвіта і трудова діяльність:

Закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа в 2003 році.

В 2003-2004 роках – магістрант, а в 2004-2006 роках – клінічний ординатор кафедри факультетської терапії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

В 2006 - 2011 р.р. – асистент кафедри внутрішньої медицини.

В 2011 - 2012 р.р. – асистент, з 2012 р. - доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими

З 2012 р. - заступник директора ННІ медсестринства, директор Центру дистанційного навчання.

Наукова діяльність:

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

В 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими.

Наукові інтереси:

Вірус-асоційовані ураження ендокринних органів автоімунного ґенезу.

Публікації :

Співавтор підручників «Основи клінічної медицини», 2008 р. та «Основи внутрішньої медицини», 2013 р., «Укрмедкнига», Тернопіль.

Автор та співавтор 132 наукових праць, з них 23 – статті у фахових виданнях, 1 патент та 1 інформаційний лист.