Мазур Людмила Петрівна

Освіта:

Закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа в 2003 році.

В 2003-2004 роках – магістрант, а в 2004-2006 роках – клінічний ординатор кафедри факультетської терапії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

В 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • Вірус-асоційовані ураження ендокринних органів автоімунного ґенезу;

    • Клініко-експериментальні дослідження коморбідної патології для встановлення механізмів їх поєднаного перебігу;

    • Вплив перенесеного COVID-19 на стан здоров’я та якість життя пацієнтів;

    • Дослідження актуальних питань практичної діяльності медсестри в напрямку розладів сну;

    • Пошук шляхів оптимізації фахової підготовки медичних сестер.