• Л. С. Бабінець, Ю. Я. Коцаба АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ І ТАКТИКИ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ В АМБУЛАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ ТА ВИКЛАДАННІ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 3, с. 6-12

 • Л. С. Бабінець, І. В. Махніцька, Ю. Я. Коцаба ЗНАЧЕННЯ рН-МЕТРІЇ В ДІАГНОСТИЦІ І ФОРМУВАННІ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТА ПІСЛЯ ПІЛОРУСЗБЕРІГАЮЧОЇ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЇ РЕЗЕКЦІЇ Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 2, с. 64-68

 • Л. С. Бабінець, Л. Я. Федонюк, В. В. Білочицька, Ю. Я. Коцаба ВПЛИВ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ НА ГЕМОДИНАМІКУ ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ У ПОЄДНАННІ З ОБЛІТЕРУЮЧИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНІХ КІНЦІВОК Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 2, с. 56-63

 • L. S. Babinets, Yu. Ya. Kotsaba, I. M. Halabitska THE ROLE OF PANCREAS EXOCRINE FUNCTION AND OTHER PARAMETERS ON THE TROPHOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH CHRONIC PANCRETITIS Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2019. № 1, с. 14-16

 • Бабінець Л. С. Вплив зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та інших параметрів на трофологічний статус пацієнтів із хронічним панкреатитом / Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.М. Галабіцька // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – ТДМУ: 2019. - № 1. – с. 14-16.

 • Коцаба Ю.Я., Бабінець Л.С. Актуальні аспекти застосування пробіотиків при дисбіозі товстої кишки/ Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець// Всеукраїнський науково-практичний журнал «СІМЕЙНА МЕДИЦИНА». – К.: 2018. - № 4(78). – с. 85-87

 • Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Рекомендації фінського клінічного протоколу щодо медикаментозної терапії артеріальної гіпертензії у викладанні сімейної медицини на додипломному рівні / Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – ТДМУ: 2018. - № 3. – с. 6-12.

 • Бабінець Л.С. Стан протеолізу і антипротеолітичного захисту при остеоартрозі на тлі екскреторної недостатності підшлункової залози / Л.С. Бабінець, І.М. Галабіцька, Ю.Я. Коцаба// «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». – ТДМУ: 2018. - № 2. – с. 25-28.

 • THE EFFECT OF THE PROTEOLISIS’ SYSTEM ACTIVITY FOR THE TROPHOLOGICAL STATUS OF PATIENTS WITH OSTEOARTHROSIS AND EXCRETORY INSUFFICIENCY OF PANCREAS / L.S. Babinets, I.M. Halabitska, Yu.Ya. Kotsaba, I.O. Borovyk, B.O. Migenko, S.S. Ryabokon, L.S. Tsybulska // Wiadomości Lekarskie. - 2018, tom LXXI, nr 2 cz I, s. 273-276.

 • Шляхи корекції остеодефіциту при хронічному панкреатиті /І.В. Семенова, Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.І. Криськів, О.В. Велика, Т.А. Заєць// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 2. – С. 147-150.

 • Вabinets L.S. Correlation between Trofology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Biliary Genesis Chronic Pancreatitis / L.S. Babinets, M. Kasterova, Z. Kornatovska, L. Andriyk, K. Kytsai, Yu. Kotsaba, I. Halabitska //Acta Salus Vitae. – 2017. – Vol. 5 – №1. – Р. 9-17.

 • Improvement of the complex medical treatment for the patients with chronic biliary pancreatitis / L. S. Babinets, K. Yu. Kytsai, Yu. Ya. Kotsaba, I. M. Halabitska, N. A. Melnyk, I. V. Semenova, O. S. Zemlyak // Wiadomosci Lekarskie. – 2017. – № 2, tom LXX. – P. 213-216. (0,031 scopus)

 • Вabinets L.S. The Correlation Between Trofology Status and the Main Disease Characteristics of Patients with Biliary Genesis Chronic Pancreatitis / L.S. Babinets, Y. Kotsaba, K. Kytsai, I. Halabitska // Bulletin of Akaki Tsereteli State University. – 2016. – №2 (8). – Р. 180-183.

 • Akupunkturní dynamická elektroneurostimulace v komplexni léčbě chronické pankreatitidy / L.S.Babincová, J.J. Kotsabová, I.M. Halabitská, L.V. Andrijuk // Časopis Eniologie člověka. - 2016. - № 11. - S. 3-5.

 • Кореляції між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарного генезу /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, К.Ю. Кицай, І.М. Галабіцька // Вісник клубу панкреатологів. - 2016. - № 4 (33). - С. 38-40.

 • Бабінець Л.С. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Гастроэнтерологический журнал «Вестник клуба панкреатологов». – К.: MediLand, 2015. - №2(27). – с. 15-16.

 • Коцаба Ю.Я. Підвищення рівня якості життя хворих на хронічний панкреатит за допомогою альтернативних методів корекції /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, О.І. Криськів// Wiadomosci Lekarskie. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. – Tom LXVII, 2014, Nr 2, czesc II – с. 338-340.

 • Коцаба Ю.Я. Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, О.В. Денефіль// Всеукраїнський науково-практичний журнал «СІМЕЙНА МЕДИЦИНА». – К.: 2013. - № 5. – с. 79-80.

 • Коцаба Ю.Я. Включення альтернативних методик у комплексну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит з дисбіозом товстої кишки /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець// Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 2013. – Випуск 3, том 1 (102). – с. 104-106.

 • Бабінець Л.С. Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В. Коваль, Ю.Я. Коцаба// Гастроэнтерологический журнал «Вестник клуба панкреатологов». – К.: MediLand, 2013. - №1(18). – с. 22-23.

 • Бабінець Л.С. Ентеропанкреатичний синдром і його впливи на трофологічні порушення при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.В.Денефіль// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія». – Дніпропетровськ, 2013. - №4 (50). – с. 51-54.

 • Коцаба Ю.Я. Ефективність комплексної програми корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець// «Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика». – К.: 2013. – с. 50-56.

 • Коцаба Ю.Я. Роль про- и пребиотических препаратов в комплексной реабилитации больных хроническим панкреатитом /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабинец// Sanatate Publica Congresul Iii National De Gastroenterologie Si Hepatologie Cu Participare International. Sanatate Publica, Economie Si Management In Medicina. – Молдова, 2013. - № 5/2013. – с. 81-83.

 • Коцаба Ю.Я. Можливості застосування динамічної електронейростимуляції у реабілітації хворих на хронічний панкреатит /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, Л.Ф. Матюха// Журнал «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ, 1(18)/2013. – с. 87-88

 • Бабінець Л.С. Шляхи корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.В. Кузьменко, О.Б. Кучмак, І.В. Боровик, О.В. Гецко// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія». – Дніпропетровськ, 2012. - №46. – с. 303-308.

 • Бабінець Л.С. Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В. Коваль, Ю.Я. Коцаба// Вісник наукових досліджень. – 2011. - №4(65). – с.40.