Гаврилюк Надія Михайлівна


Освіта:

-2007- 2013рр. навчалась в ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю „Лікувальна справа”.

-2013-2015 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю загальна практика – сімейна медицина, навчалася у магістратурі. У 2015 р. з відзнакою закінчила магістратуру та успішно захистила магістерську роботу на тему: «Вплив хронобіологічних характеристик на виживання хворих з інфарктом міокарда в умовах поліморбідності».

-20105-2017 рр. – клінічний ординатор кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими ТДМУ імені І.Я. Горбачевського.

Наукові інтереси:

- заплановано кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні та імунологічні особливості формування фіброзу та цирозу печінки різної етіології за умови порушень кишкової мікробіоти»