• Krekhovska-Lepiavko OM, Lokay BA, Yastremska SO, Danchak SV, Mazur LP. Assessment of nitrogen metabolism in rats on the background of acute toxic hepatitis and it's correction with l-arginin and l-ornitin. Pol Merkur Lekarski, 2021, 16;49(292), pp. 290-294.

 • Krekhovska-Lepiavko OM, Lokay BA, Hudyma AA, Yurchyshyn OM, Mazur LP. The effects of L-ornitine and L-arginine in the processes of lipid peroxidation in the functional layers of kidneys on the background of acute toxic hepatitis / Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(11), pp. 2498–2502

 • Mariya Marushchak, Uliana Hevko, Inna Krynytska, Yulia Danylevych, Svitlana Danchak, Lyudmyla Mazur Does comorbid obesity or chronic pancreatitis influence the choice and effectiveness of glucose-lowering therapy in type 2 diabetic patients? / Archives of the Balkan Medical Union. 2021. vol. 56, no. 1, pp. 24-32.

 • The Clinico-Epidemiological Profile of Patients with Gonorrhoea and Challenges in the Management of Neisseria gonorrhoeae Infection in an STI clinic, Ternopil, Ukraine (2013-2018) / Boiko I, Akimova V, Mazur L, Kohut I, Krynytska I. Journal of medicine and life, 2020, 13(1), pp. 75-81

 • Krytskyy T, Pasyechko N, Yarema N, Naumova L, Mazur L. Influence of age-related androgen deficiency on the risk factors of cardiovascular diseases in men with hypothyroidism / Georgian medical news, 2020, (298), pp. 105-109

 • М. І. Марущак, Л. П. Мазур. Нове у дослідженні розладів сну / Вісник медичних і біологічних досліджень. - № 4 (6). – 2020. – стор. 158-159.

 • Наумова Л. В., Мазур Л. П., Кульчінська В. М. Діабетична стопа та особливості психоемоційних і когнітивних порушень у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу / Вісник медичних і біологічних досліджень. - № 2, 2020. – стор. 50- 53.

 • Krynytska, I., Marushchak, M., Naumova, L., Mazur, L. The toxic impact of monosodium glutamate in rats / Jordan Medical Journal 2019; 53(2):91-101

 • Л. П. Мазур, М. І. Марущак, Л. В. Наумова, Т. І. Крицький, Ю. О. Данилевич. Клінічний випадок гіперпролактинемії, поєднаної з підвищенням тиреотропного гормону / Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. - № 2. – С. 87-89

 • Криницька І. Я., Марущак М. І., Мазур Л. П., Дзецюх Т. І., Град А. О., Габор Г. Г. Прогнозування факторів ризику патології истеми дихання та рівень знань медичних сестер щодо профілактики нозокоміальної пневмонії / Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. - № 1. – С. 50-57

 • M Marushchak, I Krynytska, O Kopanytsia, L Tupol, I Savchenko, L Mazur The influence of carrageenan on markers of endogenous intoxication in rats / Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2018; 8(3): 412-419

 • Krynytska I., Marushchak M., Svan O., Akimova V., Mazur L., Habor H. The indices of endogenous intoxication in rats with carrageenan solution consumption / Georgian Medical News 2018; 6 (279): 196-200

 • M. Marushchak, I. Krynytska, M. Khudobiak, S. Vernygorodskyi, L. Mazur Mitochondrial mechanisms of apoptosis in case of experimental combined trauma of the chest and both thighs / Archives of the Balcan Medical Union 2018; vol. 53, no. 4, pp. 517-522

 • N V Pasyechko, I I Kuleshko, V M Kulchinska, L V Naumova, I V Smachylo, A O Bob, L V Radetska, M Y Havryliuk, O M Sopel, L P Mazur Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis / Pol J Pathol 2017; 68 (2): 144-147

 • Marushchak, M., Krynytska, I., Mazur, L., Klishch, I., Gabor, G., Antonyshyn, I.The relationship between experimental alimentary obesity and hard tooth tissues mineralization / Jordan Medical Journal 2017; 51(1):25-33

 • Marushchak M., Krynytska I., Mazur L, Yastremska S., Begosh N. The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity / Bangladesh Journal of Medical Science Vol.15(3) 2016 p.419-423

 • M. I. Marushchak, I. M. Klishch, Yu. I. Bondarenko, L. P. Mazur Molecular apoptosis mechanisms with underlying experimental acute lung injury / International Journal of Medicine and Medical Research Vol. 2 (1) 2016 p. 44-48

 • Мазур Л.П. Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані) / Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. - № 6 (62). – С. 102-107

 • Мазур Л.П. Клініко-лабораторні прояви та механізми прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу / Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 5 (79). – С. 73-80

 • Мазур Л.П., Коноваленко С.О. Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання / Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 36-41

 • Марущак М.І., Мазур Л.П., Денефіль О.В. Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дитячого населення Тернопільської області / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2 (14). – С.62-65.

 • Мазур Л.П. Стан системи α-фактора некрозу пухлин при цукровому діабеті 1 та 2 типів / Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – вип.4, том 1 (113). – С.156-159.

 • М.І. Марущак, М.М. Антонічев, Л.П. Мазур Механізм формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті / Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 2 (70). – С.30-34.

 • Мазур Л.П., Голик І.В. Особливості функціонування «Школи діабетика» на базі ендокринологічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» / Медсестринство. - №4, 2012. – С.15-18

 • Кралюк П.М., Мазур П.Є., Кралюк О.С., Мазур Л.П. Вища освіта в Україні: Камо грядеші? / Медична освіта. - № 3 (додаток), 2012. – С. 87-89

 • Левчук В.А., Горошко Є.Л., Мазур Л.П. Використання технологій інтерактивного навчання у студентів медичного училища на заняттях з оториноларингології / Медсестринство. - №3, 2012. – С.32-34

 • М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Л. П. Мартинюк, Л.П.Мазур, Л. П. Боднар, І. В. Смачило, А. О. Боб, Л. В. Наумова, Л. В. Радецька, Т. В. Лихацька, О. Л. Сидоренко Шляхи оптимізації викладання лекцій з «Основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації / Медична освіта. - №4, 2011. – С.44-46

 • Мазур П.Є., Горошко Є.Л., Мазур Л.П. Особливості викладання терапії у студентів-фельдшерів у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського / Клінічна та експериментальна патологія. – Т.Х, №3, 2011. – С.22-24

 • М.І.Швед, Л.П.Мазур, О.П.Мазур Ефективність гепатопротекторної та антиоксидантної дії тіотриазоліну у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з гепатозом / Запорожский медицинский журнал. – 2010, том 12, №5. – С.79-81.

 • Швед М.І., Боб А.О., Боднар Л.П., Геряк С.М., Мазур Л.П. Особливості перебігу та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній в умовах епідемії гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу / Інфекційні хвороби. – 2009. - №4. – С.60-63

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Геряк С.М., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Мазур Л.П., Голик І.В., Швед Л.В., Сидоренко О.Л., Сов”як І.В. Патологія щитоподібної залози та вагітність / Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.54-56

 • Швед М.І., Паламар Т.О., Смачило І.В., Наумова Л.В., Лихацька Т.В., Мазур Л.П., Лихацька Г.В., Боб А.О., Смачило І.І. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на цукровий діабет 2 типу / Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.33-34

 • Мазур Л.П., Мазур О.П., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Наумова Л.В., Пташкіна Л.В., Крикун С.С., Федчук М.А. Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз / Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.64-65

 • Швед М.І., Мазур Л.П., Пташкіна Л.В., Тофан І.П., Мазур О.П. Ефективність застосування кальцеміну та терафлексу у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів із порушенням мінеральної щільності кісткової тканини / Здобутки клінічної і експериментальної медицини– 2008. - №1. – С. 87-92.

 • Швед М.І., Мазур Л.П. Віддалені результати застосування вобензиму у хворих на цукровий діабет 1 типу з дисліпідемією / Вісник наукових досліджень. – 2006. - №4. – С.55-58

 • Швед М.І., Мазур Л.П. Ефективність корекції кверцетином порушень ліпідного обміну і перекисного окислення ліпідів у хворих на цукровий діабет в поєднанні з гепатозом / Галицький лікарський вісник. - 2006. - № 2. - C. 65-68

 • Швед М.І., Мазур Л.П., Мартинюк Л.П. Діабетична дисліпідемія: роль у прогресуванні атеросклерозу та її особливості залежно від стану перекисного окиснення ліпідів і ступеня компенсації діабету / Медична хімія. - 2006. - № 2. - С. 74-78.

 • М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк, І.Г. Гарач, С.М. Геряк, Л.П. Мазур, О.М.Сопель Особливості порушень гемодинаміки, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб у похилому віці / Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2006. - №1. – C. 12-14

 • Швед М.І., Мазур Л.П. Вплив вобензиму і кверцетину на компоненти атерогенезу у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Український кардіологічний журнал. - Спеціальний випуск, матеріали міжнародного форуму „Кардіологія вчора, сьогодні, завтра”. - м. Київ. - 2006. - C. 223-226.

 • Швед М.І., Мазур Л.П. Порушення ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу і ефективність їх корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 2 типу з морфо-функціональними змінами печінки / Галицький лікарський вісник. - 2005. - т. 12. - № 3. - C. 90-94

 • Пасєчко Н.В., Тон Тхі Мі Нгок, Мазур Л.П., Вербицька О.В., Гулько Н.Я. Порівняльна ефективність різних груп гіпотензивних препаратів у хворих на цукровий діабет, ускладнений початковою нефропатією / Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2005. - №2. - C. 17-21

 • Пасєчко Н.В., Швед М.І., Мазур Л.П., Тон Тхі Мі Нгок, Кумановська С.В. Ефективність використання селективних β1-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб та цукровий діабет – аутоімунний полігландулярний синдром (огляд літератури та власні дані) / Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2005. – №1. – С. 17-22.

 • Пасєчко Н.В., Швед А.М., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Отченашенко В.А. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет / Вісник наукових досліджень.-2004.-№ 4.-С.71-72.

 • Мазур Л.П. Особливості порушень ліпідного обміну та перекисного окислення ліпідів у хворих на цукровий діабет з морфо-функціональними змінами печінки / Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 4. - С. 73-74

 • Швед М.І., Мазур Л.П. Особливості ліпідного обміну та імунного статусу у хворих на цукровий діабет з морфо-функціональними змінами печінки / Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 3. С. 91-93.