Список наукових праць

1. Швед М.І., Мазур Л.П. Особливості ліпідного обміну та імунного статусу у хворих на цукровий діабет з морфо-функціональними змінами печінки / Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 3. С. 91-93.

2. Пасєчко Н.В., Швед А.М., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Отченашенко В.А. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет / Вісник наукових досліджень.-2004.-№ 4.-С.71-72.

3. Мазур Л.П. Особливості порушень ліпідного обміну та перекисного окислення ліпідів у хворих на цукровий діабет з морфо-функціональними змінами печінки / Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 4. - С. 73-74

4. Швед М.І., Мазур Л.П. Порушення ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу і ефективність їх корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 2 типу з морфо-функціональними змінами печінки / Галицький лікарський вісник. - 2005. - т. 12. - № 3. - C. 90-94

5. Пасєчко Н.В., Швед М.І., Мазур Л.П., Тон Тхі Мі Нгок, Кумановська С.В. Ефективність використання селективних β1-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб та цукровий діабет – аутоімунний полігландулярний синдром (огляд літератури та власні дані) / Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2005. – №1. – С. 17-22.

6. Пасєчко Н.В., Тон Тхі Мі Нгок, Мазур Л.П., Вербицька О.В., Гулько Н.Я. ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ГРУП ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, УСКЛАДНЕНИЙ ПОЧАТКОВОЮ НЕФРОПАТІЄЮ / Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2005. - №2. - C. 17-21

7. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк, І.Г. Гарач, С.М. Геряк, Л.П. Мазур, О.М.Сопель Особливості порушень гемодинаміки, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб у похилому віці / Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2006. - №1. – C. 12-14

8. Швед М.І., Мазур Л.П. Вплив вобензиму і кверцетину на компоненти атерогенезу у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Український кардіологічний журнал. - Спеціальний випуск, матеріали міжнародного форуму „Кардіологія вчора, сьогодні, завтра”. - м. Київ. - 2006. - C. 223-226.

9. Швед М.І., Мазур Л.П. Ефективність корекції кверцетином порушень ліпідного обміну і перекисного окислення ліпідів у хворих на цукровий діабет в поєднанні з гепатозом / Галицький лікарський вісник. - 2006. - № 2. - C. 65-68.

10. Швед М.І., Мазур Л.П., Мартинюк Л.П. Діабетична дисліпідемія: роль у прогресуванні атеросклерозу та її особливості залежно від стану перекисного окиснення ліпідів і ступеня компенсації діабету / Медична хімія. - 2006. - № 2. - С. 74-78.

11. Швед М.І., Мазур Л.П. Віддалені результати застосування вобензиму у хворих на цукровий діабет 1 типу з дисліпідемією / Вісник наукових досліджень. – 2006. - №4. – С.55-58

12. Швед М.І., Мазур Л.П., Пташкіна Л.В., Тофан І.П., Мазур О.П. Ефективність застосування кальцеміну та терафлексу у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів із порушенням мінеральної щільності кісткової тканини / Здобутки клінічної і експериментальної медицини– 2008. - №1. – С. 87-92.

13. Швед М.І., Боб А.О., Боднар Л.П., Геряк С.М., Мазур Л.П. Особливості перебігу та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній в умовах епідемії гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу / Інфекційні хвороби. – 2009. - №4. – С.60-63

14. Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Геряк С.М., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Мазур Л.П., Голик І.В., Швед Л.В., Сидоренко О.Л., Сов»як І.В. Патологія щитоподібної залози та вагітність / Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.54-56

15. Швед М.І., Паламар Т.О., Смачило І.В., Наумова Л.В., Лихацька Т.В., Мазур Л.П., Лихацька Г.В., Боб А.О., Смачило І.І. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на цукровий діабет 2 типу / Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.33-34

16. Мазур Л.П., Мазур О.П., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Наумова Л.В., Пташкіна Л.В., Крикун С.С., Федчук М.А. Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз / Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.64-65

17. М.І.Швед, Л.П.Мазур, О.П.Мазур Ефективність гепатопротекторної та антиоксидантної дії тіотриазоліну у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з гепатозом / Запорожский медицинский журнал. – 2010, том 12, №5. – С.79-81.

18. Мазур П.Є., Горошко Є.Л., Мазур Л.П. Особливості викладання терапії у студентів-фельдшерів у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського / Клінічна та експериментальна патологія. – Т.Х, №3, 2011. – С.22-24

19. М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Л. П. Мартинюк, Л.П.Мазур, Л. П. Боднар, І. В. Смачило, А. О. Боб, Л. В. Наумова,

20. Л. В. Радецька, Т. В. Лихацька, О. Л. Сидоренко Шляхи оптимізації викладання лекцій з «Основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації / Медична освіта. - №4, 2011. – С.44-46

21. Кралюк П.М., Мазур П.Є., Кралюк О.С., Мазур Л.П. Вища освіта в Україні: Камо грядеші? / Медична освіта. - № 3 (додаток), 2012. – С. 87-89

22. Левчук В.А., Горошко Є.Л., Мазур Л.П. Використання технологій інтерактивного навчання у студентів медичного училища на заняттях з оториноларингології / Медсестринство. - №3, 2012. – С.32-34

23. Мазур Л.П., Голик І.В. Особливості функціонування «Школи діабетика» на базі ендокринологічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» / Медсестринство. - №4, 2012. – С.15-18

24. М.І. Марущак, М.М. Антонічев, Л.П. Мазур Механізм формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті / Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 2 (70). – С.30-34.

25. Марущак М.І., Мазур Л.П., Денефіль О.В. Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дитячого населення Тернопільської області / Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2 (14). – С.62-65.

26. Мазур Л.П. Стан системи α-фактора некрозу пухлин при цукровому діабеті 1 та 2 типів / Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – вип.4, том 1 (113). – С.156-159.

27. Мазур Л.П., Коноваленко С.О. Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання / Медична освіта. – 2014. - № 3. – С. 36-41

28. Мазур Л.П. Клініко-лабораторні прояви та механізми прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу / Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 5 (79). – С. 73-80

29. Мазур Л.П. Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані) / Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. - № 6 (62). – С. 102-107

30. Marushchak M., Krynytska I., Mazur L, Yastremska S., Begosh N. The thiol-disulfide homeostasis and its role in the pathogenesis of the experimental alimentary obesity / Bangladesh Journal of Medical Science Vol.15(3) 2016 p.419-423

31. M. I. Marushchak, I. M. Klishch, Yu. I. Bondarenko, L. P. Mazur Molecular apoptosis mechanisms with underlying experimental acute lung injury / International Journal of Medicine and Medical Research Vol. 2 (1) 2016 p. 44-48

32. N V Pasyechko, I I Kuleshko, V M Kulchinska, L V Naumova, I V Smachylo, A O Bob, L V Radetska, M Y Havryliuk, O M Sopel, L P Mazur Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis / Pol J Pathol 2017; 68 (2): 144-147

33. M Marushchak, I Krynytska, O Kopanytsia, L Tupol, I Savchenko, L Mazur The influence of carrageenan on markers of endogenous intoxication in rats / Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2018; 8(3): 412-419

34. Krynytska I., Marushchak M., Svan O., Akimova V., Mazur L., Habor H. THE INDICES OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN RATS WITH CARRAGEENAN SOLUTION CONSUMPTION / Georgian Medical News 2018; 6 (279): 196-200

35. M. Marushchak, I. Krynytska, M. Khudobiak, S. Vernygorodskyi, L. Mazur Mitochondrial mechanisms of apoptosis in case of experimental combined trauma of the chest and both thighs / Archives of the Balcan Medical Union 2018; vol. 53, no. 4, pp. 517-522