Господарський Ігор Ярославович

Освіта:

Освіта вища, закінчив у 1993 р. з червоним дипломом медичний факультет Тернопільського державного медичного інституту. Протягом 1993-95 рр. пройшов інтернатуру з інфекційних хвороб. З 1995 р. – асистент курсу клінічної імунології та алергології кафедри інфекційних хвороб. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію. У 2003 р. отримав звання доцента. У квітні 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія».

З лютого 2006 р.– проректор Тернопільського державного медичного університету з лікувальної роботи, з листопада цього ж року по червень 2008 р. – проректор з наукової роботи університету. З 2007 р. –завідувач кафедри клінічної імунології, алергології і загального догляду за хворими ТДМУ ім. І.Я. Горбачовського. З 1999 р. по 2008 р. – головний позаштатний клінічний імунолог Тернопільської області, з 2002 р. – керівник обласного центру клінічної імунології та алергології на базі Тернопільської університетської лікарні, з 2010 р. – керівник обласного центру гастроентерології з гепатологією на базі Тернопільської університетської лікарні.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • впровадження сучасних методів діагностики, лікування і профілактики захворювань органів травлення і кровотворення;

    • підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу лікувально-профілактичних закладів області з питань гастроентерології і гематології;

    • проведення аналізу поширення захворювань органів травлення і кровотворення тимчасової і непрацездатності, інвалідності і смертності та розробка ефективних засобів що до їх зниження і профілактики.

    • вивчення, узагальнення, розповсюдження досвіду роботи кращих структурних підрозділів гастроентерологічної і гематологічної служб.

Нові лікувальні технології, запроваджені у клініці:

запропоноване та апробоване поєднання пегільованих інтерферонів та селетивних тимоміметиків при хронічних вірусних гепатитах, використання довенних імуноглобулінів при вірусних пневмоніях і автоімунних синдромах та захворюваннях. Розроблена технологія застосування імунотерапевтиних засобів у хворих на гепатит С з резистентністю до противірусної терапії. Вперше в Тернопільській області розпочате використання довенних моноклонових антитіл при автоімунних захворюваннях. Розроблені колективом клініки діагностичні і лікувальні технології захищені патентами на винаходи і корисні моделі.