• Mariya Marushchak, Uliana Hevko, Inna Krynytska, Yulia Danylevych, Svitlana Danchak, Llyudmyla Mazur /DOES COMORBID OBESITY OR CHRONIC PANCREATITIS INFLUENCE THE CHOICE AND EFFECTIVENESS OF GLUCOSE-LOWERING THERAPY IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS? /Archives of the Balkan Medical Union Copyright/2021 Balkan Medical Union -March 2021-vol. 56, no. 1, pp. 24-32

 • Данилевич Ю. О., Наумова Л. В., Мілевська-Вовчук Л. С.РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНО-ЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ/ МЕДИЧНА ОСВІТА. 2021. No 1 - С. 83-88

 • Ю. О. Данилевич, Л. П. Мазур, С. О. Ястремська /ОСОБЛИВОСТІ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРИ РОБОТІ З ПАЦІЄНТАМИ З ГОСТРОЮ РЕСПІРАТОРНОЮ ХВОРОБОЮ COVID-19 НА АМБУЛАТОРНОМУ ЕТАПІ//МЕДСЕСТРИНСТВО. 2020. No 2 - C. 5-8

 • Данилевич Ю.О., Ястремська С.О., Мазур Л.П / Роль медичної сестри первинної ланки медичної допомоги при виявленні на дільниці хворих на кір // ISSN 2411-1597. МЕДСЕСТРИНСТВО -2019 - No 1 - С. 5-6

 • Турчин І.С., Данилевич Ю. О., Коврига М. Ф. / Використання елементів ейдетики як засобу розвитку творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2016 – Випуск 135 – С. 246-249.

 • Просторові характеристики відділів серця при перикардитах / Данилевич Ю. О. // Вісник наукових досліджень – 2014 – № 2 – С. 94-96.

 • Гістостереометрична характеристика серцевого м’яза при перикардиті / Данилевич Ю. О. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2014 – Т.13, № 2 (48) – С. 26-28.

 • Застосування принципів ейдетики при викладанні дисципліни «оперативна хірургія та топографічна анатомія» / Данилевич Ю. О., Коврига М. Ф. // Медична освіта – 2014 - № 1 – С. 24 – 25.

 • Оперативна хірургія та топографічна анатомія – важлива навчальна дисципліна в освоєнні практичних навиків / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Л. В. Татарчук // Медична освіта – 2013 - № 3 – С. 25 – 27.

 • Особливості ренгенологічної картини відновлення кісткових дефектів щелеп щурів в експерименті при застосуванні імплатаційного матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду / О. В. Скочило, І. Р. Мисула, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2013 - № 2(19) – С. 169-172.

 • Залежність просторової характеристики серця від типів центральної гемодинаміки / М. Ф. Коврига, М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2013 – Т 2, № 4 – С. 77-81

 • Гнатюк М. С. Особливості засвоєння практичних навичок з ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті / Шев’як П. І., Слабий О. Б., Ковальчук М. Ф., Данилевич Ю. О. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2010 (14). – С. 183-186.

 • Гнатюк М. С. Відеофільми в освоєнні практичних навичок при вивченні оперативної хірургії та топографічної анатомії / Ковальчук М. Ф., Слабий О. Б., Данилевич Ю. О. // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх технологій. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 59-61.

 • Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка структурної перебудови внутрішньо органних артерій щитоподібної залози при тиреотоксикозі / М. С. Гнатюк, П. І. Шев’як, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, О. Б. Слабий, В. Д. Гаргула, В. І. Максимлюк // Шпитальна хірургія, - 2009. - № 1. – С. 39- 41.

 • Ковальчук О. Л. Особливості навчання хірургів на курсах лапароскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті / О. Л. Ковальчук, М. С. Гнатюк, П. І. Шев’як, О. Б. Слабий, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, В. Д. Гаргула // Медична освіта. – 2009. - № 1. – С. 24-26.

 • Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артеріального судинного русла при різних патологічних станах / М. С. Гнатюк, В. В. Франчук, Р. М. Гнатюк, С. О. Коноваленко, К. Є. Лавренюк, М. В. Данів, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, О. Б. Слабий // Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 30-31.

 • Гнатюк М. С. Засвоєння практичних навичок залежно від психофізичних особливостей студента / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Р. М. Гнатюк, М. Ф. Ковальчук, О. Б. Слабий, П. І. Шев’як // Медична освіта. – 2007. - № 3. – С. 100-101.

 • Гнатюк М. С. Роль тренажерних залів та експериментальних операційних в засвоєнні практичних навичок з ендоскопічної хірургії / М. С. Гнатюк, П. І. Шев’як, О. Б. Слабий, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, В. Д. Гаргула // Шпитальна хірургія. – 2007. - № 4. – С. 104-106.

 • Гнатюк М. С. Вікові особливості ядерно-цитоплазматичних відношень в кардіоміоцитах частин серця / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 2. – С. 52–55.

 • Данилевич Ю. О. Морфометричний аналіз структурної перебудови серця новонароджених при пневмопатіях / Ю. О. Данилевич // Вісник наукових досліджень – 2005. – № 1. – С. 176–177.

 • Гнатюк М. С. Роль внутрішньоутробних інфекцій у структурній перебудові серця новонароджених / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, А. С. Головацький // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". – 2005. – Вип. 24. – С. 62–65.

 • Гнатюк М. С. Особливості просторових змін камер серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Р. М. Гнатюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 28–31.

 • Гнатюк М. С. Морфометричний аналіз особливостей структурної перебудови серця новонароджених при внутрішньоутробних інфекціях / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 22–25.

 • Романюк Л. Б. Особливості ендемічного дифузного зоба у дітей Тернопільської області / Л. Б. Романюк, Ю. О. Данилевич // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 4. – С. 28-29.