Список друкованих праць

1. Романюк Л. Б. Аналіз захворюваності на ендемічний дифузний зоб серед дитячого населення тернопільської області / Л. Б. Романюк, Ю. О. Данилевич // 5-й міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених, 10-12 травня 2001 р. : матеріали конгресу – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – С. 109.

2. Романюк Л. Б. Особливості ендемічного дифузного зоба у дітей Тернопільської області / Л. Б. Романюк, Ю. О. Данилевич // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 4. – С. 28-29.

3. Данилевич Ю. Морфометрична оцінка серця новонароджених / Ю. Данилевич, Р. Гнатюк // 6-й міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених, 21-23 травня 2002 р. : матеріали конгресу – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – С. 267.

4. Деклараційний патент на винахід 56440 А Україна, МПК А 61 В 10/00. Спосіб оцінки коронарного кровопостачання серця / Гнатюк М. С, Данилевич Ю. О. ; заявник та патентовласник Тернопільська державна медична академія імені І.Я.Горбачевського. – № 2002043511 ; заявл. 26.04.2002 ; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5.

5. Гнатюк М. С. Кількісна оцінка морфології відділів міокарда при токсоплазмозі у новонароджених / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : XLV підсумкова міжрегіональна науково-практична конференція, 7 червня 2002 р. : матеріали конференції – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – С. 21.

6. Гнатюк М. С. Структурно-функціональні особливості камер серця новонароджених / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Міжнародна конференція, присвячена пам’яті проф. І. В. Шостаковської, 11-12 жовтня 2002 р. : матеріали конференції. – Львів, 2002. – С. 15.

7. Масометрична характеристика частин серця в експериментальних тварин і людини / А. М. Пришляк, М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, М. Ф. Ковальчук // Саміт нормальних анатомів України та Росії : Міжнародна конференція, 28-30 травня 2003 року : матеріали конференції – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – С. 117–121.

8. Гнатюк М. С. Структурні зміни в камерах серця при внутрішньоутробному інфікуванні / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : XLV підсумкова науково-практична конференція, 9 червня 2003 року : матеріали конференції – 2003. – № 1. – С. 34.

9. Гнатюк М. С. Морфометричний аналіз особливостей структурної перебудови серця новонароджених при внутрішньоутробних інфекціях / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 22–25.

10. Гнатюк М. С. Особливості просторових змін камер серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Р. М. Гнатюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. – Т. 3, № 1. – С. 28–31.

11. Данилевич Ю. О. Гістостереометрична оцінка структурної перебудови серця новонароджених при внутрішньоутробних інфекціях / Ю. О. Данилевич, М. С. Гнатюк // Гістологія на сучасному етапі розвитку науки : Всеукраїнська науково-практична конференція, 12-13 жовтня 2004 року : матеріали конференції. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004.– С. 19–20.

12. Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка гемодинамічної перебудови серця новонароджених при пневмопатіях / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Р. М. Гнатюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія / Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії : Всеукраїнська наукова конференція, 11-13 жовтня 2004 року : матеріали конференції – 2004. – № 3. – С. 43–44.

13. Данилевич Ю. О. Структурні зміни елементів провідної системи серця плодів та новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні / Ю. О. Данилевич, М. С. Гнатюк // Гістологія та ембріогенез периферійної нервової системи : наукова конференція, присвячена 100-річчю з дня народження М.І. Зазибіна, 7 грудня 2004 року : матеріали конференції. – К., 2004. – 1 с.

14. Деклараційний патент на корисну модель 5557 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб моделювання внутрішньоутробного інфікування плоду / Гнатюк М. С, Данилевич Ю. О. ; заявник та патентовласник Тернопільська державна медична академія імені І.Я.Горбачевського. – № 20040705470 ; заявл. 07.07.2004 ; опубл. 15.03.2005, Бюл. № 3.

15. Гнатюк М. С. Роль внутрішньоутробних інфекцій у структурній перебудові серця новонароджених / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, А. С. Головацький // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина". – 2005. – Вип. 24. – С. 62–65.

16. Данилевич Ю. О. Морфометричний аналіз структурної перебудови серця новонароджених при пневмопатіях / Ю. О. Данилевич // Вісник наукових досліджень – 2005. – № 1. – С. 176–177.

17. Гнатюк М. С. Вікові особливості ядерно-цитоплазматичних відношень в кардіоміоцитах частин серця / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 2. – С. 52–55.

18. Данилевич Ю. Оцінка типів кровопостачання серця у новонароджених / Ю. Данилевич // 11-й ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, 10-12 травня 2007 року : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С. 232.

19. Гнатюк М. С. Роль тренажерних залів та експериментальних операційних в засвоєнні практичних навичок з ендоскопічної хірургії / М. С. Гнатюк, П. І. Шев’як, О. Б. Слабий, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, В. Д. Гаргула // Шпитальна хірургія. – 2007. - № 4. – С. 104-106.

20. Гнатюк М. С. Роль відеофільмів та відеофрагментів у засвоєнні практичних навичок на оперативній хірургії та топографічній анатомії / М. С. Гнатюк, В. Д. Гаргула, Ю. О. Данилевич, М. Ф. Ковальчук, П. І. Шев’як, О. Б. Слабий // Впровадження засад болонської системи освіти: Український і зарубіжний досвід : Всеукраїнська навчально-наукова конференція, 14-15 травня 2007 року: матеріали конференції – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С. 122-123.

21. Гнатюк М. С. Засвоєння практичних навичок залежно від психофізичних особливостей студента / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Р. М. Гнатюк, М. Ф. Ковальчук, О. Б. Слабий, П. І. Шев’як // Медична освіта. – 2007. - № 3. – С. 100-101.

22. Данилевич Ю. Морфометрична оцінка серця новонароджених при поєднаних вірусно-бактеріальних внутрішньоутробних інфекціях / Ю. Данилевич // 12-й міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня – 2 квітня 2008 року : матеріали когресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 198.

23. Гнатюк М. С. Структурна перебудова серця новонароджених при дії внутрішньоутробних інфекцій різної природи / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Ю. М. Орел // Проблемні питання патології у дітей та підлітків : Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 3-4 квітня 2008 року : матеріали конференції – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 20–22.

24. Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артеріального судинного русла при різних патологічних станах / М. С. Гнатюк, В. В. Франчук, Р. М. Гнатюк, С. О. Коноваленко, К. Є. Лавренюк, М. В. Данів, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, О. Б. Слабий // Медична освіта. – 2008. - № 3. – С. 30-31.

25. Ковальчук О. Л. Особливості навчання хірургів на курсах лапароскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті / О. Л. Ковальчук, М. С. Гнатюк, П. І. Шев’як, О. Б. Слабий, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, В. Д. Гаргула // Медична освіта. – 2009. - № 1. – С. 24-26.

26. Гнатюк М. С. Особливості засвоєння навчального матеріалу залежно від психофізичних особливостей студентів / М. С. Гнатюк, М. Ф. Ковальчук, Р. М. Гнатюк, О. Б. Слабий, Ю. О. Данилевич, П. І. Шев’як // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір : Всеукраїнська навчально-наукова конференція, 21-22 травня 2009 року : матеріали конференції – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 80- 81.

27. Гнатюк М. С. Морфометрична оцінка структурної перебудови внутрішньо органних артерій щитоподібної залози при тиреотоксикозі / М. С. Гнатюк, П. І. Шев’як, М. Ф. Ковальчук, Ю. О. Данилевич, О. Б. Слабий, В. Д. Гаргула, В. І. Максимлюк // Шпитальна хірургія, - 2009. - № 1. – С. 39- 41.

28. Данилевич Ю. О. Особливості внутрішньоорганного кровоносного русла серця / М. С. Гнатюк, М.Ф. Ковальчук // Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та при патології 6 науково-практична конференція, 10-11 червня 2009 року : матеріали конференції - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 45-47.

29. Ковальчук М. Ф. Особливості кровопостачання серця свиней в’єтнамської породи / Ю. О. Данилевич, П. І. Шев’як // 13-й міжнародний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квтня 2009 року : матеріали конгресу. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – С. 56.

30. Гнатюк М. С. Вплив психофізіологічних особливостей студентів на засвоєння практичних навичок при вивченні оперативної хірургії та топографічної анатомії / Слабий О. Б., Гнатюк Р. М., Ковальчук М. Ф., Данилевич Ю. О., Шев’як П. І., Гаргула В. Д. / Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи», 20-21 травня 2010 року, матеріали конференції, - Тернопіль ТДМУ: Укрмедкнига, 2010. – С. 135-137.

31. Гнатюк М. С. Відеофільми в освоєнні практичних навичок при вивченні оперативної хірургії та топографічної анатомії / Ковальчук М. Ф., Слабий О. Б., Данилевич Ю. О. // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх технологій. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2010. – С. 59-61.

32. Гнатюк М. С. Особливості засвоєння практичних навичок з ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті / Шев’як П. І., Слабий О. Б., Ковальчук М. Ф., Данилевич Ю. О. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2010 (14). – С. 183-186.

33. Гнатюк М. С. Масометричні параметри неушкодженого серця свиней в’єтнамської породи у залежності від типів його кровопостачання / Ковальчук М. Ф., Татарчук Л. В., Данилевич Ю. О. // Актуальні проблеми морфології. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С. 42-44.

34. Данилевич Ю.О. Моделювання експериментального перикардиту на експериментальних тваринах / Ковальчук М.Ф., Багній Л.В. // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки, 5-6 жовтня 2012 року, матеріали конференції, - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 74-75.

35. Яворська-Скрабут І.М. Особливості перебудови судинного русла великих слинних залоз щурів за умов експериментального цукрового діабету / Данилевич Ю. О., Яворська С. І. // Морфологія на сучасному етапі розвитку науки, 5-6 жовтня 2012 року, матеріали конференції, - Тернопіль: Укрмедкнига. – 2012. – С. 222-223.

36. Деклараційний патент на корисну модель 75399 Україна, МПК G 09 B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання перикардиту / Данилевич Ю. О.; Гнатюк М. С, Ковальчук М. Ф. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я.Горбачевського. – № u 201207101 ; заявл. 12.06.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

37. Деклараційний патент на корисну модель 75401 Україна, МПК G 09 B 23/28 (2006.01). Спосіб моделювання інфаркту міокарда / Ковальчук М. Ф. , Гнатюк М. С; Шев’як П. І., Данилевич Ю. О. заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І. Я.Горбачевського. – № u 201207101 ; заявл. 12.06.2012 ; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

38. Залежність просторової характеристики серця від типів центральної гемодинаміки / М. Ф. Коврига, М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2013 – Т 2, № 4 – С. 77-81

39. Особливості ренгенологічної картини відновлення кісткових дефектів щелеп щурів в експерименті при застосуванні імплатаційного матеріалу на основі гідроксиапатиту та полілактиду / О. В. Скочило, І. Р. Мисула, Ю. О. Данилевич // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2013 - № 2(19) – С. 169-172.

40. Оперативна хірургія та топографічна анатомія – важлива навчальна дисципліна в освоєнні практичних навиків / М. С. Гнатюк, Ю. О. Данилевич, Л. В. Татарчук // Медична освіта – 2013 - № 3 – С. 25 – 27.

41. Застосування принципів ейдетики при викладанні дисципліни «оперативна хірургія та топографічна анатомія» / Данилевич Ю. О., Коврига М. Ф. // Медична освіта – 2014 - № 1 – С. 24 – 25.

42. Гістостереометрична характеристика серцевого м’яза при перикардаті / Данилевич Ю. О. // Клінічна анатомія та оперативна хірургія – 2014 – Т.13, № 2 (48) – С. 26-28.

43. Просторові характеристики відділів серця при перикардитах / Данилевич Ю. О. // Вісник наукових досліджень – 2014 – № 2 – С. 94-96.