• Можливість неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на токсичний гепатит / [І. Я. Господарський, О. В. Прокопчук, Н. М. Гаврилюк та ін.]. // ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ. – 2020.

 • Оцінка впливу надлишкової маси тіла на прогресування фіброзу печінки / [І. Я. Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук та ін.]. // ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ. – 2020.

 • Дунда С. В. Компетенції медичної сестри в догляді за хворими гепатологічного профілю / С. В. Дунда, О. В. Прокопчук, С. В. Даньчак. // Медсестринство. – 2020. – №2. – С. 12–13.

 • Кравчук Г. Професійне вигорання медичних сестер як компонент робочого процесу / Г. Кравчук, С. В. Даньчак, О. В. Прокопчук. // Медсестринство. – 2020. – №2. – С. 61–65.

 • Даньчак С. В. Оцінка ризику виникнення кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів із подагрою / С. В. Даньчак, О. В. Прокопчук, Л. В. Першина. // Медсестринство. – 2019. – №2. – С. 56–58.

 • Господарський І.Я. Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С/ Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В.//

 • Інфекційні хвороби.-2018.-№1(91)-С.14

 • Господарський І.Я. Застосування біциклолу у хворих на вірусний гепатит с після елімінації вірусу з метою профілактики фіброзу/ Господарський І.Я., Ястремська С.О., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В., Кіт О.М., Данилевич Ю.О., Рега Н.І.,Мазур Л.П., Даньчак С.В., Зарудна О.І., Локай Б.А.,Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Волинець К.В.,Буштинська О.В., Яворська І.В., Коцаба Ю.Я., Максимова В.В., Лиха Л.М., Намісняк О.М., Усинська О.С.// ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТАЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ.-2018.-С.23

 • Маселко І. Р. Поширеність аліментарного ожиріння у хворих на подагру / І. Р. Маселко, О. В. Прокопчук, С. В. Даньчак. // Медсестринство. – 2018. – №1.

 • Господарський І. Я. Порівняльна ефективність протифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії / І. Я. Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук. // Гепатологія. – 2017. – №35. – С. 53.

 • Досвід застосування біциклолу у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії / І. Я.Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук, К.В. Волинець. // Матеріали V Наукового симпозіуму“ Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення”. – 2017. – С. 53–54.

 • Профилактика гипопаратиреоза в раннем послеоперационном периоде путем сохранения вен нижнего щитовидного сплетения / Завгородний С.Н., Данилюк М.Б., Рылов А.И., Доля О.С., Прокопчук О.В. // Magyar Tudomanyos Journal – 2016, №1, Vol 1.С.-42-48.