• Comparative effectiveness of anti-fibrosis treatment in patients after HCV infection and in patients with non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) / N. Gavryliuk, I. Hospodarskyy, O. Prokopchuk et al. Journal of Education, Health and Sport.2021. Vol. 11, № 2. P. 222–229.

 • Gavryliuk Nadiia, Hospodarskyy Ihor, Prokopchuk Oksana, Havrylyuk Michail. Overweight impact on the progression of non-alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis. // Presented at Endocrine Abstracts 23rd European Congress of Endocrinology. - 2021. -№73.- EP59.

 • Prokopchuk Oksana, Hospodarskyy Ihor, Gavryliuk Nadiia, Danchak Svitlana. Assessment of obesity in patients with toxic hepatitis// Presented at Endocrine Abstracts 23rd European Congress of Endocrinology. - 2021. -№73.- EP85.

 • Non-invasive diagnostic methods of the liver fibrosis in patients with overweigh and obesity / N. Gavryliuk, I. Hospodarskyy, O. Prokopchuk et al. Journal of Education, Health and Sport. 2021.Vol. 11, №3. P. 239–245.

 • Gavryliuk N. M., Hospodarskyy I. Ya., Prokopchuk O. V. Non-invasive methods for diagnosing stages of liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease and overweight / Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 62. Р.18-22.

 • Господарський І. Я., Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В., Гаврилюк М. Є. Можливості діагностики стадій фіброзу печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) та надлишковою масою тіла// Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXІV науково-практичної конференції 11 червня 2021р.-Тернопіль. -2021.- с.13-15.

 • Оцінка кардіоваскулярного ризику в пацієнтів з остеоартрозом на тлі метаболічного синдрому.// Сміян С.І., Гусак С.Р., Даньчак С.В., Соліляк О.В.// Науково-практичний журнал Здобутки клінічної і експериментальної медицини. №1(18).//Матеріали науково-практичної конференції «Остеопороз: сучасні аспекти лікування».- Тернопіль.- 2013.

 • Патогенетичне значення профіброгенного цитокіна ТФР β1 у формуванні фіброзувальних реакцій при токсичному гепатиті //Матеріали ХХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 12-14 квітня 2021 р. – Тернопіль.- 2021.- С.35

 • Можливість неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на токсичний гепатит / [І. Я. Господарський, О. В. Прокопчук, Н. М. Гаврилюк та ін.]. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020.

 • Особливості ураження шлунково-кишкового тракту у хворих на подагру// Сміян С.І., Соліляк О.В.//Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- 2013.- Тернопіль.

 • / [І. Я. Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук та ін.]. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020.

 • Дунда С. В. Компетенції медичної сестри в догляді за хворими гепатологічного профілю / С. В. Дунда, О. В. Прокопчук, С. В. Даньчак. // Медсестринство. – 2020. – №2. – С. 12–13.

 • Гаврилюк Н.М., Господарський І.Я., Прокопчук О.В., Гаврилюк М.Є. Оцінка впливу наявності у пацієнтів надлишкової маси тіла на фіброз печінки / Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. –№ 4. С.50-60.

 • Господарський І. Я., Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В. Порівняльна ефективність протифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії. Гепатологія. 2017. № 1 (35). C. 53–60.

 • Кравчук Г. Професійне вигорання медичних сестер як компонент робочого процесу / Г. Кравчук, С. В. Даньчак, О. В. Прокопчук. // Медсестринство. – 2020. – №2. – С. 61–65.

 • Можливість неінвазивної діагностики фіброзу печінки у хворих на токсичний гепатит / [І. Я. Господарський, О. В. Прокопчук, Н. М. Гаврилюк та ін.]. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020.

 • 10. Даньчак С. В. Оцінка ризику виникнення кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів із подагрою / С. В. Даньчак, О. В. Прокопчук, Л. В. Першина. // Медсестринство. – 2019. – №2. – С. 56–58.

 • Даньчак С. В. Оцінка ризику виникнення кардіоваскулярних ускладнень у пацієнтів із подагрою / С. В. Даньчак, О. В. Прокопчук, Л. В. Першина. // Медсестринство. – 2019. – №2. – С. 56–58.

 • Господарський І.Я. Застосування біциклолу у хворих на вірусний гепатит с після елімінації вірусу з метою профілактики фіброзу/ Господарський І.Я., Ястремська С.О., Гаврилюк Н.М.,Прокопчук О.В., Кіт О.М., Данилевич Ю.О., Рега Н.І.,Мазур Л.П., Даньчак С.В., Зарудна О.І., Локай Б.А.,Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Волинець К.В.,Буштинська О.В., Яворська І.В., Коцаба Ю.Я., Максимова В.В., Лиха Л.М., Намісняк О.М., Усинська О.С.// Здобутки клінічної таекспериментальної медицини.-2018.-С.23

 • Господарський І. Я., Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В. Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С. Інфекційні хвороби. 2018. № 1 (91). С. 14–20.

 • Козак О. Особливості перебігу хронічного гепатиту С з супутнім панкреатитом / О. Козак, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук. // XXІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених. – 2018. – С. 57.

 • Маселко І. Р. Поширеність аліментарного ожиріння у хворих на подагру / І. Р. Маселко, О. В. Прокопчук, С. В. Даньчак. // Медсестринство. – 2018. – №1.

 • Досвід застосування біциклолу у хворих на хронічний гепатит с до і після завершення противірусної терапії / І. Я.Господарський, Н. М. Гаврилюк, О. В. Прокопчук, К. В. волинець. // Матеріали V Наукового симпозіуму“ Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення”. – 2017. – С. 53–54.