1. Гаврилюк Н.М., Кошак Б.О. Порівняння уреазної активності Helicobacter pylori з допомогою фотокалориметра та імуноферментного методу / Гаврилюк Н.М. //Матеріали ХІІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р. – Тернопіль.- 2009.- С.11

2. Гаврилюк Н.М., Кошак Б.О. Моніторинг кислотоутворюючої функціі шлунка та антитіл до Helicobacter pylori як маркер ерадикаційної терапіі / Гаврилюк Н.М. //Матеріали ХІV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 13-15 квітня 2010 р. – Тернопіль.- 2010.- С.12

3. Діденко Н., Гаврилюк Н. Обізнаність певних груп населення у питаннях вакцинації та епідеміології грипу / Гаврилюк Н.М. //Матеріали ХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. – Тернопіль.- 20011- С.235

4. М.Є. Гаврилюк, І.В. Смачило, В.М. Василюк, Т.В. Лихацька, Н.М. Гаврилюк. Чи правильно ми проводим ерадикацію Helicobacter pylori (Нр) при хронічному гастриті і виразковій хворобі?// Матеріали науково-практичної конференції "Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці", 24-25 березня 2011р.– Тернопіль.- 2011- С.20

5. Махніцький А., Гриньків Н., Гаврилюк Н. Імунокорекція в комплексному лікуванні хворих на гострий абдомінальний сепсис / Гаврилюк Н.М. //Матеріали ХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р. – Тернопіль.- 20011- С.65

6. Гаврилюк Н., Плотнікова О., Махніцький А. Порівняльна ефективність ерадикаційної терапіі Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки / Гаврилюк Н.М. //Матеріали ХVІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. – Тернопіль.- 2012- С.12

7. Добридень Г., Гаврилюк Н. Циркадний індекс частоти як додатковий параметр оцінки ритму серця у хворих з кардіореспіраторною патологією / Гаврилюк Н.М.//Матеріали ХVІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. – Тернопіль.- 2012- С.14

8. Гаврилюк Н.М. Ерадикація інфекціі Helicobacter pylori і ендоскопічний контроль як предиктор канцерогенезу//Матеріали ХVІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. – Тернопіль.- 2013- С.12

9. Гаврилюк Н.М. Цитологічні прояви у хворих на хронічну HCV-інфекцію із супутньою кріоглобулінемією//Матеріали ХVІІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 22-24 квітня 2013 р. – Тернопіль.- 2013- С.213

10. Гаврилюк Н.М. Порівняльна ефективність застосування комбінованих препаратів у лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки//Матеріали X міжнародної медико-фармацевтичної конференції студентів та молодих вчених, 2013р.- Чернівці.-2013-С.63

11. Гаврилюк Н.М, Гаврилюк М.Є. Контроль за ерадикацією Helicobacter pylori при виразковій хворобі: можливості та реальність / Гаврилюк Н.М. //Матеріали I міжнародної науково-медичної конференції студентів та молодих вчених, 10-12 квітня 2013 р. – Суми.- 2013- С.310

12. Гаврилюк Н.М. Медико-психологічні особливості комп'ютерної адикції та її взаємозв'язок у підлітковому віці //Матеріали студентського наукового вісника 1/2013- Тернопіль.- 2013- С.22

13. Гаврилюк Н., Пискливець Т. Вплив хронобіологічних показників на частоту розвитку гострого інфаркта міокарда / Гаврилюк Н., Пискливець Т. //Матеріали ХІХ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. – Тернопіль.- 2014.- С.12

14. Гребеник М.В., Шостак С.Є., Зоря Л.В., Бутвин С.М., Криськів О.І., Лазарчук Т.Б., Люта О.Т., Гаврилюк Н.М. Гострий інфаркт міокарда та хвороби органів травлення: підводні течії та шляхи їх подолання //Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- 21 травня 2014.- Тернопіль.- 2014.- С18

15. Пискливець Т.І., Гаврилюк Н.М., Масик О.М., П’ятковська М.І* Результати застосування методу клиноподібної дегідратації для діагностики інфаркту міокарда //Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».- 21 травня 2014.- Тернопіль.- 2014.- С.34

16. А. В. Матвійчук., Н. В. Кіт., Н. М. Гаврилюк., Н. І. Трач. Скринінг факторів ризику у хворих з інфарктом міокарда //Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани у практиці лікаря-інтерніста», 5 березня 2015.- Тернопіль.- 2015.- С.62

17. Гаврилюк Н.М. Хронобіологічні акпекти смертності у пацієнтів з інфарктом міокарда / Гаврилюк Н.М. //Матеріали ХІХ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2015 р. – Тернопіль.- 2015.- С.17

18. Господарский И.Я, Волинец К.В, Гаврилюк Н.М. Особенности коррекции внепеченочных проявлений у геронтологических пациентов с хроническим гепатитом С /Гаврилюк Н.М.// Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы геронтологии и гериатрии», 3-4 ноября 2016г.- Самарканд.- 2016.- С.34

19. Гаврилюк Н. Порівняльна ефективність застосування комбінованих препаратів у лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки / Н. Гаврилюк //Хист. –2013. – № 15. – 225 с.

20. І.Я. Господарський, Н.М. Гаврилюк, О.В. Прокопчук. Порівняльна ефективність протифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії / Гаврилюк Н.// Матеріали науково-практичного медичного журналу «Гепатологія» №1(35), 2017.-м. Львів-53с.

21. Сімора Т., Пилипів М., Гаврилюк Н. Застосування формули FIB-4 у практиці сімейного лікаря для відбору пацієнтів для проведення еластографії печінки. / Гаврилюк Н.М.// Матеріали XXI міжнародний медичний конгрес студентів та молоих вчених присвячений 60-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України, 24-26 квітня 2017р.-м. Тернопіль.-2017. -57с.

22. Гаврилюк Н.М., Господарський І.Я., Пасєчко Н.В., Гаврилюк М.Є. Використання формули FIB-4 для відбору пацієнтів до проведення еластографії печінки / Гаврилюк Н.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ) «Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики лікування та лікування хворих на цукровий діабет» ,11-12 травня 2017р.-м. Тернопіль.-2017.-16с.

23. Господарський І.Я., Волинець К.В., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В. Гепатопротекторна терапія у хворих на цукровий діабет/ Гаврилюк Н.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ) «Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики лікування та лікування хворих на цукровий діабет» , 11-12 травня 2017р.-м. Тернопіль.-2017.-22с.

24. С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, Н. І. Рега, С. В. Даньчак, Л. П. Мазур, О. І. Зарудна, В. В. Максимова, В. Є. Городецький, Б. А. Локай, О. М. Креховська-Лепявко, І. В. Яворська, Ю. О. Данилевич, О. В. Буштинська, К. В. Волинець , Ю. Я. Коцаба, О. В. Прокопчук, Н. М. Гаврилюк. Використання динамічного навчального середовища MOODLE у дистанційному навчанні майбутніх фахівців медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського МОЗ УКРАЇНИ / Гаврилюк Н.// Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні», 18-19 травня 2017р.-м. Тернопіль.-2017.- 158-159с.

25. Господарський І.Я., Ястремська С.О., Гаврилюк Н.М., Кіт О.М., Прокопчук О.В., Городецький В.Є., Волинець К.В., Буштинська О.В., Максимова В.В., Лиха Л.М., Гаврилюк М.Є. Застосування еластографії для верифікації фіброзу/цирозу печінки /Гаврилюк Н.// Матеріали підсумкова ІX науково-практичної конференції «ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ» (присвячена 60-річчю ТДМУ), 14 червня 2017р.-м. Тернопіль.-2017.-28с.