Зарудна Ольга Ігорівна

Освіта:

вища, медична – у 2001 році закінчила ТДМА імені І.Я. Горбачевського з відзнакою; інтернатуру проходила у терапевтичних відділеннях ТОККЛ, одночасно навчалась в магістратурі на базі кафедри шпитальної терапії № 2 ТДМА;

у 2002 році вступила до аспірантури на кафедрі шпитальної терапії № 2 ТДМУ.

Наукову роботу на тему: “Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції” захистила 02.02.2006 у спеціалізованій вченій раді «Кардіологія та ревматологія» при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. Продовжую займатись науковою роботою в рамках затверджених між кафедральних тем, проводжу засідання студентського наукового гуртка.

Наукові інтереси:

Наукові інтереси охоплюють окремі питання імунології та ревматології, а сама: імунні та гемодинамічні аспекти системних захворювань сполучної тканини.