• Зарудна О.І., Зарудна Д.О. Особливості ведення ревматологічних хворих в умовах пандемії COVID-19: співпраця первинної ланки та ревматолога // Медсестринство – 2020 – № 3.

 • А. А. Гонт, О. І. Зарудна Ревматоїдний артрит – історія, сучасні погляди, тактика, результат // Медсестринство – 2020 – № 4.

 • Зарудна О.І. CONNECTIVE TISSUE DISEASES: FOCUS AT MICROCIRCULATORY BED / Венгер І.К., Довбуш А.В. // International Journal of Medicine and Medical Research (ТНМУ імені І.Я. Горбачевського) – 2019 - №2.

 • Kostiv S.Ya., ULTRASOUND THROMBOELASTAGRAPHY IN THE CHOICE OF TREATMENT OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENOUS THROMBOSIS / Khvalyboha D.V., Venher I.K., Zarudna O. I., Kostiv O.I. // International Journal of Medicine and Medical Research (ТНМУ імені І.Я. Горбачевського) – 2019 - №2.

 • Венгер І.К. Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок / Колотило О.Б., Костів С.Я., Зарудна О.І., Костів О.І., Гусак М.О. // Art of medicine – 4 (8) жовтень-грудень, 2018.

 • С.Я Костів Патофізіологічно обґрунтована профілактика та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії / О.Б. Колотило, І.К. Венгер, О.І. Костів, О.І. Зарудна // Науковий вісник ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (58), 2018 р.

 • О.І. Зарудна Проблеми шкідливих звичок у підлітків / О.І. Зарудна, Д.О. Зарудна, О.П. Абухажар, М.І. Караневич, Л.Л. Легка // Медсестринство – 2018 - №3 – с.15-18.

 • Венгер І.К. Периопераційний гемостаз при реваскуляризуючих операціях / І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.Б. Колотило, О.І. Зарудна // Клінічна хірургія – Київ - 2017 - №1 – с. 33-35 (скопус).

 • Венгер И.К. Гиперкоагуляционный синдром раннего послеоперационного периода - фактор венозного тромбоембголизма / И.К. Венгер, В.И. Русин, О.И. Зарудна и др. // Новости хирургии – 2017 – Том 25, №3 – с. 267-271. (Скопус).

 • I. K. Venher, S. Ya. Kostiv, O. I. Zarudna, O. I. Kostiv Шляхи попередження післяопераційних венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою хірургічною патологією –Шпитальна хірургія №3,2017, с 49-53.

 • Венгер І.К., Костів С.Я., Колотило О.Б., Зарудна О.І. Інтраопераційний гемостаз при реваскуляризаційних операціях // Клінічна хірургія – 2017 - №1 (ISSN 0023-2130, імпакт фактор 0,103)

 • Венгер І.К., Костів С.Я., Зарудна О.І., Буднік Д.Ю. Діагностично лікувальний алгоритм у попередженні після операційної тромбоемболії легеневої артерії // Шпитальна хірургія – 2016 - №3.

 • О.Л. Пожидаєва, О.І. Зарудна ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ФIЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТIВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ТА ВПЛИВ НА УСПIШНIСТЬ - 2016 - №4

 • О.Л. Пожидаєва, О.І. Зарудна Аналіз стану фізичного здоров’я та його вплив на успішність студентів медичного коледжу// Медсестринство – 2016 - №1, с.49-52.

 • Н.О. Єрмоленко, О.І.Зарудна Ожиріння – проблема сучасності // Медсестринство – 2016 - №1, с. 23-27.

 • Н. О. Єрмоленко, О. І. Зарудна Надлишкова маса тіла та основні фактори, що спичиняють її розвиток // Медсестринство – 2016 - №2, с.38-41.

 • Н. В. Богдан, О. І. Зарудна Причини синдрому хронічної втоми у студентів // Медсестринство – 2016 - №2, с.27-31

 • Ненашко І.А. Хронічний стрес – фактор ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму / І.К. Венгер, О.І. Зарудна // Шпитальна хірургія. – 2016 - № 1 – с.61-63.