• Зарудна О.І., Зарудна Д.О. Особливості ведення ревматологічних хворих в умовах пандемії COVID-19: співпраця первинної ланки та ревматолога // Медсестринство – 2020 – № 3.

  • Зарудна О.І. Connective tissue diseases: focus at microcirculatory bed / Венгер І.К., Довбуш А.В. // International Journal of Medicine and Medical Research (ТНМУ імені І.Я. Горбачевського) – 2019 - №2.

  • Практичний посібник з внутрішньої медицини, або Кишенькова книжечка сімейного лікаря: посібник для студентів медичних закладів вищої освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики сімейної медицини, терапевтів. У 2 ч. Ч. ІІ / [Н.І. Пасєчко, Н.І. Ярема, Л.П. Мартинюк, Л.В. Радецька, І.П. Савченко, О.І. Зарудна та ін.]; за ред. професорів Н.В. Пасєчко, Н.І. Яреми. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2019р. – 432 с. ISBN 978-966-07-3579-8

  • Kostiv S.Ya., ULTRASOUND THROMBOELASTAGRAPHY IN THE CHOICE OF TREATMENT OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENOUS THROMBOSIS / Khvalyboha D.V., Venher I.K., Zarudna O. I., Kostiv O.I. // International Journal of Medicine and Medical Research (ТНМУ імені І.Я. Горбачевського) – 2019 - №2.

  • Венгер І.К. Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок / Колотило О.Б., Костів С.Я., Зарудна О.І., Костів О.І., Гусак М.О. // Art of medicine – 4 (8) жовтень-грудень, 2018.

  • Костів С.Я. Патофізіологічно обґрунтована профілактика та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії / О.Б. Колотило, І.К. Венгер, О.І. Костів, О.І. Зарудна // Науковий вісник ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (58), 2018 р.

  • Зарудна О.І. Проблеми шкідливих звичок у підлітків / О.І. Зарудна, Д.О. Зарудна, О.П. Абухажар, М.І. Караневич, Л.Л. Легка // Медсестринство – 2018 - №3 – с.15-18.

  • Венгер І.К. Периопераційний гемостаз при реваскуляризуючих операціях / І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.Б. Колотило, О.І. Зарудна // Клінічна хірургія – Київ - 2017 - №1 – с. 33-35 (скопус).

  • Венгер И.К. Гиперкоагуляционный синдром раннего послеоперационного периода - фактор венозного тромбоембголизма / И.К. Венгер, В.И. Русин, О.И. Зарудна и др. // Новости хирургии – 2017 – Том 25, №3 – с. 267-271.

  • I. K. Venher, S. Ya. Kostiv, O. I. Zarudna, O. I. Kostiv Шляхи попередження післяопераційних венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою хірургічною патологією –Шпитальна хірургія №3,2017, с 49-53.

  • Венгер І.К., Костів С.Я., Колотило О.Б., Зарудна О.І. Інтраопераційний гемостаз при реваскуляризаційних операціях // Клінічна хірургія – 2017 - №1 (ISSN 0023-2130, імпакт фактор 0,103)

  • Венгер І.К., Костів С.Я., Зарудна О.І., Буднік Д.Ю. Діагностично лікувальний алгоритм у попередженні після операційної тромбоемболії легеневої артерії // Шпитальна хірургія – 2016 - №3.

  • Пожидаєва О.Л., Зарудна О.І. Дослідження стану фізичного здоров′я студентів медичного коледжу та вплив на успішність - 2016 - №4

  • Пожидаєва О.Л., Зарудна О.І. Аналіз стану фізичного здоров’я та його вплив на успішність студентів медичного коледжу// Медсестринство – 2016 - №1, с.49-52.

  • Єрмоленко Н.О., Зарудна О.І. Ожиріння – проблема сучасності // Медсестринство – 2016 - №1, с. 23-27.

  • Єрмоленко Н. О., Зарудна О. І. Надлишкова маса тіла та основні фактори, що спичиняють її розвиток // Медсестринство – 2016 - №2, с.38-41.

  • Богдан Н. В., Зарудна О. І. Причини синдрому хронічної втоми у студентів // Медсестринство – 2016 - №2, с.27-31

  • Ненашко І.А. Хронічний стрес – фактор ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму / І.К. Венгер, О.І. Зарудна // Шпитальна хірургія. – 2016 - № 1 – с.61-63.

  • Мороз Н.В., Зарудна О.І. Лікування коксартрозу шляхом тотального ендопротезування // Медсестринство. – 2014. - №3 – с. 22-26.

  • Білозецький І.І. Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом / Грималюк Н.В., Зарудна О.І., Слаба У.С., Маховська О.С., Задорожна Л.В., Легка Л.Л., Лобанова А.Л. // Галицький лікарський вісник – Том 21 – число 4 – 2014, с 609.

  • Kostiv S.Ya. Preventive operation after aorto-bifemoral reconstruction in patients with chronic critical limb ischemia / Venher I.K., Zarudna O.I., Kostiv O.I. // Theoretical and Applied Sciences in the USA (1st International Scientific Conference) – Stuttgart, Germany – 2014 – p. 37-41.

  • Костів С.Я. Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень / І.К. Венгер, О.І. Зарудна, О.І. Костів, М.О. Гусак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», Випуск 1 (49), 2014.

  • Мураль Н.І. Синдром хронічної втоми у хворих ревматологічного профілю / Мураль Н.І., Зарудна О.І., Абухажар О.П. // Медсестринство. - 2014. - №1. - С.68-71.

  • Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology) Study Guide for 5-th course students. За ред. С.І. Сміян. // У.С. Слаба, Г.П. Кузьміна, Р.Я. Боднар, С.Р. Гусак, Р.Р. Коморовський, О.С. Квасніцька, А.А. Лепявко, Г.В. Лихацька, Л.П. Мартинюк, І.І. Свистун, О.І. Зарудна – 2014 – 379 с.

  • Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide [Smian S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A., Martynyuk L.P., Slaba U.S., Slabyy O.B., Lykhatska H.V., Bodnar R.Y., Boyko T.V., Gusak S.R., Kusmina H.P., Kvasnitska O.S., Lokay B.A., Svystun I.I., Zarudna O.I.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, 2013 – 474 p.

  • Сміян С. І. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі / Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С. та ін. // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – Т1, №1. – 2013

  • Зарудна О.І., Мураль Н.І. Синдром хронічної втоми та сучасне суспільство // Медсестринство – 2013 - № 4 – с. 58-61

  • Зарудна О.І. Лейкоцит та його роль в розвитку синдрому системної запальної відповіді // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №4. – с.10-13 (фахове видання)

  • Зарудна О.І. Роль викладача в організації навчального процесу за кредитно-модульною системою // Медична освіта. - № 4 – 2012 – с.48-50

  • (фахове видання)

  • Сміян С.І. Роль профілактично-лікувального харчування при подагрі / О.С. Маховська, Л.В. Задорожна, С.Р.Гусак , Н.В. Грималюк, Л.Л. Легка, Ж.О. Антюк, О.І. Зарудна, У.С. Слаба // Медсестринство. - 2008. - № 3. – С. 15 – 19.

  • Зарудна О.І. Connective tissue diseases: focus at microcirculatory bed / Венгер І.К., Довбуш А.В. // International Journal of Medicine and Medical Research (ТНМУ імені І.Я. Горбачевського) – 2019 - №2.

  • Практичний посібник з внутрішньої медицини, або Кишенькова книжечка сімейного лікаря: посібник для студентів медичних закладів вищої освіти IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики сімейної медицини, терапевтів. У 2 ч. Ч. ІІ / [Н.І. Пасєчко, Н.І. Ярема, Л.П. Мартинюк, Л.В. Радецька, І.П. Савченко, О.І. Зарудна та ін.]; за ред. професорів Н.В. Пасєчко, Н.І. Яреми. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2019р. – 432 с. ISBN 978-966-07-3579-8

  • Kostiv S.Ya., ULTRASOUND THROMBOELASTAGRAPHY IN THE CHOICE OF TREATMENT OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENOUS THROMBOSIS / Khvalyboha D.V., Venher I.K., Zarudna O. I., Kostiv O.I. // International Journal of Medicine and Medical Research (ТНМУ імені І.Я. Горбачевського) – 2019 - №2.

  • Венгер І.К. Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок / Колотило О.Б., Костів С.Я., Зарудна О.І., Костів О.І., Гусак М.О. // Art of medicine – 4 (8) жовтень-грудень, 2018.

  • Костів С.Я. Патофізіологічно обґрунтована профілактика та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії / О.Б. Колотило, І.К. Венгер, О.І. Костів, О.І. Зарудна // Науковий вісник ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (58), 2018 р.

  • Зарудна О.І. Проблеми шкідливих звичок у підлітків / О.І. Зарудна, Д.О. Зарудна, О.П. Абухажар, М.І. Караневич, Л.Л. Легка // Медсестринство – 2018 - №3 – с.15-18.

  • Венгер І.К. Периопераційний гемостаз при реваскуляризуючих операціях / І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.Б. Колотило, О.І. Зарудна // Клінічна хірургія – Київ - 2017 - №1 – с. 33-35 (скопус).

  • Венгер И.К. Гиперкоагуляционный синдром раннего послеоперационного периода - фактор венозного тромбоембголизма / И.К. Венгер, В.И. Русин, О.И. Зарудна и др. // Новости хирургии – 2017 – Том 25, №3 – с. 267-271.

  • I. K. Venher, S. Ya. Kostiv, O. I. Zarudna, O. I. Kostiv Шляхи попередження післяопераційних венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою хірургічною патологією –Шпитальна хірургія №3,2017, с 49-53.

  • Венгер І.К., Костів С.Я., Колотило О.Б., Зарудна О.І. Інтраопераційний гемостаз при реваскуляризаційних операціях // Клінічна хірургія – 2017 - №1 (ISSN 0023-2130, імпакт фактор 0,103)

  • Венгер І.К., Костів С.Я., Зарудна О.І., Буднік Д.Ю. Діагностично лікувальний алгоритм у попередженні після операційної тромбоемболії легеневої артерії // Шпитальна хірургія – 2016 - №3.

  • Пожидаєва О.Л., Зарудна О.І. Дослідження стану фізичного здоров′я студентів медичного коледжу та вплив на успішність - 2016 - №4

  • Пожидаєва О.Л., Зарудна О.І. Аналіз стану фізичного здоров’я та його вплив на успішність студентів медичного коледжу// Медсестринство – 2016 - №1, с.49-52.

  • Єрмоленко Н.О., Зарудна О.І. Ожиріння – проблема сучасності // Медсестринство – 2016 - №1, с. 23-27.

  • Єрмоленко Н. О., Зарудна О. І. Надлишкова маса тіла та основні фактори, що спичиняють її розвиток // Медсестринство – 2016 - №2, с.38-41.

  • Богдан Н. В., Зарудна О. І. Причини синдрому хронічної втоми у студентів // Медсестринство – 2016 - №2, с.27-31

  • Ненашко І.А. Хронічний стрес – фактор ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму / І.К. Венгер, О.І. Зарудна // Шпитальна хірургія. – 2016 - № 1 – с.61-63.

  • Мороз Н.В., Зарудна О.І. Лікування коксартрозу шляхом тотального ендопротезування // Медсестринство. – 2014. - №3 – с. 22-26.

  • Білозецький І.І. Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом / Грималюк Н.В., Зарудна О.І., Слаба У.С., Маховська О.С., Задорожна Л.В., Легка Л.Л., Лобанова А.Л. // Галицький лікарський вісник – Том 21 – число 4 – 2014, с 609.

  • Kostiv S.Ya. Preventive operation after aorto-bifemoral reconstruction in patients with chronic critical limb ischemia / Venher I.K., Zarudna O.I., Kostiv O.I. // Theoretical and Applied Sciences in the USA (1st International Scientific Conference) – Stuttgart, Germany – 2014 – p. 37-41.

  • Костів С.Я. Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень / І.К. Венгер, О.І. Зарудна, О.І. Костів, М.О. Гусак // Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», Випуск 1 (49), 2014.

  • Мураль Н.І. Синдром хронічної втоми у хворих ревматологічного профілю / Мураль Н.І., Зарудна О.І., Абухажар О.П. // Медсестринство. - 2014. - №1. - С.68-71.

  • Module 2. Principles of internal medicine (Cardiology, Rheumatology, Nephrology) Study Guide for 5-th course students. За ред. С.І. Сміян. // У.С. Слаба, Г.П. Кузьміна, Р.Я. Боднар, С.Р. Гусак, Р.Р. Коморовський, О.С. Квасніцька, А.А. Лепявко, Г.В. Лихацька, Л.П. Мартинюк, І.І. Свистун, О.І. Зарудна – 2014 – 379 с.

  • Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide [Smian S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A., Martynyuk L.P., Slaba U.S., Slabyy O.B., Lykhatska H.V., Bodnar R.Y., Boyko T.V., Gusak S.R., Kusmina H.P., Kvasnitska O.S., Lokay B.A., Svystun I.I., Zarudna O.I.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, 2013 – 474 p.

  • Сміян С. І. Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі / Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С. та ін. // Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – Т1, №1. – 2013

  • Зарудна О.І., Мураль Н.І. Синдром хронічної втоми та сучасне суспільство // Медсестринство – 2013 - № 4 – с. 58-61

  • Зарудна О.І. Лейкоцит та його роль в розвитку синдрому системної запальної відповіді // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №4. – с.10-13 (фахове видання)

  • Зарудна О.І. Роль викладача в організації навчального процесу за кредитно-модульною системою // Медична освіта. - № 4 – 2012 – с.48-50

  • (фахове видання)

  • Сміян С.І. Роль профілактично-лікувального харчування при подагрі / О.С. Маховська, Л.В. Задорожна, С.Р.Гусак , Н.В. Грималюк, Л.Л. Легка, Ж.О. Антюк, О.І. Зарудна, У.С. Слаба // Медсестринство. - 2008. - № 3. – С. 15 – 19.