Наукові публікації

1. Ковальчук Л.Я. Реваскуляризація нижніх кінцівок при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента / Венгер І.К., Гончарук А.К., Венгер О.І. та ін. // Шпитальна хірургія. – 1998. – С. 18-22.

2. Венгер О.І. Особливості корекції холестерино-ліпідного обміну у хворих після реконструкції атеросклеротичної оклюзії аорто-стегнового сегмента // Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 3-4.

3. Венгер І.К.Обгрунтування об´єму операції у хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок в стадії компенсації / Береговий О.В., Наконечний А.П., Венгер О.І. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль. – 2000. - Випуск 5. – С. 183-189.

4. Сміян С.І., Зарудна О.І. Аналіз гемокоагуляційних порушень при ревматичних захворюваннях // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 38- 40.

5. Сміян С.І., Зарудна О.І. Аналіз показників імунного статусу у хворих на ревматичні імунокомплексні захворювання Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004. – Випуск 23 (с-я: Медицина). – С. 111-113.

6. Сміян С.І., Зарудна О.І. Оцінка стану центральної та периферичної гемодинаміки у хворих на дифузні захворювання сполучної тканини Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1(1). – С. 132-133

7. Зарудна О.І. Оцінка ефективності препарату Вазоніт (Schwarz pharma) у лікуванні системних захворювань сполучної тканини Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 4. – С. 13-15.

8. Зарудна О.І. Результати трирічного моніторингу периферичної гемодинаміки у хворих на ревматичні захворювання Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 65-67.

9. Сміян С.І. Кальцій-Д3 Нікомед у профілактиці остеодефіциту при системному червоному вовчаку / Лозіна Л.Б., Насалик Б.Г., Зарудна О.І. та ін. // Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 122-123.

10. Зарудна О.І. Морфометричні особливості мікроциркуляторного русла у хворих на системні захворювання сполучної тканини / Довбуш А.В., Сміян С.І. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. – № 1. – С. 47-51.

11. Венгер І.К. Патофізіологічні аспекти стану серцево-судинної системи у хворих на післятромбофлебітичну хворобу / Зарудна О.І., Якимчук О.А., Герасимюк І.Є. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2006 - №2 – ст. 51-54.

12. Сміян С.І. Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика / Грималюк Н.В., Задорожна Л.В., Зарудна О.І. та ін. // Вісник наукових досліджень – 2007 - №1 – ст. 80-81.

13. Венгер І.К. Ендотоксемія при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії / Романюк Т.В., Боднар П.Я., Зарудна О.І. // Шпитальна хірургія.- 2008. - № 2. – с. 7-10.

14. Зарудний О.М. Використання плазмаферезу на етапі передопераційної підготовки при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегнового сегмента у стадії

хронічної критичної ішемії / Зарудна О.І., Венгер І.К. // Шпитальна хірургія (Український науково-практичний журнал).- 2009. -№ 2.- С.26 – 29.

15. Самойлик Ю.В., Зарудна О.І. Гемостаз у хворих на посттромбофлебітичну хворобу при повній реканалізації глибоких вен нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія. – 2008. - №4. – с.98-102.

16. Венгер І.К. Корекція еферентною терапією системної запальної відповіді у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок / Зарудний О.М., Якимчук О.А., Зарудна О.І. // Шпитальна хірургія (Український науково- практичний журнал).- 2010. -№ 1.- С.45 – 49.

17. Господарський І.Я. Застосування індукторів інтерфероноутворення при цитомегаловірусній інфекції / Господарська Х.О., Зарудна О.І. // Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2010. - №1 – с.21-24.

18. Швед М.І. Показники глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет в Тернопільській області / Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Зарудна О.І. та ін. // Медична хімія. – т.12, №4. – 2010. – с.98-100.

19. Ковальчук Л.Я. Системна запальна відповідь при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії / Вадзюк С. Н. Зарудний О. М., Зарудна О.І. та ін. // Шпитальна хірургія. – 2012. - №1 (57). – с.5-11.

20. Зарудна О.І. Лейкоцит та його роль в розвитку синдрому системної запальної відповіді // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №4. – с.10-13.

21. Зарудна О.І. Дослідження мікроциркуляторного русла: фокус на системні захворювання сполучної тканини Шпитальна хірургія. - №4 – 2012 – с. 121- 26.

22. Господарський І.Я. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського / Ястремська С.О., Коноваленко С.О., Зарудна О.І. та ін. // Медична освіта. - №3. – 2010. – с.109-112.

23. Зарудна О.І. Роль викладача в організації навчального процесу за кредитно- модульною системою // Медична освіта. - № 4 – 2012 – с.48-50.

24. Костів С.Я. Тромбопрофілактика при оперативному втручанні у пацієнтів із високим ризиком розвитку тромбоемболічних ускладнень / С.Я. Костів, І.К. Венгер, О.І. Зарудна, О.І. Костів, М.О. Гусак //Науковий вісник ужгородського університету, СЕРІЯ «МЕДИЦИНА», ВИПУСК 1 (49), 2014.

25. Білозецький І.І., Грималюк Н.В., Зарудна О.І., Слаба У.С., Маховська О.С., Задорожна Л.В., Легка Л.Л., Лобанова А.Л. Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом // Галицький лікарський вісник – Том 21 – число 4 – 2014, с 609.

26. Ненашко І.А. Хронічний стрес – фактор ризику розвитку післяопераційного тромбоемболізму / І.К. Венгер, О.І. Зарудна // Шпитальна хірургія. – 2016 - № 1 – с.61-63.

27. Венгер І.К., Костів С.Я., Колотило О.Б., Зарудна О.І. Інтраопераційний гемостаз при реваскуляризаційних операціях // Клінічна хірургія – 2017 - №1 (ISSN 0023-2130, імпакт фактор 0,103)

28. Венгер І.К., Костів С.Я., Зарудна О.І., Буднік Д.Ю. Діагностично лікувальний алгоритм у попередженні після операційної тромбоемболії легеневої артерії // Шпитальна хірургія – 2016 - №3.

29. Венгер І.К. Шляхи попередження післяопераційних венозних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із плановою хірургічною патологією / Костів С.Я., Зарудна О.І., Костів О.І. – Шпитальна хірургія №3,2017, с 49-53.

30. Венгер И.К. Гиперкоагуляционный синдром раннего послеоперационного периода - фактор венозного тромбоембголизма / И.К. Венгер, В.И. Русин, О.И. Зарудна и др. // Новости хирургии – 2017 – Том 25, №3 – с. 267-271. (Скопус).

31. Венгер І.К. Периопераційний гемостаз при реваскуляризуючих операціях / І.К. Венгер, С.Я. Костів, О.Б. Колотило, О.І. Зарудна // Клінічна хірургія – Київ - 2017 - №1 – с. 33-35 (скопус).

32. С.Я Костів Патофізіологічно обґрунтована профілактика та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії / О.Б. Колотило, І.К. Венгер, О.І. Костів, О.І. Зарудна // Науковий вісник ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (58), 2018 р.

33. Венгер І.К. Реперфузійно-реоксигенаційний синдром при реваскуляризації артеріального русла в умовах хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок / Колотило О.Б., Костів С.Я., Зарудна О.І., Костів О.І., Гусак М.О. // Art of medicine – 4 (8) жовтень-грудень, 2018.