• Вплив харчування на перебіг COVID-19О. Креховська-Лепявко, Б. Локай, С. Ястремська, Н. Рега, О. Буштинська, С.Даньчак. Вісник медичних і біологічних досліджень, 2021 (2), 120–126.

 • Соловйова, А. С., Рега, Н. І., Ястремська, С. О. Проблеми надання паліативної допомоги невиліковним хворим у місті Олександрії Кіровоградської області. Медсестринство, 2021 (1), 5–9.

 • Коноп, В. Ю., Рега, Н. І., & Ястремська, С. О. Аналіз забезпеченості медичними сестрами відділень комунального некомерційного підприємства «Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріуполь». Медсестринство, 2021 (1), 10–14.

 • Рега Н.І., Ястремська С.О. Досвід організації атестації випускників для студентів спеціальності 223 «Медсестринство» у Тернопільському національному медичному університеті під час пандемії COVID-19 / Медична освіта. - 2020. - No 4. – С. 105-109.

 • Уралбаєва, T. С., Рега Н.І., Ястремська С.О. . Проблеми забезпечення надання дoпoмoги нeдoнoшeним нoвoнарoджeним у КЗ «Дніпрoпeтрoвcький cпeціалізoваний клінічний мeдичний цeнтр матeрі та дитини ім. прoф. М. Ф. Руднєва» Дніпрoпeтрoвcькoї oблаcнoї ради». Медсестринство, 2021 (3), 4–8.

 • Рега Н.І., Рега О.Р. Роль медичної сестри у наданні медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію / Вісник медичних і біологічних досліджень, 2019 (1), С. 41-44.

 • Н. В. Карел, Н. І. Ярема, Н. І. Рега, С. О. Ястремська. Частота виявлення артеріальної гіпертензії серед пацієнтів відомчої поліклініки. - Медсестринство. 2019. № 2. С. 5-7.

 • Н. І. Рега, А. В. Василенко, О. Р. Рега, З. Г. Золотий. Стандарти надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет медичною сестрою загальної практики. - Медсестринство. 2019. № 1. С. 8-12.

 • Удовенко Ю.Л., Рега Н.І., Ястремська С.О. аналіз надання медичної допомоги вагітним із супутнім цукровим діабетом у КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9» Дніпропетровської обласної ради. - Медсестринство, 2019 (2), 9–11.

 • Л.П. Боднар, А.О. Боб. Р.Я. Боднар, Н.І. Рега, Т.В. Боднар. Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників (огляд літератури) / Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2. - С. 4

 • І. Я. Господарський, Н. І. Рега, Х. О. Господарська . Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень / Сімейна медицина. - 2016. - N 1. - С.25-28.

 • Рега Н.І. Вплив лікування тіотропіуму бромідом на імунну систему хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Вісник наукових досліджень. – 2013. - №3. - С. 58-59.

 • Марценюк В.П., Рега Н.І. , Городецький В.Є. Дистанційна система навчання як засіб для здобуття освітньої кваліфікації бакалавра та магістра медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського / Медична інформатика та інженерія. – 2013. - №2. - С. 33-36.

 • Рега Н.І. Вплив лікування тіотропіум бромідом на на стан пер оксидного окиснення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Медична хімія. – 2013. - №2. - С. 35-37.

 • Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О., Рега Н.І. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С / Вісник наукових досліджень. – 2013. - №2. - С. 17-19.

 • Рега Н.І. Дистанційна система навчання як ефективний засіб для здобуття освітньої кваліфікації магістра медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського / Медична освіта. – 2012. - №3. - С. 80-83.

 • Рега Н.І. Проблеми та перспективи викладання паліативної допомоги на етапі підготовки магістрів медсестринства. / Медична освіта. - 2012. - № 4. - C. 126 – 129.

 • Рега Н.І. Ефективність лікування тіотропіум бромідом хворих на резистентну до терапії бронхіальну астму / Вісник наукових досліджень. – 2012. - №4. -С. 39-40.

 • Ястремська, С.О., Господарський І.Я., Усинська О.С., Рега Н.І. та ін. Історія та перспективи розвитку ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського / Медична освіта. - 2012. - N 1. - C. 142-145.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Коноваленко С.О. , Рега Н.І. та ін. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського / Медична освіта. - 2010. -N 3. - C. 109-112.

 • Рега Н.І. , Ястремська С.О., Салайда І.М. Особливості підготовки магістрів та бакалаврів-фізіотерапевтів у Саксіонському університеті (Нідерланди) / Медична освіта. - 2009. - N 4. - C. 34-37.

 • Рега Н.І., Салайда І.М. Організація проведення щотижневого контролю знань студентів при підготовці фізіотерапевтів у Саксіонському університеті (Нідерланди) / Медична освіта. - 2009. -N 4. - C. 37-41

 • Рега Н.І., Ястремська С.О. Основні риси навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди) / Медична освіта. - 2009. - N 4. - C. 41-46.

 • Кашуба М.О., Пашко К.О., Рега Н.І. Удосконалення організації навчального процесу та контролю знань студентів в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології людини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. / Медична освіта. - 2008. - №1. - С. 43-45.

 • Кашуба М.О., Пашко К.О., Крицька Г.А. , Рега Н.І. та ін. Шляхи підвищення практичної направленості викладання гігієни у ВМ(Ф)НЗ / Медична освіта. – 2007. - № 3. – С. 108-109.

 • Бойчук Б.Р., Кондратюк В.А., Сергета В.М. , Рега Н.І. та ін. Проблеми та перспективи викладання загальної гігієни студентам-іноземцям / Медична освіта. – 3. – 2002. – C. 114-115.

 • Баб’як (Рега) Н.І. Показники ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з НВV-інфекцією / Здобутки клінічної та експериментальної меди-цини”. - Вип.4.- Тернопіль: “Укрмедкнига”, 1999. - С. 22-26.

 • Єпішин А.В., Корда М.М., Баб’як (Рега) Н.І. Вплив ізопринозину на рівень ліпопероксидації і стан антиоксидантного захисту організму у хворих на хронічний бронхіт, поєднаний із НВV-інфекцією / Медична хімія. – 1999. - №1. – С. 90-92.

 • Баб’як (Рега) Н.І. Стан клітинного імунітету у хворих на хронічні бронхіти Вісник наукових досліджень. - 1999. - №1. - С. 82-83.

 • Андрейчин М.А., Баб’як (Рега) Н.І. Позапечінкові прояви НВV-інфекції / Вісник наукових досліджень. - 1999. - №3.- С. 5-7.

 • Андрейчин М.А., Баб’як (Рега) Н.І. Клінічні аспекти поєднання хронічного бронхіту з НВV-інфекцією / Інфекційні хвороби. – 1999. - №2. – С. 19-24.

 • Баб’як (Рега) Н.І. Стан імунної системи у хворих з поєднанням хронічного бронхіту та НВV-інфекції / Вісник наукових досліджень. - 1998. - №5-6. - С. 52-53.