• Ch.‑H.Suh, D.H. Yoo,·A.B.Kasay, E.Chalouhi, El‑Khouri, F.F.Molina, P.Shesternya, P.Miranda, F.G.Medina‑Rodriguez, P.Wiland, S.Jeka, J.Chavez‑Corrales, T.Linde, P.Hrycaj, M.Abello‑Banfi, I.Hospodarskyy Long‑Term Efficacy and Safety of Biosimilar CT‑P10 Versus Innovator Rituximab in Rheumatoid Arthritis: 48‑Week Results from a Randomized Phase III Trial // BioDrugs. – 2019. – V. 33: - P. 79–91. (Impact Factor – 3.825).

 • Господарський І.Я., Грушко В.В. Можливості корекції показників гуморального і клітинного імунітету гепатопротектором адеметіоніном у спортсменів високої кваліфікації після змагального періоду // Сучасна гастроентерологія. - 2018. - № 6. - С. 21-25.

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з неврогенною кропив'янкою // Ліки України. - 2018. - № 2. - С. 65-68

 • Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В. Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С // Інфекційні хвороби, 2018. – С. 14-20. Зарудняк Н.В., Рега Н.І., Господарський І.Я. Проблеми і перспективи викладання "Основ медсестринства" в Черкаському базовому державному медичному коледжі // Медсестринство. - 2018. - N 1. - С. 8-12 .

 • Господарський І.Я. Медсестринська оцінка якості життя хворих на бронхіальну обструкцію різного генезу // Вісник наукових досліджень, 2017. – №2. - С. 38-41.

 • Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Господарська Х.О., Прокопчук О.В. Спосіб діагностики стадії фіброзу печінки // 2018. – Бюл. № 23. - №123951.

 • Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В. Порівняльна ефективність протифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії // Гепатологія, 2017, № 1. Стор. 53-60.

 • Chang-Hee Suh, Alfredo Berrocal Kasay, Elias Chalouhi El-Khouri, Pedro Miranda, Ljubinka Bozic Majstorovic, Slawomir Jeka, Pawel Hrycaj, Dmytro Rekalov, Piotr Wiland, Andreas Krause0, Istvan Szombati, Anna Mihailova, Ihor Hospodarskyy. Pharmacokinetics and Safety of Three Formulations of Rituximab (CT-P10, US-sourced Innovator Rituximab and EU-sourced Innovator Rituximab) in Patients with Rheumatoid Arthritis: Results from Phase 3 Randomized Controlled Trial over 24 Weeks. // Arthritis Rheumatol. -2016; V. 68 (suppl 10). (Impact Factor – 7.873).

 • І.Я. Господарський, Н.І. Рега, Х.О. Господарська. Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень - Сімейна медицина, 2016, №1 С. 25-29.

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 21-24.

 • Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 17-20.

 • Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких // Семейная медицина. - 2013. - № 5. - С. 88-90.

 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующий криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология. – 2013. - № 12. – С. 34

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 21-24.

 • Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 17-20.

 • Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 88-91.

 • К. В. Волинець, В. В Грушко, С. О. Коноваленко Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 3(2). - С. 114-117.

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 107-111.

 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В., Господарская К.О. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующей криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология 2013. №12. С. 34-37.

 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующий криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология. – 2013. - № 12. – С. 34-37.

 • Keystone E.C., Dyadyk O., Girina O., Hospodarskyy I.. Efficacy and Safety of CH-1504, a Metabolically Stable Antifolate, in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase II Multicenter Randomized Study // The Journal of Rheumatology, 2011. - vol. 38 no. 9 – P. 1875-1883.

 • Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM, I.Hospodarskyy Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD // N Engl J Med. 2011 Mar 24;364(12):1093-1103.

 • Dunbar LM, Milata J, McClure T, Wasilewski MM, I.Hospodarskyy Comparison of the efficacy and safety of oritavancin front-loaded dosing regimens to daily dosing: an analysis of the SIMPLIFI trial. Antimicrob Agents Chemother. 2011 Jul;55(7):3476-84.

 • Господарський І.Я., Котляренко Л.Т., Вронська Л.В. Особливості використання мультимедійних технологій на лекційних заняттях // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 61-64.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Котляренко Л.Т. Використання стандартизованих пацієнтів у навчанні іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 145-149.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Коноваленко С.О. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 154-157.

 • Господарський І.Я., Господарська Х.О., Зарудна О.І. Застосування лавомаксу у терапії цитомегалові-русної інфекції-Імунологія та алергологія. – 2010. – № 1. – С. 125-126.

 • Hospodarskyy I., Hryshchuk L., Gryshchuk O. Two clinical cases of viral-bacterial pneumonia during flu epidemic in Ternopil region // XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. – Mikolajki, 1-4 wrzesnia 2010. P. 17-17.

 • Hospodarskyy I., Hospodarska K., Hryshchuk L. Clinical and immunological features of viral and bacterial pneumonias course during pandemy of flu H1N1 California-XXXI Zjazd Polski-ego Towarzystwa Chorob Pluc. – Mikolajki, 1-4 wrzesnia 2010. P. 18-18.

 • Господарський І.Я., Господарська Х.О., Зарудна О.І. Імунологічні особливості впливу індукторів інтерфероноутворення у жінок з невиношуванням вагітності // Здоров’я жінки. – 2009. – № 10 (46). – С. 146-150

 • Господарський І.Я., Масик О.М., Козій Н.І. Оцінка та корекція впливу фактору м'язового спазму на результати тестування хворих на анкілозивний спондилоартрит за шкалами BASDAI та BASFI-Український медичний часопис. – 2009. – № 5. – С. 86-88.

 • Ковальчук Л.Я,, Яшан О.І., Господарський І.Я. Особливості лабораторної діагностики грипу в умовах епідемії ГРВІ в західних регіонах України протягом жовтня-листопада 2009 року // Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 33-36.

 • Господарський І.Я., Яшан О.І., Панічев В.І. Клінічно-імунологічні особливості перебігу вірусно-бактерійних пневмоній в умовах пандемії грипу А/H1N1/ Каліфорнія-Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 64-67.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Корда І.В. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство. – 2009. – № 1. – С. 26-28.

 • Господарський І.Я., Рега Н.І., Ястремська С.О. Особливості навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди) // Медсестринство. – 2009. – № 4. – С. 7-11.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О. Навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації // Медсестринство. – 2008. – № 1. – С. 8-13.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Прокопів О.М. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер // Медсестринство. – 2008. – № 4. – С. 19-21.

 • В.В. Чоп’як, І.Я. Господарський, Кріоглобулінемічний синдром поліклоновий / В.В. Чоп'як, І.Я. Господарський // Therapia Український медичний вісник. - 2006. - N5. - С. 42-49.

 • І. Я. Господарський, В. В. Грушко, К. В. Волинець. Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії № 2 (82) • СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, 50-54. 2006 №5 (05)