СПИСОК

основних наукових праць

Господарського Ігоря Ярославовича

 1. Господарський І.Я., Господарська Х.О., Зарудна О.І. Імунологічні особливості впливу індукторів інтерфероноутворення у жінок з невиношуванням вагітності // Здоров’я жінки. – 2009. – № 10 (46). – С. 146-150
 2. Господарський І.Я., Масик О.М., Козій Н.І. Оцінка та корекція впливу фактору м'язового спазму на результати тестування хворих на анкілозивний спондилоартрит за шкалами BASDAI та BASFI-Український медичний часопис. – 2009. – № 5. – С. 86-88.
 3. Ковальчук Л.Я,, Яшан О.І., Господарський І.Я. Особливості лабораторної діагностики грипу в умовах епідемії ГРВІ в західних регіонах України протягом жовтня-листопада 2009 року // Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 33-36.
 4. Господарський І.Я., Яшан О.І., Панічев В.І. Клінічно-імунологічні особливості перебігу вірусно-бактерійних пневмоній в умовах пандемії грипу А/H1N1/ Каліфорнія-Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 64-67.
 5. Господарський І.Я., Господарська Х.О., Зарудна О.І. Застосування лавомаксу у терапії цитомегалові-русної інфекції-Імунологія та алергологія. – 2010. – № 1. – С. 125-126.
 6. Hospodarskyy I., Hryshchuk L., Gryshchuk O. Two clinical cases of viral-bacterial pneumonia during flu epidemic in Ternopil region // XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. – Mikolajki, 1-4 wrzesnia 2010. P. 17-17.-
 7. Hospodarskyy I., Hospodarska K., Hryshchuk L. Clinical and immunological features of viral and bacterial pneumonias course during pandemy of flu H1N1 California-XXXI Zjazd Polski-ego Towarzystwa Chorob Pluc. – Mikolajki, 1-4 wrzesnia 2010. P. 18-18.-
 8. Основи клінічної медицини -Тернопіль: «Укрмедкнига». – Гриф МОЗ України, (протокол №2 від 17.02.2006 р.) (підручник за ред. М.І. Шведа). – 2008 р. – 796 с.
 9. Господарський І.Я., Ястремська С.О. Навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації // Медсестринство. – 2008. – № 1. – С. 8-13.
 10. Господарський І.Я., Ястремська С.О., Прокопів О.М. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер // Медсестринство. – 2008. – № 4. – С. 19-21.
 11. Господарський І.Я., Ястремська С.О., Корда І.В. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство. – 2009. – № 1. – С. 26-28.
 12. Господарський І.Я., Рега Н.І., Ястремська С.О. Особливості навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди) // Медсестринство. – 2009. – № 4. – С. 7-11.
 13. Господарський І.Я., Ястремська С.О., Котляренко Л.Т. Використання стандартизованих пацієнтів у навчанні іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 145-149.
 14. Господарський І.Я., Ястремська С.О., Коноваленко С.О. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського //
 15. Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 154-157.
 16. Господарський І.Я., Котляренко Л.Т., Вронська Л.В. Особливості використання мультимедійних технологій на лекційних заняттях // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 61-64.
 17. Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 21-24.
 18. Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 17-20.
 19. Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 88-91.
 20. Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующий криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология. – 2013. - № 12. – С. 34-37.
 21. Keystone E.C., Dyadyk O., Girina O., Hospodarskyy I.. Efficacy and Safety of CH-1504, a Metabolically Stable Antifolate, in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase II Multicenter Randomized Study // The Journal of Rheumatology, 2011. - vol. 38 no. 9 – P. 1875-1883.
 22. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM, I.Hospodarskyy Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD // N Engl J Med. 2011 Mar 24;364(12):1093-1103.
 23. Dunbar LM, Milata J, McClure T, Wasilewski MM, I.Hospodarskyy Antimicrob Agents Chemother. 2011 Jul;55(7):3476-84. Comparison of the efficacy and safety of oritavancin front-loaded dosing regimens to daily dosing: an analysis of the SIMPLIFI trial.
 24. Ann Rheum Dis 2013;72:1613-1620 A randomised, double-blind, parallel-group study to demonstrate equivalence in efficacy and safety of CT-P13 compared with innovator infliximab when coadministered with methotrexate in patients with active rheumatoid arthritis: the PLANETRA study Dae Hyun Yoo1, Pawel Hrycaj2, Pedro Miranda3, Edgar Ramiterre4, Mariusz Piotrowski5, Sergii Shevchuk6, Ihor Hospodarskyy13
 25. Chang-Hee Suh1, Alfredo Berrocal Kasay2, Elias Chalouhi El-Khouri3, Pedro Miranda4, Ljubinka Bozic Majstorovic5, Slawomir Jeka6, Pawel Hrycaj7, Dmytro Rekalov8, Piotr Wiland9, Andreas Krause10, Istvan Szombati11, Anna Mihailova12, Ihor Hospodarskyy13
 26. Pharmacokinetics and Safety of Three Formulations of Rituximab (CT-P10, US-sourced Innovator Rituximab and EU-sourced Innovator Rituximab) in Patients with Rheumatoid Arthritis: Results from Phase 3 Randomized Controlled Trial over 24 Weeks. Arthritis Rheumatol. 2016; 68 (suppl 10).
 27. Cytomegalovirus infection reactivation and IBD: What was the primary? K. Hospodarska, I. Hospodarskyy Overcoming Challenges in IBD Management April 19 – 20, 2013 Falk Symposium 187.
 28. Проблема своевременного назначения противовирусной терапии у больных гриппом на фоне хронической обструктивной болезни легких. И.Я. Господарский, Н.И. Рега, К.О. Господарская. ЖУРНАЛ СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА №1 (63), 2016. 25-28.
 29. Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С / К. В. Волинець, В. В Грушко, С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 3(2). - С. 114-117.
 30. Особенности лечения больных гепатитом B и C при сопутствующей криоглобулинемии ИЯ Господарский, КВ Волынець, ВВ Грушко, КО Господарская 2013 Экспериментальная и клиническая фармакология 12. 35-37
 31. Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 107-111.
 32. Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В., Господарская К.О. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующей криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология 2013. №12. С. 34-37.
 33. І. Я. Господарський, В. В. Грушко, К. В. Волинець. Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії № 2 (82) • 2015 СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, 50-54. 2006 №5 (05)
 34. Новый диагноз. Кріоглобулінемічний синдром поліклоновий (змішаний).В.В. Чоп’як, І.Я. Господарський, Кріоглобулінемічний синдром поліклоновий (змішаний) [Текст] / В.В. Чоп'як, І.Я. Господарський // Therapia Український медичний вісник. - 2006. - N5. - С. 42-49.
 35. Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 21-24.
 36. Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 17-20.
 37. Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких //
 38. Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующий криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология. – 2013. - № 12. – С. 34-37.
 39. E.C.Keystone, O.Dyadyk, O.Girina, I.Hospodarskyy. Efficacy and Safety of CH-1504, a Metabolically Stable Antifolate, in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase II Multicenter Randomized Study // The Journal of Rheumatology, 2011. - vol. 38 no. 9 – P. 1875-1883.
 40. N Engl J Med. 2011 Mar 24;364(12):1093-1103. Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD. Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM, I.Hospodarskyy