• Господарський І. Я., Гаврилюк Н. М., Прокопчук О. В., Гаврилюк М. Є. Можливості діагностики стадій фіброзу печінки у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП) та надлишковою масою тіла// Здобутки клінічної і експериментальної медицини: матеріали підсумкової LXІV науково-практичної конференції 11 червня 2021р.-Тернопіль. -2021.- с.13-15

 • Hospodarskyy I. Ya., Gavryliuk N. M., Prokopchuk O. V. Non-invasive methods for diagnosing stages of liver fibrosis in patients with nonalcoholic fatty liver disease and overweight// Norwegian Journal of development of the International Science. - 2021.- № 62.- Р. 18-22Gavryliuk Nadiia, Hospodarskyy Ihor, Prokopchuk Oksana, Havrylyuk Michail. Overweight impact on the progression of non-alcoholic fatty liver disease and liver fibrosis. // Presented at Endocrine Abstracts 23rd European Congress of Endocrinology. - 2021. -№73.- EP59.

 • Laurent Peyrin-Biroulet Edward V. Loftus Jr. Silvio Danese Severine Vermeire William Sandborn Ronald Fogel Sandeep Nijhawan Radoslaw Kempinski Rafal Filip Ihor Hospodarskyy. EFFICACY AND SAFETY OF FILGOTINIB AS MAINTENANCE THERAPY FOR PATIENTS WITH MODERATELY TO SEVERELY ACTIVE ULCERATIVE COLITIS: RESULTS FROM THE PHASE 2B/3 SELECTION STUDY // May 2021. Gastroenterology 160(6):S-350

 • Hospodarskyy Ihor, Prokopchuk Oksana, Gavryliuk Nadiia, Danchak Svitlana. Assessment of obesity in patients with toxic hepatitis// Presented at Endocrine Abstracts 23rd European Congress of Endocrinology. - 2021. -№73.- EP85.

 • Господарський Ігор, Прокопчук Оксана, Гаврилюк Надія, Даньчак Світлана. Патогенетичне значення профіброгенного цитокіна ТФР β1 у формуванні фіброзувальних реакцій при токсичному гепатиті //Матеріали ХХV міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених, 12-14 квітня 2021 р. – Тернопіль.- 2021.- С.35

 • Ch.‑H.Suh, D.H. Yoo,·A.B.Kasay, E.Chalouhi, El‑Khouri, F.F.Molina, P.Shesternya, P.Miranda, F.G.Medina‑Rodriguez, P.Wiland, S.Jeka, J.Chavez‑Corrales, T.Linde, P.Hrycaj, M.Abello‑Banfi, I.Hospodarskyy Long‑Term Efficacy and Safety of Biosimilar CT‑P10 Versus Innovator Rituximab in Rheumatoid Arthritis: 48‑Week Results from a Randomized Phase III Trial // BioDrugs. – 2019. – V. 33: - P. 79–91. (Impact Factor – 3.825).

 • Господарський І.Я., Грушко В.В. Можливості корекції показників гуморального і клітинного імунітету гепатопротектором адеметіоніном у спортсменів високої кваліфікації після змагального періоду // Сучасна гастроентерологія. - 2018. - № 6. - С. 21-25.

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з неврогенною кропив'янкою // Ліки України. - 2018. - № 2. - С. 65-68

 • Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В. Можливості протифіброзної терапії після елімінації вірусу гепатиту С // Інфекційні хвороби, 2018. – С. 14-20. Зарудняк Н.В., Рега Н.І., Господарський І.Я. Проблеми і перспективи викладання "Основ медсестринства" в Черкаському базовому державному медичному коледжі // Медсестринство. - 2018. - N 1. - С. 8-12 .

 • Господарський І.Я. Медсестринська оцінка якості життя хворих на бронхіальну обструкцію різного генезу // Вісник наукових досліджень, 2017. – №2. - С. 38-41.

 • Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Господарська Х.О., Прокопчук О.В. Спосіб діагностики стадії фіброзу печінки // 2018. – Бюл. № 23. - №123951.

 • Господарський І.Я., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В. Порівняльна ефективність протифіброзної терапії у хворих на хронічний гепатит С до і після завершення противірусної терапії // Гепатологія, 2017, № 1. Стор. 53-60.

 • Chang-Hee Suh, Alfredo Berrocal Kasay, Elias Chalouhi El-Khouri, Pedro Miranda, Ljubinka Bozic Majstorovic, Slawomir Jeka, Pawel Hrycaj, Dmytro Rekalov, Piotr Wiland, Andreas Krause0, Istvan Szombati, Anna Mihailova, Ihor Hospodarskyy. Pharmacokinetics and Safety of Three Formulations of Rituximab (CT-P10, US-sourced Innovator Rituximab and EU-sourced Innovator Rituximab) in Patients with Rheumatoid Arthritis: Results from Phase 3 Randomized Controlled Trial over 24 Weeks. // Arthritis Rheumatol. -2016; V. 68 (suppl 10). (Impact Factor – 7.873).

 • І.Я. Господарський, Н.І. Рега, Х.О. Господарська. Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень - Сімейна медицина, 2016, №1 С. 25-29.

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 21-24.

 • Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 17-20.

 • Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких // Семейная медицина. - 2013. - № 5. - С. 88-90.

 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующий криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология. – 2013. - № 12. – С. 34

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 21-24.

 • Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О. Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С // Вісник наукових досліджень. – 2013. - № 2. – С. 17-20.

 • Господарский И.Я., Паничев В.А. Противовирусная терапия у больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 88-91.

 • К. В. Волинець, В. В Грушко, С. О. Коноваленко Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С // Вісник проблем біології і медицини. - 2014. - Вип. 3(2). - С. 114-117.

 • Господарський І.Я., Мельничук І.П., Господарська Х.О. Порівняльна ефективність застосування антигістамінних засобів у пацієнтів з IgE-залежною кропив’янкою // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 107-111.

 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В., Господарская К.О. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующей криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология 2013. №12. С. 34-37.

 • Господарский И.Я., Волынець К.В., Грушко В.В. Особенности лечения больных гепатитом В и С при сопутствующий криоглобулинемии // Экcпеpиментальная и клиничеcкая фаpмакология. – 2013. - № 12. – С. 34-37.

 • Keystone E.C., Dyadyk O., Girina O., Hospodarskyy I.. Efficacy and Safety of CH-1504, a Metabolically Stable Antifolate, in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase II Multicenter Randomized Study // The Journal of Rheumatology, 2011. - vol. 38 no. 9 – P. 1875-1883.

 • Vogelmeier C, Hederer B, Glaab T, Schmidt H, Rutten-van Mölken MP, Beeh KM, I.Hospodarskyy Tiotropium versus salmeterol for the prevention of exacerbations of COPD // N Engl J Med. 2011 Mar 24;364(12):1093-1103.

 • Dunbar LM, Milata J, McClure T, Wasilewski MM, I.Hospodarskyy Comparison of the efficacy and safety of oritavancin front-loaded dosing regimens to daily dosing: an analysis of the SIMPLIFI trial. Antimicrob Agents Chemother. 2011 Jul;55(7):3476-84.

 • Господарський І.Я., Котляренко Л.Т., Вронська Л.В. Особливості використання мультимедійних технологій на лекційних заняттях // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 61-64.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Котляренко Л.Т. Використання стандартизованих пацієнтів у навчанні іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 145-149.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Коноваленко С.О. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2010. – № 3. – С. 154-157.

 • Господарський І.Я., Господарська Х.О., Зарудна О.І. Застосування лавомаксу у терапії цитомегалові-русної інфекції-Імунологія та алергологія. – 2010. – № 1. – С. 125-126.

 • Hospodarskyy I., Hryshchuk L., Gryshchuk O. Two clinical cases of viral-bacterial pneumonia during flu epidemic in Ternopil region // XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorob Pluc. – Mikolajki, 1-4 wrzesnia 2010. P. 17-17.

 • Hospodarskyy I., Hospodarska K., Hryshchuk L. Clinical and immunological features of viral and bacterial pneumonias course during pandemy of flu H1N1 California-XXXI Zjazd Polski-ego Towarzystwa Chorob Pluc. – Mikolajki, 1-4 wrzesnia 2010. P. 18-18.

 • Господарський І.Я., Господарська Х.О., Зарудна О.І. Імунологічні особливості впливу індукторів інтерфероноутворення у жінок з невиношуванням вагітності // Здоров’я жінки. – 2009. – № 10 (46). – С. 146-150

 • Господарський І.Я., Масик О.М., Козій Н.І. Оцінка та корекція впливу фактору м'язового спазму на результати тестування хворих на анкілозивний спондилоартрит за шкалами BASDAI та BASFI-Український медичний часопис. – 2009. – № 5. – С. 86-88.

 • Ковальчук Л.Я,, Яшан О.І., Господарський І.Я. Особливості лабораторної діагностики грипу в умовах епідемії ГРВІ в західних регіонах України протягом жовтня-листопада 2009 року // Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 33-36.

 • Господарський І.Я., Яшан О.І., Панічев В.І. Клінічно-імунологічні особливості перебігу вірусно-бактерійних пневмоній в умовах пандемії грипу А/H1N1/ Каліфорнія-Інфекційні хвороби. – 2009. - № 4. – С. 64-67.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Корда І.В. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство. – 2009. – № 1. – С. 26-28.

 • Господарський І.Я., Рега Н.І., Ястремська С.О. Особливості навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди) // Медсестринство. – 2009. – № 4. – С. 7-11.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О. Навчання іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах різних рівнів акредитації // Медсестринство. – 2008. – № 1. – С. 8-13.

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Прокопів О.М. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер // Медсестринство. – 2008. – № 4. – С. 19-21.

 • В.В. Чоп’як, І.Я. Господарський, Кріоглобулінемічний синдром поліклоновий / В.В. Чоп'як, І.Я. Господарський // Therapia Український медичний вісник. - 2006. - N5. - С. 42-49.

 • І. Я. Господарський, В. В. Грушко, К. В. Волинець. Можливості і проблеми застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит С після завершення противірусної терапії № 2 (82) • СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ, 50-54. 2006 №5 (05)