1. Оцінка чинників серцево–судинного ризику в хворих з подагрою / С. І. Сміян, Ж. О. Антюк, Р. Р. Коморовський У. С. Слаба, С. В. Соліляк // Кровообіг та гемостаз. – 2011. – Т. 1, № 2. – С. 101-104. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу).

2. Оцінка факторів серцево–судинного ризику у хворих на подагру / С. І. Сміян, У. С. Слаба, Ж. О. Антюк, Р. Р. Коморовський, С. В. Даньчак, М. В. Франчук // Вісник Сумського державного університету.– Серія Медицина. – 2012. – Т.2, №2. – С. 74-78. (Здобувачем проведено клінічне обстеження пацієнтів та узагальнення отриманих результатів).

3. Даньчак С. В. Дисметаболічні порушення у пацієнтів з подагрою в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки / С. В. Даньчак // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №3. – С. 56-58. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу, написання статті).

4. Smiyan S. I. Lipid peroxidation and endotoxemia syndrome сorrection in patients with gout combined with nonalcoholic steatohepatitis / S. I. Smiyan, S. V. Danchak // Journal of Education, Health and Sport. – 2015. – Vol. 5, №10. – Р. 191-198. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, узагальнення отриманих результатів, написання статті).

5. Морфо–функціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою / С. І. Сміян, С. В. Даньчак, Н. О. Добринська, У. С. Слаба, О. С. Маховська // Здобутки клінічної і експерементальної медицини. – 2015. – Т. 2, № 3. – С. 138-141. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу, узагальнення результатів та написання статті).

6. Сміян С. І. Оцінка кардіоваскулярного ризику у пацієнтів з подагрою та неалкогольною жировою хворобою печінки / С. І. Сміян, С. В. Даньчак // Патологія. – 2015. – Т. 3, № 35. – С. 36-40. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу, написання статті).

7. Сміян С. І. Особливості перебігу подагри у хворих з неалкогольною жировою хворобою печінки / С. І. Сміян, С. В. Даньчак // Галицький лікарський вісник. – 2015. –Т. 22, № 4. – С. 82-85. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробкау матеріалу, узагальнення результатів та написання статті).

8. Патент на корисну модель 99602. Україна, МПК А61В, 8/00. Спосіб діагностики уражень печінки у хворих на подагру / С. І. Сміян, С. В. Даньчак –№ u 2015 00159 ; заявл. 12.01.2015 ; опубл. 10.06.2015, Бюл. № 11. (Здобувачем запропоновано ідею, розроблено формулу корисної моделі, підготовлено опис корисної моделі для експертизи та матеріалів заявки до друку).

9. Соліляк С. Характеристика метаболічних змін у хворих на подагру / С. Соліляк // ХІ Ювілейний міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених, присвячений 50-річчю заснування ТДМУ, 10-12 травня 2007 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – С. 29. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу, підготовлено тези до друку).

10. Соліляк С. Оцінка ефективності стандартної терапії подагри щодо супутніх метаболічних зрушень / С. Соліляк, Ж. Антюк // ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 31 березня- 2 квітня 2008 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – С. 26. (Здобувачем проведено статистичну обробку матеріалу, підготовлено тези до друку).

11. Сміян С. І. Оцінка кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру з метаболічним синдромом / С. І. Сміян, Ж. О. Антюк, Р. Р. Коморовський, С. В. Даньчак // ХІІІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств, 30 вересня – 3 жовтня 2010 р. : матеріали конгресу. – Львів : СФУЛТ, 2010. – С. 250. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу).

12. Характеристика артралгічного синдрому у хворих на подагру / С. І. Сміян, С. В. Даньчак, Ж. О. Антюк, О. В. Соліляк, С. Р. Гусак,. Р. Я. Боднар // Здобутки клінічної та експериментальної терапії : матеріали наук.–практ. конф. 17 квітня 2012 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 61. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу, підготовлено тези до друку).

13. Франчук М. В. Поширеність метаболічного синдрому у хворих на подагру / М. В. Франчук, С. В. Даньчак, У. Я. Франчук // Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини : матеріали наук.–практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнародною участю, присвячена 155-річюю з дня народження В.В. Підвисоцького, 19-20 квітня 2012 р. – Одеса : – 2012. – С. 143-144. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистична обробку матеріалу, підготовлено тези до друку).

14. Поширеність факторів кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру / С. В. Даньчак, Ж. О. Антюк, О. В. Соліляк, Р. Я. Боднар, С. Р. Гусак, М. В. Франчук // ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених з міжнародною участю, присвячений 55-річчю ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгресу – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С.13. (Здобувачем проведено клінічне обстеження пацієнтів та узагальнення отриманих результатів).

15. Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Patients with Gout / S. Danchak, O. Soliliak, R. Komorovsky, S. Gusak // 2th International Medical Student Congress, May 11– May 13, 2012 : abstract book. – Samsun, Turkey, 2012. – Р. 17-18.

16. Danchak S. Gout and Cardiovascular Risk: a cohort study / S. Danchak, O. Soliliak // 4-th International Medical Congress for students and young doctors, May 17– May 19, 2012 : abstract book. – Medespera. – 2012. – Р. 94. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистична обробка матеріалу, узагальнення результатів, підготовлено тези до друку).

17. Сміян С. І. Частота уражень печінки та нирок у хворих на подагру / С. І. Сміян, С. В. Даньчак, М. В. Франчук // Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів: матеріали наук.–практ. конф., 10 жовтня 2013. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 85-86.

18. Стратифікація кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру та остеоартроз / С. І. Сміян, О. С. Маховська, С. В. Даньчак Ж. О. Антюк, Л. В. Задорожна, Н. В. Грималюк, С. Р. Гусак, О. І. Зарудна, Л. Л. Легка, У. С. Слаба // «Інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань» : матеріали наук.–практ. конф. асоціації ревматологів України. – Український ревматологічний журнал. – Київ. – 2012. – Т. 3, № 49. – С. 108-109.

19. Перебіг подагри за наявності супутнього ураження печінки / С. І. Сміян, С. Р. Гусак, С. В. Даньчак, О. В. Соліляк // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали наук.–практ. конф., 18 червня 2013 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013.– С. 37.

20. Даньчак С. В. Особливості морфо–функціональних зміни печінки та ендотоксикозу у хворих на подагру з кардіоваскулярним ризиком / С. В. Даньчак, О. В. Соліляк, Л. Л. Легка, Л. В. Задорожна, Н. В. Грималюк, О. І. Зарудна // VI національний конгрес ревматологів України 19-21 листопада 2013 р.: матеріали конгресу. – Київ : Український ревматологічний журнал, 2013. – Т. 3, № 53. – С. 117-118. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистична обробка матеріалу, підготовлено тези до друку).

21. Поширеність стеатогепатиту та порушень мікробіоценозу кишечника у пацієнтів на подагру / С. В. Даньчак, О. В. Соліляк, У. С. Слаба, Г. В. Лихацька // Здобутки та перспективи внутрішньої медицини : матеріали наук.–практ. конф., 20-21 березня 2014 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 25. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистична обробка матеріалу).

22. Динаміка показників кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру за супутнього ураження печінки / С. В. Даньчак, О. В. Соліляк, О. С. Квасніцька, Г. В. Лихацька, І. І. Свистун // «Інновації в медицині», 83-тя науково-практична конференція студентів і молодих вчених з міжнародною участю : матеріали наук.–практ. конф., 27-28 березня 2014 р. – Івано–Франківськ, 2014. – С.29.

23. Даньчак С. В. Особливості ліпідного обміну у хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом залежно від ступеня кардіоваскулярного ризику / Даньчак С. В. // Стандарти діагностики та лікування в клініці внутрішніх хвороб присвяченої 80-річчю кафедри внутрішньої медицини № 1 : матеріали наук.–практ. конф., 17-18 квітня 2014 р. – Вінниця, 2014. – С. 36-37. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистична обробка матеріалу, узагальнення результатів, підготовлено тези до друку).

24. Даньчак С. В. Поширеність метаболічного синдрому та неалкогольного стеатогепатиту у хворих на подагру / С.В. Даньчак // ХVІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгресу. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С.16.

25. Smiyan S. I. The role of antioxidant protection in patients with gout combined with functional liver disorder / S. I Smiyan, S. V Danchak, U. S Slaba. // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : матеріали наук.–практ. конф. з міжнародною участю, 16-18 квітня 2014 р. – Суми, 2014. – С. 58.

26. Сміян С. І. Поширеність метаболічного синдрому та неалкогольного стеатогепатиту у хворих на подагру / С. І. Сміян., С. В. Даньчак // Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів : матеріали міжобласної науково-практичної конференції, 23-24 жовтня 2014 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. – С. 57-58. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку матеріалу, узагальнення результатів, підготовлено тези до друку).

27. Даньчак С. В. Поширеність неалкогольного стеатогепатиту у хворих на подагру / С. В. Даньчак // Наукові та практичні аспекти хронізації неінфекційних захворювань внутрішніх органів : матеріали міжобласної науково-практичної конференції з міжнародною участю, 6 листопада 2014 р. –Харків, 2014. – С. 105. (Здобувачем проведено клініко-лабораторне обстеження хворих, узагальнення результатів, підготовлено тези до друку).

28. Фактори ризику розвитку комобідних станів при подагрі та частота їх виникнення / М. В. Франчук, С. В. Даньчак, О. В. Соліляк, Л. М. Мігенько, І. І. Свистун, Н. В. Грималюк, Л. В. Задорожна // Коморбідні стани в практиці лікаря–інтерніста : матеріали міжобласної науково–практичної конференції, 5 березня 2015 р. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – С. 84-85. (Здобувачем проведено клінічне обстеження пацієнтів та узагальнення отриманих результатів).

29. Danchak S. Disorders of lipid metabolism and CVR in patients with gout combined with nonalcoholic fatty liver disease / S. Danchak // Вопросы современной медицинской науки : материали 69 научной конференции студентов-медиков с международным участием, 3-4 апреля 2015 г. – Самарканд, 2015. – Р. 134.