• Non-invasive diagnostic methods of the liver fibrosis in patients with overweigh and obesity / N. Gavryliuk, I.Hospodarskyy, O.Prokopchuk, O. Namisniak, M. Havrylyuk. Journal of Education, Health and Sport. 2021.Vol. 11, №3. P. 239–245.

  • Ястремська С., Кульчицький В., Намісняк О. Формування професійного мовлення медичних сестер у процесі фахової підготовки до практичної діяльності з ВІЛ-інфікованими пацієнтами. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021. № 4. – С. 42-51 (Фахове видання)

  • Намісняк О. М., Мельничук І. М. Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер магістрів у США. Науковий огляд. 2014. № 3. С. 35-37.

  • Намісняк О. М. Дистанційне навчання, як новітня технологія у здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня магістр медсестринства. Гуманітарний вісник. Гнозис. 2014. № 10. С. 35-37.

  • Прокопів О. М. З історії виникнення та досвіду роботи товариства Червоного Хреста в Україні та Тернопільській області. Медсестринство. 2009. № 4. С. 29-31.

  • Прокопів О. М., Ястремська С. О., Коноваленко С. О. З досвіду підготовки медсестер-бакалаврів в медсестринській школі імені Мері Блек університету Південної Кароліни Апстейт. Медсестринство. 2009. № 3. С. 5-8.

  • Прокопів О. М., Ястремська С. О., Господарський І. Я. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер. Медсестринство. 2008. № 3. С. 19-22.

  • Прокопів О. М., Ліщенко Н. О. До питання готовності вищих медичних навчальних закладів, які готують медичних сестер до участі у міжнародному освітньому проекті з медсестринської освіти. Медсестринство. 2007. № 2. С. 21-36.