• · Господарський І.Я.Оцінка впливу надлишкової маси тіла на прогресування фіброзу печінки / І.Я. Господарський, С.О. Ястремська, Б.А. Локай [та ін.] // Матеріали підсумкової LXIII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 12 червня 2020 року – Тернопіль – с. 11-12

 • · Kostiuk Olha, Krekhovska-Lepiavko Olha, Lokay Borys. Changes of MMM parameters in blood serum of high-emotional and low-emotional rats with ethanol hepatitis and liver cirrhosis // ХXІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 13-15 квітня 2020 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2020. – С. 220-221

 • · O.M. Yurchyshyn Cardiovascular system indicators in the primary school-aged children during the adaptation to educational loads in the region with iodine eficiency / Yurchyshyn O.M., Komissarova O.S., Lokai B.A. [at al.] // Світ медицини та біології № 1 (71) – 2020 – Р. 149-153.

 • · Olha A. Kostiuk The rates of middle molecules on the background of liver disorders, caused by ethanol, in rats with different emotional sensitivity / Olha A. Kostiuk, Olha V. Denefil, Borys A. Lokay [et al] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція № 3 (38) – 2019. P.80.

 • · Ястремська С. О., Господарський І. Я. , Кіт О. М., Мазур Л. П., Данилевич Ю. О., Рега Н. І., Локай Б. А., Зарудна О. І., Городецький В. Є., Креховська-Лепявко О. М., Буштинська О. В., Коцаба Ю. Я., Яворська І. В., Бойчак М. В., Волков Р. К., Гаврилюк Н. М., Сас П. А., Намісняк О. М., Даньчак С. В., Лиха Л. М. Концепція підготовки фахівців за спеціальністю 223 медсестринство третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 16–17 травня 2019 року м. Тернопіль, С. 238-239.

 • · Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide / [Smian S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A., Martynyuk L.P., Slaba U.S., Slabyy O.B., Lykhatska H.V., Bodnar R.Y., Boyko T.V., Gusak S.R., Kusmina H.P., Kvasnitska O.S., Lokay B.A., Svystun I.I., Zarudna O.I.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – 2nd edition, revised. – Ternopil: TSMU, 2018 – 474 p.

 • · Господарський І.Я., Ястремська С.О., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В., Кіт О.М., Данилевич Ю.О., Рега Н.І., Мазур Л.П., Даньчак С.В., Зарудна О.І., Локай Б.А., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Волинець К.В., Буштинська О.В., Яворська І.В., Коцаба Ю.Я. Максимова В.В., Лиха Л.М., Намісняк О.М., Усинська О.С. ЗАСТОСУВАННЯ БЩИКЛОЛУ У ХВОРИХ НА ВІРУСНИИ ГЕПАТИТ С ПІСЛЯ ЕЛІМІНАЦІЇ ВІРУСУ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ ФІБРОЗУ - Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (7 червня 2018 року).– c. 23-24

 • · Мазур Л.П. Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при гепатиті С /Л. П. Мазур, С.В. Даньчак С.В., Б.А. Локай [та ін.] // Підсумкова LX науково-практична конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (матеріали конференції), 14 червня 2017 р. – Тернопіль. – С. 74-75

 • · С. О. Ястремська, І. Я. Господарський, Н. І. Рега, С. В. Даньчак, Л. П. Мазур, О. І. Зарудна, В. В. Максимова, В. Є. Городецький, Б. А. Локай, О. М. Креховська-Лепявко, І. В. Яворська, Ю. О. Данилевич, О. В. Буштинська, К. В. Волинець, Ю. Я. Коцаба, О. В. Прокопчук, Н. М. Гаврилюк Використання динамічного навчального середовища moodle у дистанційному навчанні майбутніх фахівців медсестринства в тернопільському державному медичному університеті імені і. я. горбачевського моз україни // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – с. 158

 • · Локай Б.А., Циганкова С.В. Отруєння дикорослими грибами: причини, діагностика, клінічні прояви та лікування. сучасні аспекти // Медсестринство. – 2017. – № 1. – С. 18-23.

 • · Локай Б.А., Циганкова С.В. Найбільш поширені токсичні синдроми, що виникають при отруєнні дикорослими отруйними та умовно їстівними грибами // Медсестринство. – 2016. – № 4. – С. 19-22.

 • · Господарський І.Я. Вплив препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметионіну у хворих на хронічний гепатит c без ознак цирозу / І.Я. Господарський, К.В.Волинець, Б.А. Локай [та ін.] // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 17 черв. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. С.18-20.

 • · Мукшименко Т.В., Локай Б.А. Оцінка перспектив відтворення українського населення // Медсестринство. – 2015. – № 2. – С. 12-17.

 • · Рега Н.І., Локай Б.А., Ястремська С.О. Оцінка якості роботи персоналу медичних сестер інкурабельними хворими гематологічного відділення КЗТОР «Тернопільська університетська лікарня» // Медсестринство. – 2015. – № 1. – С. 4-8.

 • · Локай Б.А., Рега Н.І. Аналіз ризику розвитку синдрому «емоційного вигорання» у медичних сестер гематологічного відділення комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» // Медсестринство. – 2014. - № 1. – С. 9-12.

 • · Локай Б.А. Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги під час реформування медичної галузі // Медсестринство. – 2013. - № 3. – С. 25-26.

 • · Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide [Smian S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A., Martynyuk L.P., Slaba U.S., Slabyy O.B., Lykhatska H.V., Bodnar R.Y., Boyko T.V., Gusak S.R., Kusmina H.P., Kvasnitska O.S., Lokay B.A., Svystun I.I., Zarudna O.I.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, 2013 – 474 p.

 • · Господарський І. Я. Диференційоване застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С / І. Я. Господарський, К. В. Волинець, Б. А. Локай та ін // Матеріали lll Наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення» (з міжнародною участю). – Укрмедкнига, 2013. –.С. 12–13

 • · Господарський І. Я. Індивідуальний підхід при виборі гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит без ознак цирозу печінки / І.Я. Господарський, К.В. Волинець, Б.А. Локай та ін. // Збірник робіт науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”, 10 жовтня 2012 року – Тернопіль: Укрмедкнига 2012. – с.54-55.

 • · Гудима А.А. Чемпіонати бригад швидкої медичної допомоги як складова єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні: досягнення і перспективи / А. А. Гудима, О. М. Креховська-Лепявко, Б. А. Локай та ін. // Медсестринство. – 2011. – № 4. – С. 7-10.

 • · Гудима А.А. Історія розвитку швидкої медичної допомоги: від минулого до сьогодення / А. А. Гудима, О. М. Креховська-Лепявко, Б. А. Локай та ін. // Медсестринство. – 2011. – № 3. – С. 10-13.

 • · Сестринський догляд при лейкеміях / Б.А. Локай, Г.Г. Кміта, Л.Т. Крамар та ін. // Медсестринство. – 2010. - № 1. – С. 6-9.

 • · Б.А. Локай, І.Г. Пересадько, О.Є. Макарова. Корекція змін вмісту нікотинамідних коферментів у печінці щурів за умов ураження токсинами блідої поганки // Мед. хімія. – 2008. - № 2. – С. 37-40.

 • · Локай Б.А. Фармакокорекція змін гліколізу у печінці щурів за умов ураження блідою поганкою // Укр. мед. альманах. – 2008. – № 2. – С. 91-92

 • · Локай Б.А. Вплив глутаргіну на гліколіз у печінці щурів при отруєнні блідою поганкою // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 1. – С. 136-139

 • · М.А. Андрейчин, Б.А. Локай, О.А. Герасименко. Клініко-синдромально диференційна діагностика ботулізму та отруєнь токсичними грибами // Інфекційні хвороби.- 2007. - № 4. – С. 82-84.

 • · Локай Б.А. Отруєння токсичними грибами. Діагностика на догоспітальному етапі // Медсестринство. – 2007. - № 3. – С. 39-40.

 • · Локай Б.А. Енергетичний обмін у печінці щурів за умов отруєння блідою поганкою та його корекція // ХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 10-12 травня 2007 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2007. – С. 19

 • · Оцінка ступеня тяжкості патологічного процесу у хворих з отруєнням блідою поганкою / Б.А.Локай, В.В.Гнатів, І.П.Барболюк, О.І.Куйбіда // Вісн. наук. досліджень. – 2007. - № 1. – С. 18-19.

 • · Локай Б.А. Методика надання першої допомоги // Медсестринство. – 2007. - № 1. – С. 39-42.

 • · Локай Б.А. Зміни вмісту аденінових нуклеотидів у печінці щурів за умов ураження токсинами блідої // Бук. мед. вісник. – 2007. - № 1. – С. 111-113.

 • · Локай Б.А. Вплив глутаргіну на вміст аденіннуклеотидів у печінці щурів за умов отруєння токсинами блідої поганки // Український медичний альманах. – 2006. – 3, № 4. – С. 72-73.

 • · Локай Б.А., Козак Д.В. Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр медсестринства" – крок вперед у реформуванні медсестринської освіти в Україні // Медична освіта. – 2006. - № 3. – С. 72-74.

 • · Локай Б.А. Стан та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів для спеціальностей "сестринська справа" та "лабораторна діагностика" у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського // Медична освіта. – 2006. - № 3. – С. 74-75.

 • · Васильєва Н.А., Локай Б.А. Диференційна діагностика хвороб з гострим діарейним синдромом // Інфекційні хвороби. – 2006. - № 1. – С. 56-66.

 • · Локай Б.А., Волков К.С. Ультраструктурні зміни в печінці за умов отруєння блідою поганкою та корекції кокарбоксилазою і ліпоєвою кислотою // Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип. 3. – С. 73-75.

 • · Локай Б. Динаміка вмісту аденіннуклеотидів у печінці щурів, отруєних токсинами блідої поганки // Х Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 11-13 травня 2006 р. – Тернопіль, Укрмедкнига, 2006. – С. 187.

 • · Локай Б.А. Ультраструктурні зміни гепатоцитів за умов інтоксикації отрутою блідої поганки та корекції // Матеріали IV між нар. науково-практ. конференції студентів та молодих учених 18-20 квітня 2006 р. – Ужгород, "Гражда". – 2006. – С. 135-136.

 • · Локай Б.А., Волков К.С. Патоморфологія отруєнь блідою поганкою // Вісн. Ужгородського державного університету. Серія: Медицина. – 2006. – Вип. 28. – С. 12-15.

 • · Локай Б.А. Порушення та корекція обміну аденіннуклеотидів у печінці щурів при отруєнні блідою поганкою // Мед. хімія. – 2006. – Т. 8, № 2. – С. 95-97.

 • · Локай Б.А. Стан та проблеми медсестринської освіти // Медсестринство. – 2006. - № 1. – С. 42-44.

 • · Локай Б. Інтенсивна комплексна терапія отруєнь блідою поганкою // VIII з’їзд ВУЛТ (Всеукр. Лікар. Тов-ва) (Тези доп.). – Івано-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. – Київ: Укр. мед. вісті, 2005. – С. 339-340.

 • · Локай Б. Корекція вмісту нікотинамідних коферментів у печінці щурів за умов ураження токсинами блідої поганки // 9-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Тези доп.). – Тернопіль, 21-23 квітня 2005 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005.– С. 152.

 • · Локай Б.А. Пошкодження гістоструктури печінки щурів токсинами блідої поганки та фармакокорекція виявлених змін // 2 Всеукр. морфол. наук. конфер. "Карповські читання", 12-15 квітня 2005 р.: Збірн. наук. робіт. – Дніпропетровськ: "Пороги", 2005. – С. 39-40.

 • · Локай Б.А. Клініко-лабораторна діагностика та комплексна терапія отруєнь блідою поганкою // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2005. – № 1. – С. 103-105.

 • · Lokay B. Vzdelanie zdravotnej sestry na Ukraine // Konfer. s madzinarodnou ucastou o vyvine a najblizsich perspectivach zdravotnictva, Apr, 22-23, 2005. – Presov, 2005. – S. 1-11.

 • · Lokay B. Training of nurses in Ukraine // Konfer. s madzinarodnou ucastou o vyvine a najblizsich perspectivach zdravotnictva, Apr, 22-23, 2005. – Presov, 2005. – S. 1.

 • · Локай Б.А. Ефективність пеніциліну в комплескній терапії отруєнь блідою поганкою: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.06 / Ін-т фармакології та токсикології АМН України. – К., 2003.– 20 с.

 • · Локай Б.А. Ефективність пеніциліну в комплескній терапії отруєнь блідою поганкою: Дис... канд. мед. наук: 14.03.06.– К., 2002.– 135 с.

 • · Діагностика і прогнозування тяжкості отруєнь блідою поганкою (інформаційний лист) / Б.А.Локай, Є.М.Стародуб, І.П.Барболюк, О.І.Куйбіда.– Тернопіль, 2003.– 2 с.

 • · Б.А.Локай. Ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою // 7-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матер. конгресу).– Тернопіль, 21-23 травня 2003 р.– Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2003.– С. 20.

 • · Деклараційний патент на винахід № 44954А України. Спосіб лікування і профілактики гастритів, виразок шлунка та дванадцятипалої кишки / Є.М.Стародуб, І.Б.Паньків, В.В.Дем’яненко, Б.Г.Бугай, С.Є.Шостак, Б.А.Локай.– Опубл. 15.03.2002.– Бюл. № 3.

 • · Локай Б. Корекція внутрішньопечінкового холестазу при аманіта-фаллоїдиновому гепатиті // 6-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матер. конгресу).– Тернопіль, 21-23 травня 2002 р.– Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2002.– С. 232.

 • · Деклараційний патент № 39779А України. Спосіб моделювання гострих отруєнь шапинковими грибами / С.А.Кузьменко, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.– Опубл. 15.06.2001.– Бюл. № 5.

 • · Локай Б.А., Стародуб Є.М., Бойчук Б.Р. Вміст аденіннуклеотидів і форма еритроцитів у крові хворих з отруєнням блідою поганкою // Медична хімія.– 2001.– № 1.– С. 63-65.

 • · Локай Б.А. Ефективність пеніциліну в комплексній терапії аманіта-фаллоїдинового гепатиту // Вісник наукових досліджень.– 2001.– № 2.– С. 36-37.

 • · Локай Б.А., Куйбіда О.І., Стародуб Є.М. Інтенсивна терапія отруєнь блідою поганкою // Шпитальна хірургія.– 2000.– № 4.– С. 124-126.

 • · Локай Б.А. Зміни вмісту метаболітів гліколізу в крові, інкубованій з отрутою блідої поганки і пеніциліном // Медична хімія.– 2000.– № 3.– С. 51-54.

 • · Локай Б.А. Морфологія клітин крові, інкубованої з отрутою блідої поганки і пеніциліном // Вісник наукових досліджень.– 2000.– № 4.– С. 96-97.

 • · Локай Б.А. Обгрунтування застосування пеніциліну в терапії отруєнь блідою поганкою // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.– 2000.– №1 (д).– С. 125-126.

 • · Стародуб Є.М., Локай Б.А. Вплив пеніциліну на систему аденінових нуклеотидів // Гастроентерологія.– Дніпропетровськ.– 1999.– Вип. 28.– С. 267-269.

 • · Стародуб Є.М., Локай Б.А. Моделювання отруєнь блідою поганкою // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- Тернопіль, “Укрмедкнига”, 1999.- С. 432-437.

 • · Локай Б.А. Альтеративні моделі отруєнь блідою поганкою // 3-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тези доповідей).- Тернопіль, 19-21 травня 1999 р.- Тернопіль, “Укрмедкнига”, 1999.- С. 310.

 • · Локай Б. Дія ліпоєвої кислоти і пеніциліну на активність ферментів сироватки крові щурів, отруєних екстрактом блідої поганки // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль, «Економічна думка», 1999. - С. 302-305.

 • · Кузьменко С., Локай Б., Бойчук Б. Отруєння грибами в медико-екологічному аспекті // Українські медичні вісті.- 1998.- № 1-2.- С. 202-203.

 • · Патент № 22019А України. Спосіб визначення цитотоксичності отрути блідої поганки / С.А.Кузьменко, І.С.Чекман, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.- Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2.

 • · Патент № 22018А України. Спосіб визначення токсичності грибів / С.А.Кузьменко, І.С.Чекман, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.- Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2.

 • · Патент № 22017А України. Спосіб інтенсифікації енергетичного обміну / С.А.Кузьменко, І.С.Чекман, Б.А.Локай, Б.Р.Бойчук.- Опубл. 30.04.98. Бюл. № 2.

 • · Кузьменко С.А., Локай Б.А. Реакція крові ссавців на дію аманіта-фаллоїдинів // Фізіол. журн.- 1998.- Т. 44, № 3.- С. 295-296.

 • · Локай Б. Морфологія печінки щурів, отруєних кон’югатом отрути блідої поганки з альбуміном // 2 Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Тези доповідей).- Тернопіль, «Укрмедкнига», 1998.- С. 17.

 • · Кузьменко С., Локай Б. Клітинно-молекулярна модель гострих отруєнь блідою поганкою // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль, «Економічна думка», 1998. - С. 220-223.

 • · Кузьменко С.А., Локай Б.А. Реакція ядерних клітин крові на дію отрути блідої поганки // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - Тернопіль, 1997. - С. 192-195.

 • · Кузьменко С.А., Локай Б.А. Морфологія еритроцитів крові, інкубованої з отрутою блідої поганки і таурином // Вестн. проблем биологии и медицины. - Харьков, 1997. - № 9. - С. 118-120.

 • · Кузьменко С.А., Бойчук Б.Р., Локай Б.А. Клінічна діагностика та профілактика отруєнь шапинковими грибами (методичні рекомендації). - Тернопіль, 1997. - 19 с.

 • · B. Lokai. Toxicology of Amanita phalloides poisons // 1-st International Medical Congress of Students and Young Scientists, May, 18-22, 1997: Theses. - Ternopil, 1997.- P. 324.

 • · Локай Б.А. Токсичність і токсикокінетика отрути блідої поганки // Вестн. проблем биологии и медицины. - Харьков, 1997. - № 8. - С. 37-41.

 • · Локай Б.А. Отравления ядовитыми шляпочными грибами // Гігієнічні проблеми охорони здоров’я населення: Матер. ювілейної наук.-практ. конфер., присв’яч. 75-річчю кафедри гігієни і екології людини. - Дніпропетровськ, 1997. - С. 286-288.

 • · Кузьменко С.А., Локай Б.А. Дія отрути блідої поганки на морфологію клітин крові щурів // Зб. наук. робіт Міжнар. конф. «Актуальні питання морфології» (Тернопіль, Україна, 6-7 травня 1996 р.). - Тернопіль, 1996. - Т. 2. - С. 355-357.

 • · Локай Б.А. Дія отрути блідої поганки на обмін аденіннуклеотидів // XXXIX підсумк. наук. конф. Студентів і молодих вчених медінституту, 26 квітня 1996 р.: Збірн. статей. - Тернопіль, 1996. - С. 113-115.

 • · Кузьменко С.А., Локай Б.А. Дія отрути блідої поганки на гліколіз у крові щурів // Здобутки клін. та експерим. медицини: Матер. XXXIX підсумк. наук. конф. Ч. 2. - Тернопіль, 1996. - С. 351-353.

 • · Кузьменко С.А., Локай Б.А. Обмін аденіннуклеотидів у крові людини, інкубованій з отрутою блідої поганки // І Міжнар. конгрес з інтегративної антропології, Тернопіль, 25-29 вересня 1995 р.: Матер. конгр. - Тернопіль, 1995. - С. 207-208.

 • · Древетняк А.В., Локай Б.А. Вплив отрути блідої поганки на вміст молочної і піровиноградної кислот у крові людини // XXXVII підсумк. студ. наук. конфер., 20-21 квітня 1994 р.: Тези допов. - Тернопіль, 1994. - С. 23.

 • · Локай Б.А. Використання комп’ютерних програм для контролю знань студентів // XXXVII підсумк. студ. наук. конфер., 20-21 квітня 1994 р.: Тези допов. - Тернопіль, 1994. - С. 35.

 • · Бойчук Б.Р., Локай Б.А. Спосіб автоматичної оцінки ефективності імунопрофілактики // Практ. аспекти медичної імунології: Тези наук. конф., 3 червня 1993 р. - Тернопіль, 1993.- С. 13-15.