• Lykha, L. M., & Hospodarskyy, I. Y. (2021). Аналіз професійної етики та ролі роботи середнього медичного персоналу. Медична освіта, (4), 38–42.

  • Lykha L.M., Pylypyshyn O.I. Social, economic, historical and political trends affecting the role of nurses education – Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2020, №69 с.111-117

  • Ястремська С. О., Господарський І. Я. , Кіт О. М., Мазур Л. П., Данилевич Ю. О., Рега Н. І., Локай Б. А., Зарудна О. І., Городецький В. Є., Креховська-Лепявко О. М., Буштинська О. В., Коцаба Ю. Я., Яворська І. В., Бойчак М. В., Волков Р. К., Гаврилюк Н. М., Сас П. А., Намісняк О. М., Даньчак С. В., Лиха Л. М. Концепція підготовки фахівців за спеціальністю 223 медсестринство третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті україни (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 16–17 травня 2019 року м. Тернопіль, С. 238-239.

  • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В., Кіт О.М., Данилевич Ю.О., Рега Н.І., Мазур Л.П., Даньчак С.В., Зарудна О.І., Локай Б.А., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Волинець К.В., Буштинська О.В., Яворська І.В., Коцаба Ю.Я. Максимова В.В., Лиха Л.М., Намісняк О.М., Усинська О.С. Застосування бщиклолу у хворих на віруснии гепатит с після елімінації вірусу з метою профілактики фіброзу - Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (7 червня 2018 року).– c. 23-24

  • Лиха Л.М. Професійні цінності як структурний компонент психологічної готовності майбутніх медичних сестер до професійної діяльності, Український Науково-Практичний Журнал «Медсестринство», 2014р. №1, с. 76-78

  • Васильєва Н.А., Лиха Л.М. Медсестринські реалії (історичний екскурс), Український Науково-Практичний Журнал «Медсестринство», 2014р. №3, с. 7-9

  • Зубкович Л.М. Роль медичної сестри при виникненні епідемій небезпечних хвороб та алгоритми дій при цьому, Український Науково-Практичний Журнал «Медсестринство», 2011р. №2, с. 29-30

  • Зубкович Л.М. Паліативна допомога - необхідний компонент комплексного лікування онкологічних хворих, Український Науково-Практичний Журнал «Медсестринство», 2011р. №1, с. 36-38

  • Васильєва Н.А., Лиха Л.М. Організація роботи медперсоналу під час епідемії грипу та профілактичні заходи, Український Науково-Практичний Журнал «Медсестринство», 2010р. №4, с. 22-24

  • Зубкович Л.М. Вірус грипу A/ H1N1 / Каліфорнія, Український Науково-Практичний Журнал «Медсестринство». 2010. № 1. С. 12-16