Лиха Людмила Миколаївна

Освіта:

У 2007 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» за спеціальністю «Сестринська справа» і здобула кваліфікацію медичної сестри.

У 2009 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» за напрямом підготовки «Медицина» та здобула кваліфікацію бакалавра медичної сестри.

З 2009 по 2020 роки – практична діяльність

У 2011 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

Тема магістерської: «Роль медичної сестри при виникненні епідемій небезпечних хвороб та алгоритм дій при цьому (на прикладі холери)».

У 2014 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.

З 2019 року – здобувач Тернопільського національного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України за спеціальністю 223 Медсестринство.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

    • заплановано кандидатську дисертацію на тему: «Визначення готовності майбутніх медичних сестер до професійної діяльності на основі оцінки професійних цінностей»

Професійна діяльність, довідки та членства:

З 2009 по 2020 роки – практична діяльність на посаді медичної сестри інфекційного відділення ТМКЛШД

У 2019 році присвоєно першу категорію зі спеціальності «Сестринська справа».