1. Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан про- та антиоксидантної систем у печінці та крові щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима // Здобутки клінічної та експериментальної медицини, – 2012. – № 1. – С. 77–79.

2. Креховська-Лепявко О. М. Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-аргініном та L-орнітином / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима, М. Я. Фурдела // Вісник морфології. – 2012. – Т. 18, № 1. – С. 40–43.

3. Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчоутворювальної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко // Проблеми військової охорони здоров’я. –2012. – Т. 32, № 3. – С. 48–52.

4. Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на стан жовчовидільної функції печінки у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська–Лепявко, А. А. Гудима, А. А. Лепявко // Військова медицина України. – 2012. – Т. 12, № 4. – 2012. – С. 46–51.

5. Креховська-Лепявко О. М. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / О. М. Креховська-Лепявко, А. А. Гудима, В. Є. Городецький // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 1 (54). – С. 130–134.

6. Пат. на корисну модель № 75870 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб лікування при гострому токсичному гепатиті / Гудима А. А., Креховська-Лепявко О. М. – № u 2012 09476 ; заявл. 03.08.2012 ; опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23 – 4 с.

7. Gudima A. A. Pathogenic effect of L-ornithine and L-arginine amino acids on nitrogen metabolism in rats in with acute toxic hepatitis / A. A. Gudima, O. M. Krehovska-Lepyavko // Journal of Health Sciences (J o H Ss). – 2013. – № 3 (1). – P. 51–60.

8. Гудима А. А. Вплив L-аргініну та L-орнітину на функціональний стан нирок у щурів в умовах токсичного тетрахлорметанового гепатиту / А.А. Гудима, О. М. Креховська-Лепявко // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм : V науково-практична конференція, 1-2 листопада 2012 р. : матеріали конф. Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – С. 177.

9. Креховська-Лепявко О. М. Гістологічні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції L-орнітином та L-аргініном / О. М. Креховська-Лепявко // 16 Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 23-25 квітня 2012 р. : матеріали конгр. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 186.

10. Krehovska-Lepyavko O. M. The usage of L-ornithine - L-arginine complex as a new effective step in treatment of acute toxic hepatitis (literature review) / O. M. Krehovska-Lepyavko // 4th International Medical Congress for Students and Young Doctors Medespera 2012, May 17-19 : Abstract book. – Chisinay, 2012. – P. 67–68.

11. Пат. на корисну модель № 94921 Україна, МПК G 09 B 23/28. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом кадмію / Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Господарський І. Я., Креховська-Лепявко О. М. – № u 2014 05627 ; заявл. 26.05.2014 ; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 – 4 с.

12. Козак Д.В., Волотовська Н.В., Креховська О.М. Вплив віль- норадикальних процесів, ендотоксинів та імунних реакцій на апоптоз нейтрофілів і макрофагів тканини печінки та легень у здорових білих щурів // Вісник наукових досліджень.— 2012.— № 2.— С. 50—52.

13. Юрченко В. Д. Международные конкурсы бригад скорой медицинской помощи - этап реализации государственной программы создания единой системы оказания экстренной медицинской помощи в Украине / В. Д. Юрченко, М. А. Стрельников, О. М. Креховська-Лепявко [и др.] // Экстренная медицина : международный научно-практический журнал. - 2012. - № 1. - С. 47-57.