• Боб А.О., Хоміцька А.І. Городецький В.Є. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові. / Боб А.О. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини .- 2018. – №1. – С.141-143.

 • Городецький В.Є. Зміни функції лівого шлуночка серця при бронхо -обструктивному синдромі / Городецький В.Є. // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. –2014. – № 3. – С.39 – 43.

 • Городецький В.Є. Недостатність альфа-1-антитрипсину: молекулярно-генетичне підґрунтя та сучасні діагностичні можливості / Городецький В.Є. // Вісн . н аук .досліджень. – 2014. –№ 3. – С.11 – 16.

 • Городецький В.Є. Особливості викладання клінічної імунології та алергології для студентів стоматологічного факультету зі спеціальності «Стоматологія»./ Городецький В.Є. // Мед . освіта. – 2013.– № 1. – С. 75 – 76.

 • Марценюк В.П. Дистанційна система навчання як засіб для здобуття освітньої кваліфікації бакалавра та магістра медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського / Марценюк В.П., Рега Н.І., Городецький В.Є. Мед . інформатика. –2013. – № 2. – С.33 –36.

 • Гудима А.А. Особливості впливу амінокислот L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок у щурів в умовах гострого токсичного гепатиту / Гудима А.А ., Креховська-Лепявко О.М., Городецький В.Є.// Мед . хімія. – 2013. – (54) № 1. – С.130 –133.

 • Городецький В.Є. Основи сучасної тривалої оксигенотерапії в домашніх умовах у комплексному лікуванні хворих із хронічною легеневою недостатні стю (досвід Польщі) / Городецький В.Є. // Вісн . н аук .досліджень. – 2013.-№ 1. – С.134 – 136.

 • Практичне медсестринство: навч. посіб. / Ковальчук Л.Я., Яшан, О.І. Ястремська С.О. та ін.; за ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчука.-Тернопіль : ТДМУ, 2012. – 432 с. 432 /22

 • Господарський І.Я. Історія та перспективи розвитку ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського / І. Я .Господарський, С. О. Ястремська та ін. Всього 5 осіб // Мед. освіта. – 2012. – № 1. – С. 142–145.

 • Господарський І.Я. Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського / І. Я .Господарський, С. О. Ястремська та ін. Всього 9 осіб// Мед. освіта. – 2010. – № 3. – С. 109–111.

 • Грищук Л. А. Медична освіта у Польщі: монографія / Грищук Л. А., Грищук Л. А.// Тернопіль : ТДМУ, 2006. – 124 с.

 • Городецький В.Є. Функціональний стан лівого шлуночка серця у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / В.Є. Городецький // Укр. кардіол. журн. – 2005. – № 4. – С. 73–76.

 • Городецький В.Є Ефективність кандесартану для корекції гемодинамічних порушень у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / Городецький В.Є // Вісн. наук. досліджень. – 2005. – № 3. – С. 57–59.

 • Городецький В.Є Стан серцевої гемодинаміки при різних ступенях дихальної недостатності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / Городецький В.Є // Вісн. Сум. держ. університету. – 2005. – № 3. – С. 155–159.

 • Сміян С.І. Оцінка стану центральної гемодинаміки у хворих на хронічний обструктивний бронхіт залежно від ступеня дихальної недостатності / С. І. Сміян, Р. Р. Коморовський, В.Є. Городецький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини – 2003. – № 1. – С. 52–55.