1. Дудар І. О. Діагностика та лікування синдрому неспокійних ніг / І. О. Дудар, О. В. Буштинська, Ю.І. Гончар // Український журнал нефрології та діалізу. – 2009. - №4.- С. 35-40.

2. Дудар І. О. Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів з хронічною хворобою нирок VД ст, яких лікують гемодіалізом / І. О. Дудар, Ю. І. Гончар, О. В. Буштинська, А.А. Клим , Х. Я. Абрагамович, В. І. Савчук // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №1. – С. 47-52.

3. Дудар І. О. Синдром неспокійних ніг та якість життя у гемодіаліз них пацієнтів, кілінічна ефективність габапентину / І. О. Дудар, О. В. Буштинська, Ю. І. Гончар, А.А.Клим // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. - №1.- С. 8-13.

4. Дудар І. О. Рівнів прозапальних цитокінів у гемодіалізних пацієнтів з синдромом неспокійних ніг / І. О. Дудар, В. Є. Дріянська, О. В. Буштинська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. - №1.- С.55-58.

5. Буштинська О.В. Вплив синдрому неспокійних ніг на якість життя та виживання пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом // Актуальні проблеми нефрології: Збірник наукових праць (Випуск 18) / За ред. Т. Д. Никули / МОЗУ, НМУ. — Київ: Задруга, 2012. 31-41с.

6. Вплив синдрому неспокійних ніг на якість життя пацієнтів на програмному гемодіалізі / О.В.Буштинська, Ю.І. Гончар, В.Ф. Крот, І.М. Шифрис // Тези ІІ конгресу нефрологів незалежних держав. Алмати, Казахстан, 25-27 квітня 2012р., С. 83.

7. Відстрочена оцінка лікування габапентином пацієнтів з синдромом неспокійних ніг, котрі знаходяться на гемодіалізі / О.В. Буштинська // Тези ІІ конгресу нефрологів незалежних держав. Алмати, Казахстан, 25-27 квітня 2012р., С. 84.

8. Прозапальні цитокіни у пацієнтів, які лікуються гемодіалізом, в залежності від наявності синдрому неспокійних ніг / І.О. Дудар, В.Є.Дріянська, О.В. Буштинська, Ю.І. Гончар. // Тези ІІ конгресу нефрологів незалежних держав. Алмати, Казахстан, 25-27 квітня 2012р., С.89.

9. Габапентин в лікуванні хворих на ХХН VД ст. з синдромом неспокійних ніг / І.О. Дудар, О.В. Буштинська, І.М. Шифрис, Н.Г. Алєксєєва // Тези науково-практичної конференції «Актуальні питання нефрології», м. Ялта 5-6 квітня 2012р., С.93.

10. Вплив лікування габапентином на рівні прозапальних цитокінів у пацієнтів з синдромом неспокійних ніг, які лікуються гемодіалізом / І.О. Дудар, В.Є.Дріянська, О.В. Буштинська, Ю.І. Гончар, Є.К. Красюк // Тези науково-практичної конференції «Актуальні питання нефрології», м. Ялта 5-6 квітня 2012р., С.97-98.

11. Епідеміологія синдрому неспокійних ніг в діаліз ній популяції / І.О. Дудар, В.Є.Дріянська, О.В. Буштинська, Ю.І. Гончар, В.Ф. Крот // Тези науково-практичної конференції «Актуальні питання нефрології», м. Ялта 5-6 квітня 2012р., С.95-96.

12. Заявка.№ u 201208314, UA, МПК(2011.01) А61 В 5/103, А61Р 13/12. Спосіб оцінки тяжкості проявів синдрому неспокійних ніг / Гончар Ю.І., Дудар І.О., Буштинська О.В., Шифріс І.М., Хіль М.Ю., Крот В.Ф. (UA); ДУ "ІНАМНУ" (UA); № u 201208314, 06.07.2012.