• Буштинська О. В. Структурно-функціональні зміни серця у хворих на діабетичну нефропатію, які лікуються гемодіалізом / Сусла О. Б., Літовкіна З. І Буштинська О. В., // Український журнал нефрології та діалізу – 2019. – №4(64). – с.39-48.

  • Буштинська О.В. Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів з хронічною хворобою нирок VД ст, яких лікують гемодіалізом / І. О. Дудар, Ю. І. Гончар, О. В. Буштинська, А.А. Клим , Х. Я. Абрагамович, В. І. Савчук // Вісник наукових досліджень. – 2012. - №1. – С. 47-52.

  • Буштинська О.В. Синдром неспокійних ніг та якість життя у гемодіаліз них пацієнтів, кілінічна ефективність габапентину / І. О. Дудар, О. В. Буштинська, Ю. І. Гончар, А.А.Клим // Український журнал нефрології та діалізу. – 2012. - №1.- С. 8-13.

  • Дудар І. О. Рівнів прозапальних цитокінів у гемодіалізних пацієнтів з синдромом неспокійних ніг / І. О. Дудар, В. Є. Дріянська, О. В. Буштинська // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. - №1.- С.55-58.

  • Буштинська О.В. Вплив синдрому неспокійних ніг на якість життя та виживання пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом // Актуальні проблеми нефрології: Збірник наукових праць (Випуск 18) / За ред. Т. Д. Никули / МОЗУ, НМУ. — Київ: Задруга, 2012. 31-41с.

  • Буштинська О.В. Діагностика та лікування синдрому неспокійних ніг / І. О. Дудар, О. В. Буштинська, Ю.І. Гончар // Український журнал нефрології та діалізу. – 2009. - №4.- С. 35-40.