• Яворська І. В. Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на динаміку показників глутатіонової антипероксидазної системи в селезінці та його корекція карбацетамом. Медична та клінічна хімія. 2021. Т. 23, № 2. С. 77–84.

  • Iavorska I. V. Violations of antioxidant-prooxidant spleen index and ceruloplasmin content in serum during acute blood loss, complicated by ischemia-reperfusion of limb and the effectiveness of its correction with carbacetam. Journal of Education, Health and Sport. 2021. Vol. 11, № 1. P. 303–312.

  • Яворська І. В. Вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на динаміку показників ензимної ланки антиоксидантного захисту в селезінці та його корекція карбацетамом. Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2021. № 2. С. 195–202.

  • Яворська І. В., Господарський І. Я. Динаміка активності процесів ліпідної пероксидації в селезінці під впливом гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та її корекція карбацетамом. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 4. С. 178–185.

  • Iavorska I. V. Oxygen-dependent oxidation of proteins in the pathogenesis of spleen injury caused by acute blood loss, complicated by ischema-reperfusion of the limb and the efficiency of their correction by carbacetam. Journal of Education, Health and Sport. 2020. Vol. 10, № 12. P. 372–381