Ястремська Світлана Олександрівна

Доцент кафедрикандидат біологічних наук, доцент

Ястремська Світлана Олександрівна

Освіта

У 1988 році закінчила Чортківське медичне училище і здобула кваліфікацію медичної сестри.

У 1995 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний інститут за спеціальністю «вчитель хімії і біології».

У 2006 році у Тернопільському державному медичному університеті отримала ступінь бакалавра медичної сестри, у 2010 році – ступінь магістра медичної сестри.

Науково-педагогічна діяльність

Розпочала свою трудову діяльність як медична сестра відділення торакальної хірургії Тернопільської обласної клінічної лікарні. У 1995-2002 рр. працювала вчителем хімії Тернопільської загальноосвітньої школи № 9. У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вікові особливості порушень вільнорадикального і енергозабезпечувального окиснення при кадмієвому токсикозі та корекція їх антиоксидантами і сорбентами» (науковий керівник – проф. Я.І. Гонський).

З 2003 р. працювала асистентом кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики, а з 2006 р. – доцентом цієї кафедри.

З 2007 року – доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими.

У 2007 році обрана на посаду директора навчально-наукового інституту медсестринства де і працює на сьогоднішній день.

Взяла активну участь в організації ступеневої медсестринської освіти в Україні, що передбачає етапне навчання: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр.

Безпосередньо долучилася до запровадження навчання за системою дистанційної освіти зі спеціальності «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», провела роботу щодо затвердження програми та одержання ліцензії на підготовку магістрів медицини зі спеціальності 8.110100 «Сестринська справа», що дає можливість студентам продовжувати професійний ріст та отримати ступінь магіста сестринської справи.

Контролює створення робочих програм та наповнення Web-порталу інституту медсестринства матеріалами на українській, російській та англійській мовах.

Була учасником багатьох регіональних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, з’їздів.

У 2006 році проходила 2-х тижневе стажування з вивчення особливостей навчального процесу у Віденському медичному університеті.

У 2008 році проходила стажування в медсестринській школі імені Мері Блек, яка є підрозділом Університету Південної Кароліни Апстейт, США з метою вивчення системи навчання медичних сестер в Америці та налагодження питання щодо співпраці цього закладу з Тернопільським державним медичним університетом.

У 2008-2010 роках брала участь в грантовому Україно-Нідерландському проекті MATRA, метою якого було створення сучасної медсестринської моделі надання допомоги людям похилого віку в Україні, що відповідає потребам сьогодення.

У 2011 році проходила стажування в хоспісах м. Міссіссага, Онтаріо, Канада з метою вивчення ролі медичної сестри в паліативній допомозі інкрубельним хворим та ознайомлення з основними засадами охорони здоров’я у сфері паліативної (хоспісної) опіки в Канаді.

Заступник головного редактора журналу «Медсестринство».

Є автором і співавтором понад 120 навчально-методичних та наукових публікацій, у т.ч. 2 підручників і навчальних посібників.

підготувала 8 магістрів медсестринства

Наукові інтереси

Вивчення біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи (фулеренів, одно- і багатостінкових нанотрубок, наночастинок оксидів металів) в біологічних системах.