Ястремська Світлана Олександрівна

Освіта

У 1995 році закінчила природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Хімія з додатковою спеціальністю біологія».

У 2010 році закінчила державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Сестринська справа» (диплом магістра).

Кандидатська дисертація на тему: «Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечуючого окиснення та способи їх корекції» за спеціальністю за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2007 році.

Доктор педагогічних наук з 2018 року.

Докторська дисертація на тему: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних начальних закладах засобами дистанційного навчання» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Вчене звання професора присвоєно у 2021 році

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Вивчення біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи (фулеренів, одно- і багатостінкових нанотрубок, наночастинок оксидів металів) в біологічних системах.

  • Розвиток паліативної медицини в Україні, роль медичних сестер в наданні паліативної та хоспісної допомоги населенню.

  • Особливості становлення вищої медсестринської освіти в Україні.

Є автором і співавтором понад 200 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 1 підручник, 4 посібники.

Є науковим керівником двох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня.