Ястремська Світлана Олександрівна

Освіта

У 1995 році закінчила природничий факультет Тернопільського державного педагогічного інституту і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Хімія з додатковою спеціальністю біологія».

У 2010 році закінчила державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Сестринська справа» (диплом магістра).

Кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.04 - біохімія «Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечуючого окиснення та способи їх корекції» захистила 04 грудня 2002 року в спеціалізованій вченій раді Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, номер диплома кандидата біологічних наук ДК №017918 (затверджено ВАК України від 12.03.2003 р., протокол № 7-07/3)

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри медичної біохімії та клініко-лабораторної діагностики (атестат доцента 12 ДЦ № 017724 від 21.07.2007р., протокол № 3/64-Д)

Докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних начальних закладах засобами дистанційного навчання» захистила 02 липня 2018 року в спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, номер диплома доктора педагогічних наук ДД № 007808 (на підставі рішення атестаційної колегії від 23.10.2018 р.)

Наукові інтереси

- Вивчення біохімічних механізмів токсичності наночастинок різної природи (фулеренів, одно- і багатостінкових нанотрубок, наночастинок оксидів металів) в біологічних системах.

- Розвиток паліативної медицини в Україні, роль медичних сестер в наданні паліативної та хоспісної допомоги населенню.

- Особливості становлення вищої медсестринської освіти в Україні.