• Славопас В.А. Аналіз вітчизняного досвіду підготовки медичних сестер: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика розвитку наукових знань», 19-20 лютого 2020р., С. 33.

  • Славопас В.А. Формування готовності майбутніх медичних сестер до застосування комп'ютерних технологій в професійній діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти», 12-13 лютого 2020р., С. 31-32.

  • Славопас В.А. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки медичних сестер // Медична освіта. - 2017. - № 1. - С. 118-120.

  • Славопас В.А. Дидактичні принципи навчання при вивченні комп’ютерних технологій майбутніми медичними сестрами: матеріали VII міжнародної практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», 03 січня 2017р., С. 12-15.

  • Славопас В.А. Забір крові з вени: основні правила, способи, сучасні технології // Медсестринство. - 2016. - N 4 . - С. 44-46 .

  • Славопас В.А. Сучасний стан підготовки майбутніх медичних сестер до застосування комп’ютерних технологій в практичній діяльності: матеріали XXVIII всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», збірник №28, м. Переяслав-Хмельницький, 2016р. С. 179–180.

  • Славопас В.А. Аналіз стану підготовки майбутніх медичних сестер засобами комп'ютерних технологій // Медична освіта. - 2016. - № 4. - С. 59-61.

  • Славопас В.А. Порівняльна характеристика способів забору венозної крові для лабораторної // Медсестринство. - 2015. - № 4. - С. 55-57