• Kozak Olha INFLUENCE OF GASTROINTESTINAL DISEASES WITH HELICOBACTER PYLORI ON THE APPEARANCE OF AND DEVELOPMENT OF TYPE 2 DIABETES/- Современная медицина и фармацевтика: новые подходы и актуальные исследования: материалы 75-ой Международной научно-практической конференции студентов-медиков и молодых учёных (г. Самарканд, 18 мая 2021 г.) / отв. ред. Ризаев Ж.А. - Самарканд: СамГосМИ, 2021. – 512 с.

 • Козак О.А. Господарський І.Я ВПЛИВ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКТ З ПОЗИТИВНИМ H.PYLORI НА ПОЯВУ ТА РОЗВИТОК ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ. - Матеріали ХXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених Тернопіль: Укрмедкнига, 2021, - 367с.

 • Козак Ольга, Господарський Ігор ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ З СУПУТНІМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШКТ З ПОЗИТИВНИМ H.PYLORI. - Матеріали ХXІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених Тернопіль: Укрмедкнига, 2020, - 282с.

 • Козак Ольга, Гаврилюк Надія, Мазур Людмила - ЧАСТОТА КЛІНІЧНИХ СИНДРОМІВ ПРИ ПОЄДНАННІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ТА ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С. - Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019, -396с

 • Козак О.А. ОПТИМІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ. - Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019, -396с

 • Козак О.А ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ МІСЦЕВИХ АНТИСЕПТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. - Матеріали ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених - Тернопіль: Укрмедкнига, 2019, -396с

 • Козак О.А. ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ РІЗНИХ ВИДІВ АНТИСЕПТИЧНИХ ЗАСОБІВ. - Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018, - 370с

 • Козак О.А. ОПТИМІЗАЦІЯ АМБУЛАТОРНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ В ПОЄДНАННІ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ. - Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018, - 370с

 • Козак О.А., Гаврилюк Н.М., Прокопчук О.В . ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ С З СУПУТНІМ ПАНКРЕАТИТОМ. - Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018, - 370с

 • Козак О.А. МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕГЛОНІЛУ У ПАЦІЄНТІВ З ПЕПТИЧНОЮ ВИРАЗКОЮ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ .- Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017, - 409с.

 • Козак О.А. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УРАЖЕННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ. - Матеріали ХXІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2017, - 409с.

 • Козак О.А. Особливості мікрофлори громадського транспорту. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених»Медична наука в практику охорони здоров’я» м.Полтава, 17 листопада 2017р. – 81с

 • Козак О.А. Особливості колонізації мікрофлори різних типів поверхонь громадського транспорту. - Матеріали XIV міжнародної наукової конференції студентів і молодих вчених «Перший крок в науку 2017» м.Вінниця, 2017, - 655с

 • Козак О.А. ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, АСОЦІЙОВАНОЇ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ. Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016, - 443 с

 • Козак О.А. ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОФЛОРИ У ТРАНСПОРТІ. - Матеріали ХX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016, - 443 с