• Volkov R. K., Tolokova T. I., Vadziuk N.S. Clinically pathogenic aspects of the comprehensive treatment of burn scars. Journal of Education, Health and Sport. 2020;10(9):988-1000.

  • Р.К. Волков, Т.І. Толокова, Н. С. Вадзюк. Нові підходи до лікувальної корекції опікових рубцевих деформацій шкіри // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. – № 2. – С. 20–26.

  • Волков Р.К., Бігуняк Т.В. Патофізіологічні аспекти використання компресійної терапії для профілактики утворення післяопікових рубців //Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2019. – Т.18, № 4 (70). – С. 76–81.

  • Волков Р.К. Ефективність використання компресійного одягу та силіконових пластин для профілактики та лікування патологічних рубців шкіри у пацієнтів після травм та операцій // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. – № 4. – С. 48–57.

  • Волков Р. К. Морфологічний стан післяопікових рубців шкіри за умов застосування силіконових пластин / Р. К. Волков, С. М. Білаш // Світ медицини та біології. – 2015. – № 4 (54). – С. 104–106.

  • Дем’яненко В.В., П’ятницький Ю.С., Волков Р.К. Ідентифікація електретних властивостей полімерних матеріалів біомедичного призначення /Шпитальна хірургія. – 2007. – №2. – С. 67-61.

  • Волков К.С., Довбуш А.В., Довгалюк А.І., Волков Р.К. Субмікроскопічні зміни гемокапілярів міокарда при опіках в умовах застосування ліофілізованої ксеношкіри // Таврический медико-биологический вестник. – 2006.-том 9, № 3, част. 3. – С. 31-33.