Наукові публікації аспіранта О.В.Батюх

 • Батюх О.В. Формування професійно-комунікативної компетентності у студентів медичного коледжу в умовах дистанційного навчання: матеріали II наук.-практ.конф. з міжнар. участю «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти», Тернопіль, 3-4 червня 2021. – С. 8-9.

 • Batiukh O.V., Novak-Mazepa K.O., Kharkovska T.V., Pak A.I. Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - №3. – С. 145-152.

 • Роль медичної сестри у профілактиці аліментарного ожиріння: від рекомендацій до практичного застосування / М.М.Андрусевич, Ю.А.Моісеєва, А.І.Ціпкало, О.В.Батюх, Т.В.Харковська / / Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - № 2. – С. 5-9.

 • Мазур П.Є., Батюх О.В. Використання методів наставництва у вихованні студентської молоді у Кременецькому медичному коледжі імені Арсена Річинського : матеріали X наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир, 24-25 жовтня 2019. - С. 104-106.

 • Мазур П.Є., Горошко Є., Батюх О. Синдром емоційного вигорання в медичних працівників : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку», Острог, 29 листопада 2018. - С. 104-106.

 • Мазур П.Є, Батюх О.В. Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу : матеріали LX наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвяченої 60-річчю ТДМУ), Тернопіль, 14 червня 2017. – С. 426-427.

 • Батюх О.В., Мазур П.Є. Моніторинг навчального процесу як шлях підвищення якості навчання : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир, 15-16 жовтня 2015. - С. 9-11.

 • Батюх О.В. Важивість дослідження тривожності у студентів першого курсу / О.В. Батюх // Медсестринство. – 2011. - № 4. – С. 22-23.

 • Batiukh O.V. The importance of investigation of anxiety in the freshmen / O.V. Batiukh // Nursing.- 2011. - № 4. – P. 22-23.

 • Батюх О.В. Важивість дослідження особистісної тривожності у студентів першого курсу / О.В. Батюх // Медсестринство. – 2011. - № 3. – С. 14-16.

 • Batiukh O.V. Theimportanceofthepersonalanxietyresearchamongthefirst-yearstudents / O.V. Batiukh // Nursing.- 2011. - № 3. – P. 14-16.

 • Батюх О.В. Синдром емоційного вигорання у медичних сестер / О.В. Батюх // Медсестринство. – 2011. - № 1. – С.11-13.

 • Batiukh O.V. Emotional burnout syndrome in nurses / O.V. Batiukh // Nursing.- 2011. - № 1.– P. 11-13.