БАТЮХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2003 році закінчила Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію фельдшер.

У 2006 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» з відзнакою за напрямом підготовки «Медицина» та здобула кваліфікацію бакалавра медичної сестри.

У 2010 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра психології, психолога.

У 2012 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» з відзнакою за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

Магістр медсестринства (2012).

Магістерська робота на тему «Вплив стресових факторів на рівень тривожності у юнаків в залежності від типу особистості» за спеціальністю 2230.1 – науковий співробітник (сестринська справа, акушерство).

З 2009 року працює викладачем основ медсестринства у Кременецькому медичному фаховому коледжі імені Арсена Річинського, з 2013 року завідувач медсестринсько-акушерського відділення.

З жовтня 2020 року член науково-методичної комісії з охорони здоров’я (підкомісія 223 Медсестринство) сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

З 1 вересня 2020 року навчається в аспірантурі на кафедрі педагогіки вищої школи, догляду за хворими та клінічної імунології.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу

  • Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря