0121U100066 Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування захворювань органів травлення різної етіології (виконання 2021-2023 рр. Керівник проф. І.Я.Господарський).