• 0121U100066 Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування захворювань органів травлення різної етіології (2021-2023 рр., керівник проф. І.Я. Господарський)

  • Оптимізація наукового підходу до вирішення актуальних питань практичної діяльності та фахової підготовки медсестер (2022-2024 рр., керівник проф. С. О. Ястремська)