1. 0121U100066 Удосконалення методів діагностики фіброзу печінки та лікування захворювань органів травлення різної етіології (2021-2023 рр., керівник проф. І.Я. Господарський).