Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Господарський Ігор Ярославович - докторська дисертація «Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія». 2007 р.
 2. Ястремська Світлана Олександрівна - докторська дисертація за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних начальних закладах засобами дистанційного навчання» 02 липня 2018 року в спеціалізованій вченій раді Д 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, номер диплома доктора педагогічних наук ДД № 007808 (на підставі рішення атестаційної колегії від 23.10.2018 р.)
 3. Кіт Олег Миколайович - докторська дисертація «Проблема діагностики і хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка». 1993 р
 4. Рега Надія Іванівна - 14.02.01- внутрішні хвороби,"Клініко-імунологічні особливості в перебігу хронічного бронхіту в поєднанні з НВV-інфекцією" 1999 р. (29 грудня).Івано-Франківська державна медична академія МОЗ України
 5. Буштинська Ольга Валеріївна Тема: "Синдром неспокійних ніг у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом" Київ, 2013 рік
 6. Ястремська Світлана Олександрівна кандидатська дисертація за спеціальністю 03.00.04 - біохімія «Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечуючого окиснення та способи їх корекції» захистила 04 грудня 2002 року в спеціалізованій вченій раді Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, номер диплома кандидата біологічних наук ДК №017918 (затверджено ВАК України від 12.03.2003 р., протокол № 7-07/3)
 7. Локай Борис Анатолійович - кандидатська дисертація «Ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою» за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія 21 січня 2004, затверджена 30 червня 2004 року Інститут фармакології та токсикології АМН України, м. Київ
 8. Городецький Володимир Євгенович - Клініко-гемодинамічні варіанти серцевої недостатності та її корекція кандесартаном у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень
 9. Мазур Людмила Петрівна - кандидатська дисертація „Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом” на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. 2007 р
 10. Даньчак Світлана Володимирівна - кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом» за спеціальністю 14.01.02 - внутрішні хвороби. Тернопіль, 2016
 11. Сас Петро Адамович - кандидатська дисертація «Патогенетична роль дисфункції нирок в динаміці гострого ураження легень». 2015р.
 12. Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна - кандидатська дисертація «Патогенетичне обґрунтування поєднаного застосування L-орнітину і L-аргініну в корекції порушень при гострому токсичному гепатиті» Тернопіль 2013р.
 13. Коцаба Юлія Ярославівна - кандидатська дисертація «Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої кишки» за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика – сімейна медицина. Запоріжжя 2017р.
 14. Кіт Олег Миколайович - кандидатська дисертація «Порушення моторної і секреторної функції шлунка і їх корекція у хворих на виразкову хворобу до і після операції». 1974 р .
 15. Бойчак Мирослав Володимирович - дисертація “Попередження відділених наслідків резекції кишечника” за спеціальністю 14.01.03 – хірургія, 25 жовтня 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.601.01 у ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук