Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Господарський Ігор Ярославович «Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія» за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Київ, 2007)

 • Ястремська Світлана Олександрівна «Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечуючого окиснення та способи їх корекції» за спеціальністю - 03.00.04 (Чернівці 2002)

 • Ястремська Світлана Олександрівна «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних начальних закладах засобами дистанційного навчання» за спеціальністю - 13.00.04 теорія і методика професійної освіти (Хмельницький, 2018)

 • Городецький Володимир Євгенович «Клініко-гемодинамічні варіанти серцевої недостатності та її корекція кандесартаном у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень» за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Запоріжжя, 2006)

 • Данилевич Юлія Олегівна «Структурно-функціональні особливості камер та кровоносного русла серця новонароджених при внутрішньоутробному інфікуванні та пневмопатіях» за спеціальністю - 14.03.01 нормальна анатомія (Тернопіль, 2009)

 • Даньчак Світлана Володимирівна «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом» за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Тернопіль, 2016)

 • Зарудна Ольга Ігорівна «Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції» за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. (Київ, 2006)

 • Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна «Патогенетичне обґрунтування поєднаного застосування L-орнітину і L-аргініну в корекції порушень при гострому токсичному гепатиті» за спеціальністю - 14.03.04 патологічна фізіологія (Тернопіль, 2013)

 • Локай Борис Анатолійович «Ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою» за спеціальністю - 14.03.06 токсикологія (Київ, 2004)

 • Мазур Людмила Петрівна «Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом» за спеціальністю - 14.01.14 ендокринологія (Київ, 2007)

 • Рега Надія Іванівна «Клініко-імунологічні особливості в перебігу хронічного бронхіту в поєднанні з НВV-інфекцією» за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Івано-Франківськ, 1999)

 • Буштинська Ольга Валеріївна «Синдром неспокійних ніг у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом» за спеціальністю 14.01.37 - нефрологія (Київ, 2013)

 • Волков Роман Костянтинович «Інноваційні технології в хірургії опікової травми та її наслідків» за спеціальністю 14.01.03 - хірургія (Тернопіль, 2021)

 • Гаврилюк Надія Михайлівна «Особливості фіброзування печінки у хворих з надлишковою масою тіла і ожирінням та можливості корекції» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби (Тернопіль, 2021)

 • Коцаба Юлія Ярославівна «Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої кишки» за спеціальністю 14.01.38 - загальна практика - сімейна медицина (Запоріжжя 2017)

 • Яворська Ірина Володимирівна «Особливості ураження селезінки за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та його корекція» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія (Тернопіль 2021)