Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

Ястремська Світлана Олександрівна «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи у вищих медичних начальних закладах засобами дистанційного навчання» за спеціальністю - 13.00.04 теорія і методика професійної освіти (Хмельницький, 2018)

Коцаба Юлія Ярославівна «Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої кишки» за спеціальністю - 14.01.38 загальна практика - сімейна медицина (Запоріжжя 2017)

Даньчак Світлана Володимирівна «Клініко-патогенетичне обґрунтування оптимізації лікування хворих на подагру в поєднанні з неалкогольним стеатогепатитом» за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Тернопіль, 2016)

Сас Петро Адамович «Патогенетична роль дисфункції нирок в динаміці гострого ураження легень» за спеціальністю - 14.01.03 хірургія (Тернопіль, 2015)

Буштинська Ольга Валеріївна «Синдром неспокійних ніг у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом» за спеціальністю 14.01.37 - нефрологія (Київ, 2013)

Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна «Патогенетичне обґрунтування поєднаного застосування L-орнітину і L-аргініну в корекції порушень при гострому токсичному гепатиті» за спеціальністю - 14.03.04 патологічна фізіологія (Тернопіль 2013)

Господарський Ігор Ярославович «Кріопатії при гепатитах В і С: імунопатогенез, клініка та імунотерапія» за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Київ, 2007)

Мазур Людмила Петрівна «Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом» за спеціальністю - 14.01.14 ендокринологія (Київ, 2007)

Зарудна Ольга Ігорівна “Клініко-патогенетична гетерогенність гемокоагуляційних порушень та судинного гемостазу при ревматичних захворюваннях, методи їх корекції” за спеціальністю 14.01.12 – ревматологія. (Київ, 2006)

Городецький Володимир Євгенович «Клініко-гемодинамічні варіанти серцевої недостатності та її корекція кандесартаном у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень» - за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Запоріжжя, 2006)

Бойчак Мирослав Володимирович «Попередження відділених наслідків резекції кишечника» за спеціальністю - 14.01.03 хірургія (Тернопіль, 2004)

Локай Борис Анатолійович «Ефективність пеніциліну в комплексній терапії отруєнь блідою поганкою» за спеціальністю - 14.03.06 токсикологія (Київ, 2004)

Ястремська Світлана Олександрівна «Вікові особливості перебігу процесів вільнорадикального та енергозабезпечуючого окиснення та способи їх корекції» за спеціальністю - 03.00.04 (Чернівці 2002)

Рега Надія Іванівна «Клініко-імунологічні особливості в перебігу хронічного бронхіту в поєднанні з НВV-інфекцією» за спеціальністю - 14.01.02 внутрішні хвороби (Івано-Франківськ, 1999)

Кіт Олег Миколайович «Проблема діагностики і хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка» за спеціальністю - 14.01.03 хірургія (Київ, 1993)

Кіт Олег Миколайович «Порушення моторної і секреторної функції шлунка і їх корекція у хворих на виразкову хворобу до і після операції» (Київ, 1974) .


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. І.Я.Господарського:

Грушко Валентин Валерійович Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Біохімічні маркери печінки та імунний статус у спортсменів високої професійної майстерності (Тернопіль, 2019)