Вас вітає кафедра клінічної імунології, алергології

та загального догляду за хворими!

Штат кафедри: 2 професори, 7 доцентів, 11 асистентів, 1 старший лаборант, 1 аспірант

З них: докторів наук – 3; кандидатів наук – 11.


  • Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

  • Клінічна імунологія та алергологія;

  • Clinical immunology and allergology;

  • Health Assessment;

  • Медсестринство в професійній патології;

  • Advanced Medical Surgical Nursing Part I;

  • Advanced Medical Surgical Nursing Part II;

  • Advanced Medical Surgical Nursing Part III;

  • Advanced Physical Assessment;

  • Basis of Palliative Care;

  • Clinical Biochemistry;

  • Coaching and Leading: The Human Side of Organizational Change;

  • Community and Public Health Nursing;

  • Community Engagement, Leadership and Development;

  • Contemporary Trends and Issues in Health Care System;

  • Family nursing;

  • Family Nursing (Primary Care & Childrearing Family & Aged Family Practicum);

  • Fundamentals of Nursing;

  • Gerontologycal Nursing ;

  • Health Assessment;

  • Health Promotion;

  • Modern Methods of Diagnosis;

  • Modern Methods of Diagnosis in Nursing;

  • Nursing Care of Adults I;

  • Nursing Care of Adults II;

  • Nursing Care of Adults III;

  • Nutrition;

  • Palliative Care;

  • Palliative care & Oncology Nursing;

  • Philosophy of Health Care System;

  • Principles of Evidence-Based Practice in Health Care;

  • Professional Nursing;

  • Professional Nursing Role Transition ;

  • Professional Nursing Role Transition Seminar;

  • Research and Scientific Evidence in Nursing;

  • Анестезіологія та реаніматологія;

  • Безпечний лікарняний простір;

  • Клінічна практика;

  • Клінічне медсестринство;

  • Медсестринство в геронтології та геріатрії;

  • Медсестринство в сімейній медицині;

  • Медсестринство в хірургії ;

  • Медсестринство у внутрішній медицині ;

  • Медсестринська етика і деонтологія. Психологія спілкування;

  • Медсестринська етика та деонтологія;

  • Медсестринська переддипломна практика;

  • Медсестринський діагноз;

  • Медсестринські теорії та процес;

  • Обстеження та визначення стану здоров’я;

  • Обстеження та оцінка стану здоров’я людини;

  • Онкологія та паліативна;

  • Основи медсестринства;

  • Паліативна медицина;

  • Первинна медико-санітарна допомога;

  • Проф патологія;

  • Сімейна медицина.

На кафедрі навчаються студенти:

  • медичного факультету ;

  • стоматологічного факультету ;

  • факультету іноземних студентів;

  • ННІ медсестринства.

  • за формою навчання:

  • очна;

  • дистанційна.