Вас вітає кафедра Вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології!

Штат кафедри: 2 професори, 8 доцентів, 9 асистентів, 1 лаборант, 1 аспірант

З них: докторів наук 2; кандидатів наук – 11.


 • Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Клінічна імунологія та алергологія;

 • Clinical immunology and allergology;

 • Health Assessment;

 • Медсестринство в професійній патології;

 • Advanced Medical Surgical Nursing Part I;

 • Advanced Medical Surgical Nursing Part II;

 • Advanced Medical Surgical Nursing Part III;

 • Advanced Physical Assessment;

 • Basis of Palliative Care;

 • Clinical Biochemistry;

 • Coaching and Leading: The Human Side of Organizational Change;

 • Community and Public Health Nursing;

 • Community Engagement, Leadership and Development;

 • Contemporary Trends and Issues in Health Care System;

 • Family nursing;

 • Family Nursing (Primary Care & Childrearing Family & Aged Family Practicum);

 • Fundamentals of Nursing;

 • Gerontologycal Nursing ;

 • Health Assessment;

 • Health Promotion;

 • Modern Methods of Diagnosis;

 • Modern Methods of Diagnosis in Nursing;

 • Nursing Care of Adults I;

 • Nursing Care of Adults II;

 • Nursing Care of Adults III;

 • Nutrition;

 • Palliative Care;

 • Palliative care & Oncology Nursing;

 • Philosophy of Health Care System;

 • Principles of Evidence-Based Practice in Health Care;

 • Professional Nursing;

 • Professional Nursing Role Transition ;

 • Professional Nursing Role Transition Seminar;

 • Research and Scientific Evidence in Nursing;

 • Анестезіологія та реаніматологія;

 • Безпечний лікарняний простір;

 • Клінічна практика;

 • Клінічне медсестринство;

 • Медсестринство в геронтології та геріатрії;

 • Медсестринство в сімейній медицині;

 • Медсестринство в хірургії ;

 • Медсестринство у внутрішній медицині ;

 • Медсестринська етика і деонтологія. Психологія спілкування;

 • Медсестринська етика та деонтологія;

 • Медсестринська переддипломна практика;

 • Медсестринський діагноз;

 • Медсестринські теорії та процес;

 • Обстеження та визначення стану здоров’я;

 • Обстеження та оцінка стану здоров’я людини;

 • Онкологія та паліативна;

 • Основи медсестринства;

 • Паліативна медицина;

 • Первинна медико-санітарна допомога;

 • Проф патологія;

 • Сімейна медицина.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "медицина" (5 курс, 6 курс);

 • медсестринство (ОПП "Сестринська справа") (2-4 курси);

 • медсестринство (ОПП "Парамедик") (2-3 курси).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна;

 • дистанційна.