СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

1. Коцаба Ю.Я. Вплив дисбіозу кишечника на клінічну картину хронічного панкреатиту /Ю.Я. Коцаба// Матеріали 15 міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль׃ ТДМУ, 2011. – с. 25.

2. Бабінець Л.С. Оцінка клінічної симптоматики та загального стану хворих на хронічний панкреатит в амбулаторній практиці /Л.С. Бабінець, О.І. Криськів, Ю.Я. Коцаба, Ю.В.Коваль, Т.С. Литвинюк// Збірник матеріалів LV конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ, 2011. – с. 8.

3. Бабінець Л.С. Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В. Коваль, Ю.Я. Коцаба// Вісник наукових досліджень. – 2011. - №4(65). – с.40.

4. Бабінець Л.С. Дисбіоз товстої кишки при хронічному панкреатиті та ефективність його лікування /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Матеріали 16 міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль׃ ТДМУ, 2012. – с. 18.

5. Коцаба Ю.Я. Застосування препарату Біфіформ Комплекс при хронічному панкреатиті /Ю.Я.Коцаба// Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». - 2012. – с. 11.

6. Бабінець Л.С. Шляхи корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.В. Кузьменко, О.Б. Кучмак, І.В. Боровик, О.В. Гецко// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія». – Дніпропетровськ, 2012. - №46. – с. 303-308.

7. Бабінець Л.С. Оцінка якості життя хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із супутнім дисбіозом товстої кишки /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.О. Гніздюк// Збірник робіт науково-практичної конференції׃ «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». – Тернопіль׃ ТДМУ, 2012. – с. 28-29.

8. Коцаба Ю.Я. Можливості застосування динамічної електронейростимуляції у реабілітації хворих на хронічний панкреатит /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, Л.Ф. Матюха// Журнал «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ, 1(18)/2013. – с. 87-88.

9. Коцаба Ю.Я. Роль про- и пребиотических препаратов в комплексной реабилитации больных хроническим панкреатитом /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабинец// SANATATE PUBLICA CONGRESUL III NATIONAL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE CU PARTICIPARE INTERNATIONAL. SANATATE PUBLICA, ECONOMIE SI MANAGEMENT IN MEDICINA. – Молдова, 2013. - № 5/2013. – с. 81-83.

10. Коцаба Ю.Я. Ефективність комплексної програми корекції дисбіозу товстої кишки при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець// «Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика». – К.: 2013. – с. 50-56.

11. Бабінець Л.С. Вплив рефлексотерапії на клінічний перебіг і показники імунного статусу хворих на хронічний панкреатит у ході комплексної реабілітації /Л.С.Бабінець, Ю.Я.Коцаба, І.О. Боровик// Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Стратегія і тактика використання не медикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини» м. Трускавець, 11-12 квітня 2013 р. – Л: «Папуга», 2013. – с. 15-17.

12. Коцаба Ю.Я. Застосування ДЕНС-терапії у реабілітації хворих на хронічний панкреатит /Ю.Я. Коцаба// Матеріали 17 міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль׃ ТДМУ, 2013. – с. 21.

13. Бабінець Л.С. Включення засобів про- та пре біотичного складу в програму корекції хворих на хронічний панкреатит /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, Ю.В. Коваль// Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». - 2013. – с. 9-10.

14. Бабінець Л.С. Ентеропанкреатичний синдром і його впливи на трофологічні порушення при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, О.В.Денефіль// Міжвідомчий збірник «Гастроентерологія». – Дніпропетровськ, 2013. - №4 (50). – с. 51-54.

15. Бабінець Л.С. Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті /Л.С. Бабінець, Ю.В. Коваль, Ю.Я. Коцаба// Гастроэнтерологический журнал «Вестник клуба панкреатологов». – К.: MediLand, 2013. - №1(18). – с. 22-23.

16. Коцаба Ю.Я. Включення альтернативних методик у комплексну реабілітацію хворих на хронічний панкреатит з дисбіозом товстої кишки /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець// Вісник проблем біології і медицини. – Полтава, 2013. – Випуск 3, том 1 (102). – с. 104-106.

17. Бабінець Л.С. Зміни імунного статусу у хворих на хронічний панкреатит під впливом комплексної корекції /Л.С.Бабінець, Ю. Я. Коцаба// Тези наукових доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання внутрішньої медицини», присвяченої 100-річчю від дня народження професора А.П. Пелещука. – К.: 2013. – с. 8.

18. Коцаба Ю.Я. Методика імунокорекції при хронічному панкреатиті /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, І.О. Боровик, Н.В. Марків// Матеріали науково-практичної конференції: «Коморбідність у клініці внутрішньої медицини: фактори ризику, механізми розвитку та взаємообтяження, особливості фармакотерапії» (Чернівці, 10-11 жовтня). – Чернівці: БДМУ, 2013. – с. 36-38.

19. Коцаба Ю.Я. Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, О.В. Денефіль// Всеукраїнський науково-практичний журнал «СІМЕЙНА МЕДИЦИНА». – К.: 2013. - № 5. – с. 79-80.

20. Бабінець Л.С. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Здоров’я України. - № 01-02 (326-327) січень 2014 р. – с. 40.

21. Коцаба Ю.Я. Лікування хворих на хронічний панкреатит із використанням синбіотичних засобів /Ю.Я. Коцаба// Матеріали 18 міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль׃ ТДМУ, 2014. – с. 22.

22. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Вплив альтернативних методик лікування на рівень якості життя хворих на хронічний панкреатит /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, Ю.В. Коваль, Н.О. Марченкова// Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. – с. 9.

23. Коцаба Ю.Я. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ЗА ДОПОМОГОЮ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ /Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, О.І. Криськів// Wiadomosci Lekarskie. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. – Tom LXVII, 2014, Nr 2, czesc II – с. 338-340.

24. Коцаба Ю.Я. ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ХОДЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ /Ю.Я. Коцаба// МАТЕРИАЛЫ 68 НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ. - Самарканд: 2014. – с. 140.

25. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Обгрунтування ефективності різних методик лікування при хронічному панкреатиті з імунною недостатністю /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.І. Молень, С.С. Рябоконь// Матеріали науково-практичної конференції «Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста». – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». – 5 березня 2015. – с. 5-6.

26. Бабінець Л.С. Реабілітація хворих на хронічний панкреатит за допомогою динамічної електронейростимуляції /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Гастроэнтерологический журнал «Вестник клуба панкреатологов». – К.: MediLand, 2015. - №2(27). – с. 15-16.

27. Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. Розвиток анемії у хворих на хронічний панкреатит із супутнім дисбіозом товстої кишки /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.О. Боровик, Н.Б. Лучанко// Збірник матеріалів LVIII підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам'яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука) 17 червня 2015. – Тернопіль׃ ТДМУ «Укрмедкнига». – 2015. – с.6-7.

28. Коцаба Ю.Я. Ефективність застосування ДЕНС-терапії у хворих на хронічний панкреатит / Ю.Я. Коцаба, Л.С. Бабінець, І.В. Семенова// Український журнал медицини, біології та спорту. - Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – 2015. - №2(2). – с. 109-112.

29.Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я. та ін. Акупунктурна динамічна електронейростимуляція у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, І.М. Галабіцька, Н.В. Марків// Журнал «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль׃ ТДМУ, 4(24)/2015. – с. 16-19.

30. Л. С. Бабінець, Ю. Я. Коцаба Ефективність різних схем ДЕНС-терапії у реабілітації хворих на хронічний панкреатит / Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба// Журнал «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» 12-13 травня 2016 р. – Тернопіль׃ ТДМУ, 2(26)/2016. – с. 106.

31. Кореляції між трофологічним статусом та основними характеристиками захворювання у пацієнтів із хронічним панкреатитом біліарного генезу /Л.С. Бабінець, Ю.Я. Коцаба, К.Ю. Кицай, І.М. Галабіцька // Вісник клубу панкреатологів. - лютий 2017. - С. 38-40.

32. Akupunkturní dynamická elektroneurostimulace v komplexni léčbě chronické pankreatitidy / L.S.Babincová, J.J. Kotsabová, I.M. Halabitská, L.V. Andrijuk // Časopis Eniologie člověka. - 2016. - № 11. - S. 3-5.

33. Патент України № 84093, А61К31/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 08.04.2013. Опубл. 10.10.2013 Бюл. № 19/2013.

34. Патент України № 90420, А61Р1/00, А61N1/00. Спосіб лікування хворих на хронічний панкреатит / Бабінець Л.С., Коцаба Ю.Я./ Тернопільський державний медичний університет. Заявл. 25.12.2013. Опубл. 26.05.2014 Бюл. № 10/2014.