• Ястремська С. О., Господарський І. Я. , Кіт О. М., Мазур Л. П., Данилевич Ю. О., Рега Н. І., Локай Б. А., Зарудна О. І., Городецький В. Є., Креховська-Лепявко О. М., Буштинська О. В., Коцаба Ю. Я., Яворська І. В., Бойчак М. В., Волков Р. К., Гаврилюк Н. М., Сас П. А., Намісняк О. М., Даньчак С. В., Лиха Л. М. Концепція підготовки фахівців за спеціальністю 223 медсестринство третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Матеріали XVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 16–17 травня 2019 року м. Тернопіль, С. 238-239.

 • Гощинський В. Б. Місце телмісартану у лікуванні хворих із артеріальною гіпертензією та атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок / В. Б. Гощинський, В. В. Білочицька, М. В. Бойчак // Вісник наукових досліджень. - 2007. - № 4(49). - С. 10-12.

 • Гощинський В.Б., Боцюк Н.Є., Боровик І.О., Бутвин С.М., Бойчак М.В. Запровадження кредитно-модульної системи у навчальному процесі з сімейної медицини: досвід та проблеми. // Медична освіта. – 2005.

 • Гощинський В.Б., Бойчак М.В., Творко В.М. Остеопороз як віддалене післяопераційне ускладнення резекції кишечника у людей похилого віку – новий підхід до реабілітації // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання геріатричної хірургії”. – Тернопіль, 2004. – С. 78-80.

 • Бойчак М.В. Зміни гістоморфометричних показників стану кісткової тканини до та після резекції тонкого кишечника у експериментальних тварин // Український медичний альманах, 2003. - №2. – С. 51-53

 • Гощинський В.Б., Бойчак М.В. Стан кісткової тканини після резекції кишечника (клініко-експериментальне дослідження) // Шпитальна хірургія. – 2003. - № 3. – С. 36-41.

 • Гощинський В.Б., Бойчак М.В. Зміни стану кісткової тканини після резекції кишечника (клініко-експериментальне дослідження) // Матеріали науково-практичної конференції хірургів Тернопілля. – Тернопіль: „Укрмедкнига”, 2003. – С. 74-79.

 • Гощинський В.Б., Бойчак М.В., Корніцька-Боровик І.О. Вплив експериментальної резекції тонкого кишечника на зміни гістоморфометричних показників стану кісткової тканини // ”Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. – Тернопіль, 2003. – №1. – С. 1

 • Бойчак М.В. Порівняльна морфометрична характеристика стану кісткової тканини до та після резекції тонкого кишечника у експериментальних тварин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2003. - №1. – С.31-33

 • Бойчак Мирослав. Стан кісткової тканини до та після резекції тонкого кишечника у експериментальних тварин // VII міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених . – Тернопіль, 2003. – С.267

 • Гощинський В.Б., Корніцька-Боровик І.О., Бабінець Л.С., Корильчук Н.І., Бойчак М.В., Боцюк Н.Є., Ясній О.Р., Творко М.В. Деякі аспекти впливу операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці на стан кісткової тканини // Матеріали XLVI підсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. - 2003. – № 1. - С. 102-103.

 • Гощинський В.Б., Пятничко О.З., Бойчак М.В. Про досвід роботи комплексу «Денний стаціонар—центр хірургії одного дня – стаціонар у дома» // Українські медичні вісті.—2003.—Т.5.--№1.—С. 14.

 • Гощинський В.Б., Павліковська В.В., Бойчак М.В., Корильчук Н.І., Корніцька І.О., Бабінець Л.С., Боцюк Н.Є. Про організацію кафедри сімейної медицини // Проблеми підготовки медичних та фармакологічних кадрів в Україні. Матеріали доповідей науково-методичної конференції.-2001. - С. 561-562.

 • Гощинський В.Б., Павліковська В.В., Жура І.І., Бадюк Р.А., Михайлечко Н.В., Воронцов О.О., Корніцька І.О., Бойчак М.В., Корильчук Н.І., Бабінець Л.С. Напрямки самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі поліклінічної справи // Навчально-методична конференція “Сучасні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів, лікарів-інтернів, курсантів”.- 2001.- 94-96.

 • В.Б.Гощинський, М.В.Бойчак, І.О.Корніцька, Л.С. Бабінець. Порівняльна характеристика стану мінеральної щільності кісткової тканини після оперативного та консервативного лікування виразкової хвороби / // Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – Випуск 10, книга 3.– Київ, 2001. – С. 867 – 872.

 • В.Б.Гощинський, В.В.Павліковська, О.О.Воронцов, Н.В.Михайлечко, М.В.Бойчак, Н.Є.Боцюк, Н.І.Корильчук, І.О.Корніцька. Особливості підготовки студентів на кафедрі “Поліклінічна справа”// Навчально-методична конференція. Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль.-2000.-С.50-54.

 • Гощинський В.Б., Павліковська В.В., Воронцов О.О., Михайлечко Н.В., Боцюк Н.Є., Корніцька І.О., Бойчак М.В., Корильчук Н.І. Особливості підготовки студентів на кафедрі “Поліклінічна справа” // Навчально-методична конференція “ Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі”. –Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2000.– С. 50 – 54.

 • І.Я.Дзюбановський, Б.Б.Завацький, М.В.Бойчак, О.Б.Луговий. Комплексне лікування хворих на перфоративні гастродуоденальні виразки з врахуванням бактеріальної інвазії Helicobacter pylori. // “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Матеріали XLІ підсумкової наукової конференції. - Тернопіль, Укрмедкнига.-1988.-С.229-232.

 • І.Я.Дзюбановський, Р.В.Свистун, В.І.П`ятночка, М.В.Бойчак Стан моторно-евакуаторної функції у хворих на пілородуоденальний стеноз. // “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Матеріали XLІ підсумкової наукової конференції. - Тернопіль, Укрмедкнига.-1988.-С.233-235.

 • Л.М.Хоромський, В.І.Дрозд, В.М.Головатий, М.В.Бойчак. Корекція моторно-евакуаторних порушень після резекції шлунка і ваготомії. // “Шпитальна хірургія”, Тернопіль, Укрмедкнига, 1998.-№2.-С.126-129.

 • І.Я.Дзюбановський, І.І.Басистюк, О.Т.Федорчук, О.Л.Сюта, М.В.Бойчак Нові підходи до хірургічного лікування гастродуоденальних кровавлячих виразок з врахуванням місцевих та загальних гематотромботичних змін. //“Актуальні проблеми невідкладної хірургії органів черевної порожнини та урогенітального тракту”. Матеріали республіканської науково-практичної конференції. Київ, 1997.-С.14-16.

 • М.В.Бойчак Л.О.Сюта. Особливості оцінки ефективності гемостазу при гастродуоденальній кровавлячій виразці. // “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. Матеріали XL підсумкової наукової конференції присвяченої 40-річному ювілею академії. - Тернопіль, “Медична академія”.-1997.- С. 366-368.

 • І.Я.Дзюбановський, В.І.Корсак, Л.О.Сюта, М.В.Бойчак Оцінка ефективності гемостазу при гастродуоденальній кровавлячій виразці. // “Збірник наукових робіт співробітників кафедри факультетської хірургії”.-Тернопіль, “Медична академія”.-1997.- С. 67-70.