Конференції, семінари

Працівники кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими та ННІ «Медсестринства» брали участь у виконанні комплексної міжкафедральної теми «Клініко-патогенетичне обгрунтування нових лікувальних технологій при актуальних інфекційних і паразитарних хворобах», проведення якої координувалось кафедрою інфекційних хвороб (керівник – чл.-кор. АМН України проф. М.А. Андрейчин).

Симпозіум «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання..."

  1. Лиха Л.М. Професійні цінності як структурний компонент психологічної готовності майбутніх медичних сестер до професійної діяльності / Л.М. Лиха // Медсестринство. - 2014. - №1. - С.76-78
  2. Локай Б.А.. Аналіз ризику розвитку синдрому «синдрому емоційного вигорання» у медичних сестер гематологічного відділення комунального закладу Тернопільської обласної ради «Тернопільська університетська лікарня» / Локай Б.А., Рега Н.І. // Медсестринство. - 2014. - №1. - С.9-13
  3. Коноваленко С. О. Морфологічний аналіз вікових змін судин мікрогемоциркуляторного русла при кадмієвій інтоксикації / С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 2, Том 3(109). – С. 269-273.
  4. Волинець К. В., Грушко В. В., Коноваленко С. О. Особливості впливу препаратів урсодезоксихолевої кислоти та адеметіоніну у хворих на хронічний гепатит С / К. В. Волинець, В. В. Грушко, С. О. Коноваленко // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Вип. 3, Том 2(111). – С. 214-217.
  5. Мураль Н.І. Синдром хронічної втоми у хворих ревматологічного профілю / Мураль Н.І., Зарудна О.І., Абухажар О.П. // Медсестринство. - 2014. - №1. - С.68-71.
  6. Мазур Л.П. Основні механізми прямого впливу вірусу гепатиту С на щитоподібну залозу // Матеріали Всеукраїнської науково0практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря» - 15-16 травня 2014 рік – Тернопіль – с.159.
  7. О.Є. Шевченко, С.О.Ястремська. Сучасне ставлення до участі медичних сестер у вирішенні проблеми лікування постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та методології діагностики та лікування болю у цієї категорії хворих // Медсестринство. – 2014. - № 2. – С. 5-8.