На кафедрі вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

КОЗАК Ольга Андріївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

БАТЮХ Оксана Володимирівна

КОЗАК ОЛЬГА АНДРІЇВНА

У 2019 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім І.Я.Горбачевського за спеціальністю Лікувальна справа

з 2019 по 2021рр. проходила інтернатуру на базі ТУЛ за спеціальністю ‘’Внутрішні хвороби’’

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина

Період навчання: з 01.09.2021 – 31.08.2025 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: «Особливості перебігу НАЖхп у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу на тлі йододефіциту»

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Господарський І.Я.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Kozak Olha INFLUENCE OF GASTROINTESTINAL DISEASES WITH HELICOBACTER PYLORI ON THE APPEARANCE OF AND DEVELOPMENT OF TYPE 2 DIABETES/- Современная медицина и фармацевтика: новые подходы и актуальные исследования: материалы 75-ой Международной научно-практической конференции студентов-медиков и молодых учёных (г. Самарканд, 18 мая 2021 г.) / отв. ред. Ризаев Ж.А. - Самарканд: СамГосМИ, 2021. – 512 с.

 • Козак О.А. Господарський І.Я ВПЛИВ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКТ З ПОЗИТИВНИМ H.PYLORI НА ПОЯВУ ТА РОЗВИТОК ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ. - Матеріали ХXV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених Тернопіль: Укрмедкнига, 2021, - 367с.

 • Козак Ольга, Господарський Ігор ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ З СУПУТНІМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ШКТ З ПОЗИТИВНИМ H.PYLORI. - Матеріали ХXІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених Тернопіль: Укрмедкнига, 2020, - 282с.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • 75-ой Международная научно-практическая конференция студентов-медиков и молодых учёных (г. Самарканд, 18 мая 2021 г.)

 • ХXV Міжнародний медичний конгресу студентів та молодих вчених Тернопіль(2021р)

 • ХXІV Міжнародний медичний конгресу студентів та молодих вчених Тернопіль(2020р)

 • Конференція ‘’Украмедінфо-2020р’’ м.Київ, 10-11 грудня

 • Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни ‘’Клінічна імунологія та алергологія’’ ІІ етап, м.Харків 09-10 квітня 2019р

 • ХХІІІ Міжнародний медичний конгресу студентів та молодих вчених(2019р)

 • Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни ‘’Клінічна імунологія та алергологія’’ ІІ етап, м.Харків 18-20 квітня 2018р

 • ХXІІ Міжнародний медичний конгресу студентів та молодих вчених(2018р)

 • ХXІ Міжнародний медичний конгресу студентів та молодих вчених(2017р)

 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених» Медична наука в практику охорони здоров’я» м.Полтава, 17 листопада 2017р.

 • XIV міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Перший крок в науку 2017» м.Вінниця, 2017

 • ХX Міжнародний медичний конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль(2016р)

БАТЮХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2003 році закінчила Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського з відзнакою за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію фельдшер.

У 2006 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» з відзнакою за напрямом підготовки «Медицина» та здобула кваліфікацію бакалавра медичної сестри.

У 2010 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за напрямом підготовки «Психологія» та здобула кваліфікацію бакалавра психології, психолога.

У 2011 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, психолога-консультанта.

У 2012 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» з відзнакою за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію науковий співробітник (сестринська справа, акушерство).

Магістр медсестринства (2012).

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 «Медсестринство».

Період навчання: з 01.09.2020 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Л.П. Мазур

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Batiukh O.V., Novak-Mazepa K.O., Kharkovska T.V., Pak A.I. Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - №3. – С. 145-152.

 • Роль медичної сестри у профілактиці аліментарного ожиріння: від рекомендацій до практичного застосування / М.М.Андрусевич, Ю.А.Моісеєва, А.І.Ціпкало, О.В.Батюх, Т.В.Харковська / / Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - № 2. – С. 5-9.

 • Батюх О.В., Новак-Мазепа Х.О. Взаємозв’язок порушень сну та цукрового діабету // Мат-ли Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми методології вищої та фахової перед вищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості». – м. Черкаси (15 жовтня). – 2021. – С. 234-236.

Участь у наукових форумах, вебінарах, воркшопах, тренінгах, стажуваннях:

 • XII науково-практична конференція з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві». – м. Житомир (21 жовтня 2021 року).

 • Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості». – м. Черкаси (15 жовтня 2021 року).

 • Осінній медсестринський форум «Нормативно-правові аспекти післядипломної освіти». – м. Львів (23-24 вересня 2021 року).

 • ІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти». – м. Тернопіль (3-4 червня 2021 року).

 • Вебінар «Аналітичнй інструмент InCites для науковця та адміністратора». (09 квітня 2021 року).

 • Вебінар «Презентація здобутків науковця». (08 квітня 2021 року).

 • Вебінар «Web of Science у новому інтерфейсі». (07 квітня 2021 року).

 • Вебінар «Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання». (06 квітня 2021 року).

 • Вебінар «Медична сестра в паліативній допомозі: особливості взаємодії з лікарями, специфіка спілкування в колективі та з пацієнтами». – м. Київ (26 березня 2021 року).

 • Вебінар «Відкритий доступ та план S». (12 лютого 2021 року).

 • Вебінар «Розширений пошук в новому інтерфейсі». (11 лютого 2021 року).

 • Вебінар «Хижацькі видання: розпізнати і не припуститися помилки». (14 січня 2021 року).

 • Вебінар «Essential Science Indicators». (14 січня 2021 року).

 • Вебінар «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками освітнього процесу під час дистанційного навчання». – м. Київ (08 січня 2021 року).

 • Вебінар «Ресурси Clarivate для наукової діяльності». (05 січня 2021 року).

 • Всеукраїнський онлайн-форум «Рік медсестринства в Україні 2020». – м. Київ (07-11 грудня 2020 року).

 • Вебінар «Journal Citation Reports». (03 грудня 2020 року).

 • Всеукраїнська онлайн-конференція «На хвилях медсестринства». – м. Одеса (14 листопада 2020 року).

 • «IV міжнародний конгрес з інфузійної терапії». – м. Київ (12-13 жовтня 2020 року).

 • Семінар «Школа медсестринства – School of Nursing». – м. Київ (08 жовтня 2020 року).

 • Вебінар «Використання цифрової інноватики в управлінській та освітній діяльності». (04 жовтня 2020 року).

 • Семінар «Медсестринство на первинній ланці в Україні: кращі практики». – м. Київ (25 вересня 2020 року).

 • Он-лайн семінар-практикум «Актуальні питання в роботі медичних сестер». – м. Київ (серпень 2020 року).