На кафедрі Вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:


БАТЮХ Оксана ВолодимирівнаНавчання в аспірантурі за спеціальністю: 223 «Медсестринство».

Період навчання: з 01.09.2020 – 31.08.2024 рік.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу».

Науковий керівник: кандидат медичних наук, доцент Мазур Л.П.


БАТЮХ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

У 2011 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, психолога-консультанта.

У 2012 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України з відзнакою за спеціальністю «Сестринська справа» та здобула кваліфікацію науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

Магістр медсестринства (2012).

Магістерська робота на тему «Вплив стресових факторів на рівень тривожності у юнаків в залежності від типу особистості» за спеціальністю 2230.1 – науковий співробітник (сестринська справа, акушерство).

З 2009 року працює викладачем основ медсестринства у Кременецькому медичному фаховому коледжі імені Арсена Річинського, з 2013 року завідувач медсестринсько-акушерського відділення.

  • Публікації за темою дисертаційної роботи:

  • Batiukh O.V., Novak-Mazepa K.O., Kharkovska T.V., Pak A.I. Прогнозування впливу порушень сну і депресії на розвиток серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу // Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - №3. – С. 145-152.

  • Роль медичної сестри у профілактиці аліментарного ожиріння: від рекомендацій до практичного застосування / М.М.Андрусевич, Ю.А.Моісеєва, А.І.Ціпкало, О.В.Батюх, Т.В.Харковська / / Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2020. - № 2. – С. 5-9.


Сертифікати участі у наукових форумах: