Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Намісняк Ольга Миколаївна

Наукові публікації Намісняк Ольга Миколаївна

1.        Прокопів О.М.  До питання готовності вищих медичних навчальних закладів, які готують медичних сестер до участі у міжнародному освітньому проекті з медсестринської освіти.  / О.М. Прокопів, Н.О. Ліщенко // Медсестринство. – 2007. – № 2. – С. 21-36.

2.       Прокопів О.М.  Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер.  / О.М. Прокопів, С.О. Ястремська, І.Я. Господарський // Медсестринство, – 2008. – № 3. – С. 19-22.

3.       Прокопів О.М.  З досвіду підготовки медсестер - бакалаврів в медсестринській школі імені Мері Блек університету Південної Кароліни Апстейт.  / О.М. Прокопів, С.О. Ястремська, С.О. Коноваленко, // Медсестринство. – 2009. – № 3. – С. 5-8.

4.       Прокопів О.М.  З історії виникнення та досвіду роботи товариства Червоного Хреста в Україні та Тернопільській області.  / О.М. Прокопів  // Медсестринство. – 2009. – № 4. – С. 29-31.

5.       Практичне Медсестринство: навчальний посібник  / [Л.Я. Ковальчук, О.І. Яшан, С.О. Ястремська, О.М. Прокопів та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. – 423 с.  

6.       Намісняк О.М Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер магістрів у США.  / О.М. Намісняк, І. М. Мельничук // Науковий огляд. – 2014. – № 3. – С. 35-37.

7.       Намісняк О.М Актуальність використання дистанційного навчання при підготовці медичних сестер магістрів у США.  / О.М. Намісняк, І. М. Мельничук // Науковий огляд. – 2014. – № 3. – С. 35-37.

8.       Намісняк О.М.  Дистанційне навчання, як новітня технологі у здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня магістр медсестринства.  / О.М. Намісняк, // Гуманітарний вісник. – Гнозис – 2014. – № 10. – С. 35-37.

9.       Намісняк О.М.  Використання методики «Єдиного дня» для медичних сестер – магістрів у ТДМУ імені І.Я. Горбачевського  О.М. Намісняк –Матеріали науково-практичної конференції.- 2014.- Тернопіль.

10.   Намісняк О.М.  Дистанційна освіта, як одна з новітніх форм освіти медичних фахівців /  О.М. Намісняк – Матеріали науково-практичної конференції.- 2014.- Тернопіль.

 

 

Comments