професорсько-викладацький склад кафедри
  
Господарський Ігор Ярославович


Науковий ступінь - д-р. мед. наук

Вчене звання - професор

Посада - завідувач кафедри

E-mail - gospod_igor@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fTlEN9MAAAAJ&hl=ruhttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/

Ястремська Світлана Олександрівна


Науковий ступінь - кан. біо. наук

Вчене звання - доцент

Посада - директор навчально-наукового інституту медсестринства

E-mail - yastremska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
  http://www.researcherid.com/

Данилевич Юлія Олегівна

Науковий ступінь -к.м.н.

 Вчене звання Доцент

Посада - Завуч кафедри

E-mail - danulevich@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача   

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fTlEN9MAAAAJ&hl=ruhttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
  http://www.researcherid.com/
 
  Локай Борис Анатолійович

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - lokay@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
  http://www.researcherid.com/

Зарудна Ольга Ігорівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - zarudna@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.ua/https://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/
 
Усинська Ольга Степанівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - usynska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.ua/https://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/
Рега Надія Іванівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - rega@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/
 Мазур Людмила Петрівна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - mazur@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/
 
Даньчак Світлана Володимирівна

Науковий ступінь - к.м.н.

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - danchak@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
  http://www.researcherid.com/ 

Прокопчук Оксана Володимирівна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - prokopchuk_oksana@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
 http://www.researcherid.com
  

 Гаврилюк Надія Михайлівна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - havrylyuk_n@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net
 http://www.researcherid.com
Максимова Валентина Василівна

Науковий ступінь - 

Посада - асистент

E-mail - maksymova@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=fTlEN9MAAAAJ&hl=ruhttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/

Волинець Костянтин Васильович

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - volynec_kv@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/profile/Konstantin_Volynec
  http://www.researcherid.com/rid/E-3094-2018
 
 
Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - lepyavkoom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
  http://www.researcherid.com/


Буштинська Ольга Валеріївна

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - bushtynska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
  http://www.researcherid.com/
 


Коцаба Юлія Ярославівна  

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - kotsaba@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.ua/https://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/
 
https://www.researchgate.net/profile/Yuliia_Kotsaba
  http://www.researcherid.com/
 

 Городецький Володимир Євгенович

Науковий ступінь - кан. мед. наук

Вчене звання - доцент

Посада - доцент

E-mail - horodetskyy@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
  http://labs.researcherid.com

Яворська Ірина Володимирівна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - iavorska@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/
Кіт Олег Миколайович

Науковий ступінь - Док. мед. наук

Вчене звання - професор

Посада - професор

E-mail - kit@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.ua/https://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/ 
Лиха Людмила Миколаївна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - lykha@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/
  
 
Намісняк Ольга Миколаївна

Науковий ступінь - 

Вчене звання 

Посада - асистент

E-mail - prokopivom@tdmu.edu.ua

Сторінка викладача 

Наукові публікації 

https://scholar.google.com.uahttps://www.linkedin.com/in/федонюк-лариса-000b165b
http://orcid.org/0000-0003-4910-6888
 
https://www.researchgate.net/
   http://www.researcherid.com/