Наукові публікації Зарудна Ольга Ігорівна


 

№ п/п

 

Назва роботи

 

Хар-р роботи

 

Вихідні дані

 

 

Об-сяг

(стор.)

 

 

 

Прізвища співавторів

1

2

3

4

5

6

1. Наукові праці, опубліковані до захисту кандидатської дисертації

1

Симпатотонічний тип вегетативного гомеостазу – ризик-фактор у розвитку атеросклерозу

друк.

І-ий Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей). – 1997. – С. 175

1

-

2

Атеросклероз аутовенозного шунта (протеза)

друк.

Атеросклероз аутовенозного шунта (протеза) // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Матеріали 40 підсумкової наукової конференції. – Тернопіль. – 1997. - Випуск 2, ч. 1. – С. 289-292

3

Венгер І. К.

3

Реваскуляризація нижніх кінцівок при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента

друк.

Шпитальна хірургія. – 1998. – С. 18-22

(фахове видання)

4

Ковальчук Л.Я.

Венгер І.К.

Гончарук А.К.

та ін.

Всього 5 осіб

4

Особливості корекції холестерино-ліпідного обміну у хворих після реконструкції атеросклеротичної оклюзії аорто-стегнового сегмента

друк.

Вісник наукових досліджень. – 1998. – № 3-4.

(фахове видання)

2

-

5

Пероксидне окислення ліпідів та ендотоксемія при реваскуляризації критично ішемізованих нижніх кінцівок

друк.

Галицький лікарський вісник. – 1999. - № 4.

 

1

-

6

Реконструктивні операції при інфікуванні судинних протезів

друк.

Матеріали ХІХ з´їзду хірургів України (збірник наукових статей). Харків.- 2000. – С.207

1

Ковальчук Л.Я.

Венгер І.К.

Береговий О.В.

та ін.

Всього 6 осіб

7

Обгрунтування об´єму операції у хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок в стадії компенсації

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль. – 2000. - Випуск 5. – С. 183-189

(фахове видання)

6

Венгер І.К. Береговий О.В. Наконечний А.П.

Всього 4 осіб

8

Фактори агресивності атеросклеротичного процесу у хворих з атеросклеротичною оклюзією аорто-стегнового сегмента

друк.

Матеріали конференції, присвяченої 25-річчю клініки судинної хірургії у Львові. – Львів. – 2000. – С.123-124

2

Береговий О.В.

9

Мінеральна щільність кісток та периферійна гемодинаміка при дифузних захворюваннях сполучної тканини та наявності синдрому Рейно

друк.

V-ий Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей). – 2001. – С. 220

 

1

-

10

Аналіз гемокоагуляційних порушень при ревматичних захворюваннях

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 38-40

(фахове видання)

 

3

Сміян С.І.

11

Аналіз показників імунного статусу у хворих на ревматичні імунокомплексні захворювання

друк.

Науковий вісник Ужгородського університету. – 2004. – Випуск 23 (с-я: Медицина). – С. 111-113

(фахове видання)

3

Сміян С.І.

12

Імунна система при імунокомплексних ревматологічних захворюваннях

друк.

6-й Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених (тези доповідей). – 2002. – С. 19

1

-

13

Периферична гемодинаміка при синдромі Рейно, асоційованому із системною склеродермією

друк.

Актуальні питання теоретичної та практичної медицини (тези доповідей). – 2002. – С. 68

1

Сміян С.І.

14

Гемокоагуляційні порушення у хворих на ревматичні захворювання

друк.

7-й Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених (тези доповідей). – 2003. – С. 14

1

-

15

Оцінка стану центральної та периферичної гемодинаміки у хворих на дифузні захворювання сполучної тканини

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1(1). – С. 132-133

(фахове видання)

 

2

Сміян С.І.

16

Оцінка ефективності препарату Вазоніт (Schwarz pharma) у лікуванні системних захворювань сполучної тканини

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2003. – №  4. – С. 13-15

(фахове видання)

 

3

-

17

Результати трирічного моніторингу периферичної гемодинаміки у хворих на ревматичні захворювання

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 65-67

(фахове видання)

 

3

-

18

Корекція гемокоагуляційних та гемодинамічних порушень у хворих на ревматичні захворювання із синдромом Рейно

друк.

Актуальні питання кардіології і ревматології (матеріали науково-практичної конференції). – 2003. – С. 87

 

1

Сміян С.І.

19

Застосування препарату Актовегін (Nykomed) у комплексному лікуванні ревматичних імунокомплексних захворювань, що перебігають з порушенням периферичної гемодинаміки за типом синдрому Рейно

друк.

8-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (тези доповідей). – 2004. – С. 16.

 

1

-

 

20

Оцінка ефективності імуномодифікуючої терапії за умов СЧВ

друк.

Зб.: Ювілейний з’їзд ВУЛТ, присвячений 15-річчю Всеукраїнського лікарського товариства 1990-2005 рр. м. Ів.-Франківськ, 21-22 квітня 2005 р. Тези доповідей. – Київ, 2005. – С. 501-502

2

Сміян С.І.

Лозіна Л.Б.

Гриценко С.Й. та ін.

Всього 10 осіб

21

Кальцій-Д3 Нікомед у профілактиці остеодефіциту при системному червоному вовчаку

друк.

Проблеми остеології. – 2003. – Т. 6, № 1-2. – С. 122-123

(фахове видання)

2

Сміян С.І. Лозіна Л.Б. Насалик Б.Г.  та ін.

Всього 7 осіб

22

Місце препаратів кальцію в профілактиці остеопорозу в клініці внутрішніх хвороб

друк.

Українські медичні вісті: VІІ з’їзд Всеукраїнського лікарського товариства. – 2003. – Т. 5, № 1. – С. 216

1

Сміян С.І.

Барладин О.Р. Грималюк Н.В. та ін.

Всього 5 осіб

23

Клінічна ефективність препаратів кальцитоніну за умов ранніх стадій анкілозивного спондилоартриту

друк.

Матеріали ІУ Національного конгресу ревматологів, тези наукових доповідей, Київ – 2005, с. 88

 

1

Сміян С.І Грималюк Н.В. Слаба У.С.

Всього 8 осіб.

24

Оцінка ефективності парацетамолу в комбінації з пропіфеназолом і кофеїном у лікуванні хворих на остеоартроз

друк.

Матеріали ІУ Національного конгресу ревматологів, тези наукових доповідей, Київ – 2005, с. 89

 

1

Сміян С.І Грималюк Н.В. Гусак С.Р.

Всього 9 осіб

II. Наукові праці, опубліковані після захисту кандидатської дисертації

25

Дослідження функції ендотелію у хворих на системні захворювання сполучної тканини з розладами периферичного кровоплину

друк.

10-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (тези доповідей). – 2006. – С. 17.

 

1

-

26

Морфометричні особливості мікроциркуляторного русла у хворих на системні захворювання сполучної тканини

друк.

Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2006. – № 1. – С. 47-51

(фахове видання)

 

4

Довбуш А.В.

Сміян С.І.

 

27

Патофізіологічні аспекти стану серцево-судинної системи у хворих на післятромбофлебітичну хворобу

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2006 - №2 – ст. 51-54

(фахове видання)

 

3

Венгер І.К.  Якимчук О.А. Герасимюк І.Є.

Всього 4 осіб

28

Використання активної ендотеліопротекторної терапії у хворих на системні захворювання сполучної тканини з розладами периферичного кровоплину

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції (8 червня 2007, м. Тернопіль) – ст.53-54

 

2

Сміян С.І.

 

29

Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика

друк.

Вісник наукових досліджень – 2007 - №1 – ст. 80-81.

(фахове видання)

 

2

Сміян С.І.

Грималюк Н.В. Задорожна Л.В. та ін.

Всього 7 осіб.

30

Клініко-лабораторне обгрунтування застосування імунотропних засобів у хворих на інфекційний ендокардит

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції (червень 2008, м. Тернопіль).- С.5-6

2

Господарський І.Я.

Сміян С.І.

Слаба У.С.

та ін.

Всього 9 осіб.

31

Порівняння ефективності судинних препаратів у лікуванні патології мікроциркуляції при системних захворюваннях сполучної тканини

друк.

12-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (тези доповідей). – 2008

1

-

32

Ендотоксемія при атеросклеротичній оклюзії стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії

друк.

Шпитальна хірургія.- 2008. - № 2. – с. 7-10.

(фахове видання)

4

Венгер І.К.

Романюк Т.В.

Боднар П.Я.

Всього 4 осіб

33

Особливості перебігу та лікування хворих на інфекційний ендокардит

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції     (13 червеня 2008, м. Тернопіль).- С.6

1

Слаба У.С.

Сміян С.І.

Грималюк Н.В. та ін.

Всього 7 осіб.

34

Етіотропна терапія при цитомегаловірусній інфекції за умов супутнього імунодефіциту

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції     (13 червеня 2008, м. Тернопіль).- С.5

1

Господарський І.Я.

Господарська Х.О.

 

35

Оцінка ефективності лікування артеріальної гіпертензії препаратами іАПФ та антагоністами рецепторів до ангіотензину ІІ у хворих на подагру

друк.

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2008, м. Тернопіль).- С. 51-52

2

Сміян І.С.

Антюк Ж.О.

Грималюк Н.В. та ін.

Всього 5 осіб

36

Нестероїдні протизапальні препарати у лікуванні хворих на ревматологічні захворювання суглобів

друк.

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2008, м. Тернопіль).- С. 52-53

2

Сміян І.С.

Слаба У.С.

 

37

Гемостаз у пацієнтів із післятромбофлебітичною хворобою, його корекція

друк.

13-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (тези доповідей). – 2009. – с. 72

1

Самойлик Ю.

 

38

Імунотропна терапія при цитомегаловірусній інфекції у жінок

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції     (4 червеня 2009, м. Тернопіль).- С.11

1

Господарський І.Я.

Господарська Х.О.

 

39

Диференційовані підходи до лікування остеоартрозу

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції ( 4 червеня 2009, м. Тернопіль).- С.31

1

Сміян С.І.

Гусак С.Р.

Митник Л.М.

та ін.

Всього 9 осіб

40

Лікування артеріальної гіпертензії у хворих ревматологічного профілю.

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Збірник матеріалів конференції ( 4 червеня 2009, м. Тернопіль).- С.42

1

Швед М.І.

Сміян С.І.

Слаба У.С.

та ін.

Всього 6 осіб

41

Використання плазмаферезу на етапі передопераційної підготовки при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегнового сегмента у стадії хронічної критичної ішемії

друк.

Шпитальна хірургія (Український науково-практичний журнал).- 2009. -№ 2.- С.26 – 29.

(фахове видання)

4

Зарудний О.М.

Венгер І.К.

 

42

Гемостаз у хворих на посттромбофлебітичну хворобу при повній реканалізації глибоких вен нижніх кінцівок

друк.

Шпитальна хірургія. – 2008. - №4. – с.98-102.

(фахове видання)

5

Самойлик Ю.В.

 

43

Імунопатологічні аспекти перебігу облітеруючого ендпртеріїту в передопераційному періоді

друк.

14-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (тези доповідей). – 2010. – с. 203

 

1

Зарудний О.

44

Корекція еферентною терапією системної запальної відповіді у хворих на облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок

друк.

Шпитальна хірургія (Український науково-практичний журнал).- 2010. -№ 1.- С.45 – 49.

(фахове видання)

 

4

Венгер І.К.

Зарудний О.М.

Якимчук О.А.

Всього 4 осіб.

45

Застосування індукторів інтерфероноутворення при цитомегаловірусній інфекції

друк.

Імунологія та алергологія: наука і практика. – 2010. - №1 – с.21-24

(фахове видання)

 

3

Господарський І.Я.

Господарська Х.О.

 

46

Показники глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет в Тернопільській області

друк.

Медична хімія. – т.12, №4. – 2010. – с.98-100.

(фахове видання)

 

3

Швед М.І. Пасєчко Н.В.

Наумова Л.В.

Всього 5 осіб.

47

Застосування імунофану у хворих на хронічний гепатит С з супутньою кріоглобулінемією

друк.

Імунологія та алергологія (наука і практика). – 2011. - №1. – с.44

1

Господарський І.Я.

Господарська Х.О.

 

48

Імунологічні передумови застосування імуносупресивного та протизапального ефекту глюкокортикоїдів при облітеруючому ендартеріїті

друк.

15-й Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (тези доповідей). – 2011. – с. 235.

 

1

Зарудний О.

Слаба У.

Наумова Л.

Всього 4 осіб.

49

Особливості клінічного перебігу та імунологічних показників у хворих на «еозинофільну» бронхіальну астму

друк.

Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях»,

6-7 жовтня 2011 р.- Тернопіль, Укрмедкнига - С.44

1

Господарський І.Я.

Ястремська С.О.

Рега Н.І.

та ін.

Всього 5 осіб.

50

Корекція простагландинового дисбалансу за умов порушення периферичного кровоплину у хворих на системну склеродермію та синдром рейно (результати 6-місячного спостереження)

друк.

Збірник робіт науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”,- 10 жовтня 2012 року,- Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”,- С.52-53

2

Господарський І. Я.

Рега Н.І. Зарудний О.М. та ін.

Всього 5 осіб.

51

Диференційований підхід до вибору гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С без ознак цирозу печінки

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року.- Тернопіль ТДМУ.- С.27.

1

Господарський І.Я.

Волинець К.В. Рега Н.І.

та ін.

Всього 5 осіб

52

Лейкоцитоз – фактор ризику при критичній ішемії нижніх кінцівок

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року.- Тернопіль ТДМУ.- С.38.

1

Зарудний О.М.

Рега Н.І.

53

Системна запальна відповідь при атеросклеротичній оклюзії аорто-стегно-підколінного сегмента у стадії хронічної критичної ішемії

друк.

Шпитальна хірургія. – 2012. - №1 (57). – с.5-11.

(фахове видання)

6

Ковальчук Л.Я. Вадзюк С. Н. Зарудний О. М. та ін.

Всього 6 осіб

54

Лейкоцит та його роль в розвитку синдрому системної запальної відповіді

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2012. - №4. – с.10-13

(фахове видання)

4

-

55

Синдром емоційного вигоряння у медичного персоналу відділень паліативної медицини.

друк.

Медсестринство - 2012. -№3.- C.15-18.

 

4

Ястремська С.О.

Рега Н.І.

56

Індивідуальний підхід при виборі гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит с без ознак цирозу печінки

друк.

Збірник робіт науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів” - 10 жовтня 2012 року,- Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”,- С.53-54

2

Господарський І.Я.

Волинець К.В.

Рега Н.І.

та ін.

Всього 9 осіб.

57

Дослідження мікроциркуляторного русла: фокус на системні захворювання сполучної тканини

друк.

Шпитальна хірургія. - №4 – 2012 – с. 121-126

(фахове видання)

 

5

-

58

Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі

друк.

Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень. – Т1, №1. – 2013

5

 

Сміян С. І., Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С. та ін.

Всього 10 чоловік

ІІІ. Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід

59

Спосіб формування керованого стенозу артерії у експериментальних тварин.

па-тент

Пат. №68729 Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.04.2012 року.

2

Зарудний О.М.

Костів С.Я.

Коптюх В.В.

Венгер І.К.

60

Застосування препарату пентоксифіліну Вазоніт (Schwarz pharma) у лікуванні хворих на ревматичні захворювання, що протікають з порушенням периферичної гемодинаміки за типом синдрому Рейно

ін-фор-мацій-ний лист

Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров´я. – 2005. - № 28. – 3 с.

 

3

-

 

IV. Основні навчально-методичні праці за період педагогічної діяльності

61

Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я.Горбачевського

друк.

Медична освіта. - №3. – 2010. – с.109-112.

(фахове видання)

3

Господарський І.Я.

Ястремська С.О.

Коноваленко С.О.

та ін.

Всього 13 осіб.

62

Роль викладача в організації навчального процесу за кредитно-модульною системою

друк.

Медична освіта. - № 4 – 2012 – с.48-50

(фахове видання)

2

-

 

 1. Господарський І.Я., Волинець К.В., Рега Н.І., Зарудна О.І., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Мазур Л.П., Локай Б. А., Коноваленко С.О. Застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 18 червня 2013 р. – С.14
 2. Господарський І.Я., Городецький В.Є., Рега Н.І., Зарудна О.І., Мазур Л.П., Волинець К.В. Сучасні підходи до викладання клінічної імунології для студентів 5 курсу стоматологічного факультету // «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю). – Тернопіль. – 18-19 квітня 2013 р. – С. 86-87
 3. Патент на корисну модель №84668 Спосіб лапароскопічної неповної апаратної плікації інфраренального сегменту нижньої поржнистої вени як метод попередження тромбоемболії легеневої артерії при тромбозах в системі нижньої порожнистої вени // Співавт. О.І.Зарудна від 25.10.2013, Бюл. № 20
 4. Патент на корисну модель №80571. Катетер для керованого реґіонарного тромболізису // Співавт. О.І.Зарудна від 10.06.2013, Бюл. № 11
 5. Патент на корисну модель №66579. Тромбовловлювач // Співавт. О.І.Зарудна від 10.01.2012, Бюл. № 1, 2
 6. Особливості морфофункціональних змін печінки та ендотоксикозу у хворих на подагру з кардіоваскулярним ризиком / С.В. Даньчак, О.В.Соліляк, Л.Л.Легка, Л.В.Задорожна, Н.В.Грималюк, О.І.Зарудна // VI Національний конгрес ревматологів України. – Київ, 2013 (тези доповідей). – с 117-118
 7. Module 1. Principles of Internal Medicine (Endocrinology, Gastroenterology, Hematology, Pulmonary Diseases): Study Guide [Smian S.I., Komorovsky R.R., Lepyavko A.A., Martynyuk L.P., Slaba U.S., Slabyy O.B., Lykhatska H.V., Bodnar R.Y., Boyko T.V., Gusak S.R., Kusmina H.P., Kvasnitska O.S., Lokay B.A., Svystun I.I., Zarudna O.I.]; edited by Prof. Svitlana Smiyan. – Ternopil: TSMU, 2013 – 474 p.
 8. Зарудна О.І., Господарський І.Я., Господарська Х.О., Рега Н.І., Волинець К.В. Дослідження імунологічного статусу у хворих на ревматоїдний артрит // Матеріали ІІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення»  (з міжнародною участю). 3-4 жовтня, 2013 року, Тернопіль, Україна – с.19
 9. Зарудна О.І., Мураль Н.І. Синдром хронічної втоми та сучасне суспільство // Медсестринство – 2013 - № 4 – с. 58-61.
 10. Патент на корисну модель: Спосіб попередження ТЕЛА.86299. Бюлетень № 24. від 25.12.13 // С.Я. Костів, І.К. Венгер, О.І. Зарудна.
 11. Мураль Н.І. Синдром хронічної втоми у хворих ревматологічного профілю / Мураль Н.І., Зарудна О.І., Абухажар О.П. // Медсестринство. - 2014. - №1. - С.68-71.
 12. ТРОМБОПРОФІЛАКТИКА ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ВТРУЧАННІ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВИСОКИМ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ / С.Я. КОСТІВ, І.К. ВЕНГЕР, О.І. ЗАРУДНА, О.І. КОСТІВ, М.О. ГУСАК// Науковий вісник ужгородського університету, серія «Медицина», Випуск 1 (49), 2014.

 

 1. Kostiv S.Ya. Preventive operation after aorto-bifemoral reconstruction in patients with chronic critical limb ischemia / Venher I.K., Zarudna O.I., Kostiv O.I. // Theoretical and Applied Sciences in the USA (1st International Scientific Conference) – Stuttgart, Germany – 2014 – p. 37-41.

 

 1. Білозецький І.І., Грималюк Н.В., Зарудна О.І., Слаба У.С., Маховська О.С., Задорожна Л.В., Легка Л.Л., Лобанова А.Л. Частота і особливості ураження пародонту у пацієнтів з ревматоїдним артритом  // Галицький лікарський вісник – Том 21 – число 4 – 2014, с 609.

 

 1. Мороз Н.В., О.І. Зарудна Лікування кокс артрозу шляхом тотального ендопротезування // Медсестринство. – 2014. - №3 – с. 22-26.
 2. Патент на корисну модель: Спосіб лікування ускладнень при судинних реконструктивних операціях. Автори: Венгер І.К., Костів С.Я., Зарудна О.І., Коптюх В.В., Буднік Д.Ю., Балабан Л.В. № 9573/ЗУ/15 від 09.06.15
 3. Роль профілактично-лікувального харчування при подагрі / С. І. Сміян, О.С. Маховська, Л.В. Задорожна, С.Р.Гусак ,  Н.В. Грималюк,  Л.Л. Легка, Ж.О. Антюк, О.І. Зарудна, У.С. Слаба // Медсестринство. - 2008. - № 3. – С. 15 – 19. 

 

Comments