Наукові публікації Усинська Ольга Степанівна

1.      Усинська О.С. Ефективність застосування озонотерапії в комбінованому лікуванні хронічного хелікобактерного гастродуоденіту // Вісник наукових досліджень.– 2001.– № 2.– С.6-8

2.      Стародуб Є.М., Усинська О.С., Нецюк О.Г. Вплив озонотерапії на систему імунітету у хворих на хронічний гастродуоденіт // Буковинський медичний вісник.– 2002.– Т.6, № 2.– С. 90-92

3.      Усинська О.С. Корекція процесів перекисного окислення ліпідів при хронічному гастродуоденіті за допомогою системної озонотерапії // Експериментальна і клінічна медицина.– 2002.– № 1.– С. 23-25

4.      Усинська О.С. Динаміка стану кишкової мікрофлори у хворих на хронічний гастродуоденіт при застосуванні антихелікобактерної терапії, озонотерапії та А-бактерину // Інфекційні хвороби.– 2002.– № 3.– С. 27-30

5.      Стародуб Є.М., Усинська О.С. Ефективність застосування А-бактерину та озонотерапії у лікуванні хронічного гастродуоденіту. // Сучасна гастроентерологія.– 2002.– № 3.– С. 53-55

6.      Стародуб Є.М., Усинська О.С., Шостак С.Є., Паньків І.Б. Вплив озонотерапії та А-бактерину на стан слизової оболонки гастродуоденальної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету, серія "Медицина".– 2002.– Вип. 18.– С. 64-68.

7.      Starodub Y., Usinska O. Ozonotherapy in chronic gastritis // Abstracts of Scientific Presentations of 11th International Workshop on Campylobacter, Helicobacter and related Organisms// International Journal of Medical Microbiology.– 2001.– Vol. 291, suppl. № 31.– Р.55

8.      Стародуб Є.М., Усинська О.С., Шостак С.Є., Дуць Р.П., Паньків І.Б. Можливості застосування озонотерапії при хронічному гастродуоденіті // Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції "Гастроентерологія ХХІ століття: сучасне і майбутнє"//Сучасна гастроентерологія.– 2002.– № 2.– С.104.

9.      Усинська О.С. Ефективність озонотерапії в комплексному лікуванні хронічних гастродуоденітів // Тези доповідей 5-го Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих учених.– Тернопіль: Укрмедкнига.– 2001.– С. 27

 1. Ліщенко Н.О., Прокопчук А.І., Марценюк В.П., Усинська О.С., Мілевська Л.С., Лепявко А.А. Особливості системи вищої освіти у США// Медична освіта.-2006.- № 1.- С. 40-43
 2. Прокопчук А.І., Ліщенко Н.О., Марценюк В.П., Усинська О.С., Мілевська Л.С., Лепявко А.А. Особливості медсестринської освіти у США// Медична освіта.-2006.- № 1.- С. 44-46
 3. Усинська О.С., Ліщенко Н.О., Марценюк В.П., Прокопчук А.І., Мілевська Л.С., Лепявко А.А. Особливості робочих програм та вимог до студентів у системі медсестринської освіти США (на прикладі школи медсестринства університету Південної Кароліни)// Медична освіта.-2006.- № 1.- С. 47-49
 4. Мілевська Л.С., Ліщенко Н.О., Марценюк В.П., Прокопчук А.І., Усинська О.С., Лепявко А.А. Фактор викладача в системі американської вищої освіти// Медична освіта.-2006.- № 1.- С. 50-51
 5. Усинська О.С. NCLEX – ліцензійний іспит для медичних сестер у США// Медична освіта.- 2006. - № 2.- С. 66-67

15.  Лепявко А.А., Ліщенко Н.О., Прокопчук А.І., Марценюк В.П., Усинська О.С.,  Мілевська Л.С.До питання проведення орієнтації студентів при вивченні клінічних дисциплін з медсестринства в університетських шпиталях штату Південна Кароліна, США // Медична освіта.- 2006. - № 2.- С. 105-108

 1. Ковальчук Л.Я., Ліщенко Н.О., Усинська О.С. Сучасна концепція підручника для медсестер // Медична освіта. – 2006. - №3. – с. 11 – 14.
 2. Усинська О.С. Професійна класифікація медсестер у США: особливості освіти та роботи// Медична освіта. – 2006. - №3. – с. 30 – 32.
 3.  Усинська О.С. Оосбливості практичного навчання медсестер у США// Медсестринство. – 2006. - №1. – с. 35 – 37.
 4. Ліщенко Н.О., Прокопів О.М., Усинська О.С., Прокопчук А.І. До питання готовності вищих медичних навчальних закладів, які готують медичних сестер, до участі у міжнародному освітньому проекті з медсестринської освіти // Медсестринство. – 2007.-№1. – с. 31.
 5. Усинська О.С. Ліцензування медсестер у США- перший крок до досконалості у професії // Медсестринство. – 2007.-№1. – с.43.
 6. Чернишенко Т.І., Ковальчук Л.Я., Ліщенко Н.О., Усинська О.С. Перспективи міжнародної співпраці у медсестринстві для України: з досвіду інституту медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я. Горбачовського // Медсестринство. – 2007.-№2. – с.5.
 7. Ліщенко Н.О., Усинська О.С.  Медсестринська документація в госпіталях США// Медсестринство. – 2007.- №2. – с.15
Comments