наукові публікації Рега Надія Іванівна


СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

кандидата медичних наук, доцента кафедри загального догляду за хворими Реги Надії Іванівни


Назва

Хар-р роботи

Вихідні  дані

Обсяг

(стор.)


Співавтори

1

2

3

4

5

6

1

Вплив метеорологічних факторів на смертність від серцево-судинних захворювань

друк.

Тези доповідей Республіканської студентської наукової конференції “Актуальні питання клінічної медицини”.- Тернопіль. - 1990. – С. 4.

1

-

2

Антиоксиданти в лікуванні тиреотоксичного кризу

друк.

Тези доповідей Всеукраїнської студентської наукової кон-ференції “Невідкладні стани в медицині”.- Тернопіль.- 1992. – С. 8-9.

1

Гарач І. Г., Дідух Л. В.

3

Структура захворюваності за даними пульмонологічного відділення міської клінічної лікарні №1

друк.

Матеріали наукової конференції “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”.- Тернопіль.- 1995.- Ч.ІІ. - С.18-19.

1

Бугай Б.Г., Єрмак І.З., Єпішин А.В. та ін.

Всього 5 осіб

4

Особливості протікання хронічного бронхіту у людей похилого віку

друк.

Матеріали наукової конференції “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”.- Тернопіль.- 1995. - Ч.І. - С. 46-47.

1

Голик Є.Ю., Єпішин А.В., Гульовська Н.В.

Всього 4 особи

5

Особливості протікання хронічних неспецифічних захворювань легень у людей похилого віку

друк.

Збірник тез кращих студентських робіт.- Тернопіль. - 1995.- С. 81-83.

2

Никитюк Н.Г.

6

Застосування низько-інтенсивного лазерного випромінювання в лікуванні хворих на хронічні бронхіти

друк.

Матеріали наукової конференції “Актуальні питання морфології”.- Тернопіль.- 1996. - Т.2.- С. 462-463.

1

Никитюк Н.Г.,

Єпішин А.В., Дудар Н.Я.

7

Зміни імунного стртусу у хворих на хронічні бронхіти з супутньою HBs-антигенемією

друк.

Матеріали наукової конференції “Актуальні питання морфології”.- Тернопіль.- 1996. - Т.1. - С. 54-55.

1

Андрейчин М.А., Никитюк Н.Г.

8

Аналіз інфікованості вірусом гепатиту В хворих на хронічні бронхіти

друк.

Збірник статтей ХХХІХ підсумкової наукової конференції студентів і молодих вчених медінституту.- Тернопіль.- 1996. - С. 3-4.

2

-

9

Вплив аєвіту на перекисне окислення ліпідів та анти-оксидантний захист у хворих на хронічні бронхіти

друк.

Матеріали ювілейної науково-практичної кон-ференції, присвяченої 75-річчю кафедри терапії-1 Київської медичної академії післядипломної освіти “Актуальні проблеми внутрішньої патології та післядипломної підготовки лікарів-терапевтів”.- Київ.- 1996.- С. 225-226

1

Никитюк Н.Г., Єпішин А.В.

10

Показники імунної системи у хворих на хронічні бронхіти

друк.

Матеріали ювілейної науково-практичної кон-ференції, присвяченої 75-річчю кафедри терапії-1 Київської медичної академії післядипломної освіти “Актуальні проблеми внутрішньої патології та післядипломної підготовки лікарів-терапевтів”.- Київ. 1996. - С. 71-72.

1

Никитюк Н.Г., Єпішин А.В.

11

Особливості протікання гострих пневмоній у пацієнтів пульмоно-логічного відділення Тернопільської міської клінічної лікарні №1

друк.

Матеріали ювілейної науково-практичної кон-ференції, присвяченої 75-річчю кафедри терапії -1 Київської медичної академії післядипломної освіти “Актуальні проблеми внутрішньої патології та післядипломної підготовки лікарів-терапевтів”. - Київ. - 1996. - С. 79-80.

1

Бількевич Н.А., Никитюк Н.Г., Єпішин А.В.

12

Величина ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації в хворих на хронічні бронхіти в поєднанні з НВV-інфекцією

друк.

Тези доповідей 1 Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. - Тернопіль. - 1997. -С. 335.

1

-

13

Особливості клінічного перебігу хронічного бронхіту в поєднанні з НВV-інфекцією

друк.

Вестник проблем биологии и медицины.- Харьков, 1997. - Вып. 8. - С. 9-13.

4

-

14

Питання етіології хронічних бронхітів

друк.

Матеріали конференції “Методичні основи ви-кладання та наукові проблеми екології сьогодення”.- Тернопіль.- 1997. - С. 22-23.

1

Єпішин А.В., Бугай Б.Г., Лемке М.О.

та ін.

Всього 5 осіб

15

Стан гуморальної ланки імунітету у хворих на хронічні бронхіти

друк.

Матеріали ХLІ підсум-кової конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. - Вип.3. - Тернопіль: “Укрмедкнига”, 1998. - С. 13-16.

3

-

16

Стан імунної системи у хворих з поєднанням хронічного бронхіту та НВV-інфекції

друк.

Вісник наукових досліджень. - 1998. - №5-6. - С. 52-53.

(фахове видання)

2

-

17

Частота поєднання хронічного бронхіту з НВV-інфекцією

друк.

Матеріали наукових праць ІІ зїзду фтизіатрів і пульмонологів України.- Київ, 1998. - С. 113.

1

Єпішин А.В.

18

Ураження печінки у хворих на обструктивні та необструктивні бронхіти

друк.

Тези ХІL зїзду терапевтів України.- Київ, 1998. - С. 11-12

1

Єпішин А.В., Никитюк Н.Г.

19

Вплив ізопринозину на рівень ліпопероксидації і стан антиоксидантного захисту організму у хворих на хронічний бронхіт, поєднаний із НВV-інфекцією

друк.

Медична хімія. – 1999. - №1. – С. 90-92.

(фахове видання)

3

Єпішин А.В.,

Корда М.М.


20

Показники ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний бронхіт у поєднанні з НВV-інфекцією

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної меди-цини”. - Вип.4.- Тернопіль: “Укрмедкнига”, 1999. - С. 22-26.

(фахове видання)

5

-


21

Стан клітинного іму-нітету у хворих на хронічні бронхіти

друк.

Вісник наукових досліджень. - 1999. - №1. - С. 82-83.  

(фахове видання)

2

-


22

Позапечінкові прояви НВV-інфекції

друк.

Вісник наукових досліджень. - 1999. - №3.- С. 5-7.

(фахове видання)


Андрейчин М.А.

23

Клінічні аспекти поєднання хронічного бронхіту з НВV-інфекцією

друк

Інфекційні хвороби. – 1999. - №2. – С. 19-24.

(фахове видання)


Андрейчин М.А.

24

Особливості перебігу та лікування хронічного бронхіту, поєднаного з HBV-інфекцією

друк.

Науковий вісник. Академія наук вищої школи України. -2002. - №26. - С. 78-85.

7

Андрейчин М.

25

Фармакологічна корекція порушень обміну піридинових нуклеотидів за умови гострого отруєння Amanita phalloides

друк.

Екологічна фізіологія. - 2002. - №2. -C. 8-10.

3

Бойчук Б.Р., Козак Д.В., Гунько Л.М.

27

Забруднення довкілля ксенобіотиками – небезпека для здоров’я населення.

друк.

Українські медичні вісті: Матеріали з”їзду лікарських товариств. -2003. - Т.5, №1 (63). - С. 229-229.


Сергета В.М., Гунько Л.М., Козак Д.В. та ін.

Всього 14 осіб

28

Питна вода як можливий фактор інфекційних захворювань населення

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2005. - C.66-67.

1

Кондратюк В.А.,

Дністрян С.С., Кашуба М.О. та ін.

Всього 10 осіб

29

Забруднення довкілля важкими металами і їх вплив на здоров’я людини

друк.

Довкілля і здоров’я. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2006. - C.42-43.

1

Крицька Г.А., Козак Д.В., Бенч І.В.

та ін.

Всього 7 осіб

30

Вплив екологічної ситуації в Тернопільській області на стан здоров’я дітей

друк.

Довкілля і здоров’я. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. -Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”. – 2006. - C. 44-45.

1

Лотоцька О.В.,

Дністрян С.С., Когут Р.Д.

та ін.

Всього 7 осіб

31

Вплив чинників довкілля на стан здоров»я дітей

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”. – 2006. - C.33-34.

1

Кондратюк В.А.,

Сопель О.М., Козак Д.В.

та ін.

Всього 7 осіб

32

Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників середовища на виникнення і протікання захворювань у дітей

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”. – 2006. - C. 40-41.

1

Козак Д.В., Когут Р.Д., Козак В.І.

та ін.

Всього 7 осіб

33

Порівняння частоти інфікованості хворих на хронічні бронхіти вірусом гепатиту В із захворюваністю на вірусні гепатити В серед жителів м.Тернополя

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”, 2006. - C.60-61.

1

Кондратюк В.А.,

Козак Д.В., Лотоцька О.В. та ін.

Всього 5 осіб

34

Порушення утворення оксиду азоту при отруєнні блідою поганкою

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. - Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”. – 2006. - C. 69-69.

1

Сопель О.М., Козир Г.Р., Лотоцька О.В. та ін.

Всього 5 осіб

35

Частота ортопедичної патології у школярів м.Тернополя та гігієнічні принципи її профілактики

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”. – 2006. - C. 55-57.

2

Кашуба М.О., Голка Н.В., Пашко К.О.

та ін.

Всього 6 осіб

36

Аналіз та проблеми профілактики ВІЛ-інфекції на Тернопіллі

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”. – 2006. - C. 73-74.

1

Крицька Г.А., Козак Д.В., Кашуба М.О. та ін.

Всього 9 осіб

37

Вплив медико-соціальних чинників на стан здоров»я дітей на Тернопіллі

друк.

Вплив екопатологічних чинників на стан здоров’я дітей. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.-Тернопіль, ТДМУ, „Укрмедкнига”. – 2006. - C. 79-81.

2

Лотоцька О.В.,

Когут Р.Д., Сопель О.М.

та ін.

Всього 6 осіб

38

Медико-соціальні проблеми ВІЛ\СНІДУ в лікувально-профілактичних заходах Тернопільської області

друк.

Матеріали науково-практичної кофернції “ВІЛ-інфекція – проблема захисту лікаря”. - 4-5 жовтня 2007 року. – Т. Укрмедкнига. - С. 37-38.

1

Крицька Г.А., Козак Д.В., Дручковська М.П. та ін.

Всього 14 осіб

39

Заходи і проблеми профілактики ВІЛ-СНІД у  медичних працівників Тернопільської області.

друк.

Матеріали науково-практичної кофернції “ВІЛ-інфекція – проблема захисту лікаря”. - 4-5 жовтня 2007 року. – Т. Укрмедкнига. - С. 38.

1

Крицька Г.А., Буртняк Т.В., Кашуба М.О. та ін.

Всього 10 осіб

40

Роль екології та умов праці у формуванні соціальних захворювань

друк.

Матеріали науково-практичної коференції “ВІЛ-інфекція – проблема захисту лікаря”. - 4-5 жовтня 2007 року. – Т. Укрмедкнига. - С. 39.

1

Кашуба М.О., Пашко К.О., Кондратюк В.А. та ін.

Всього 10 осіб

41

Аналіз безсимптомних і атипових форм HBV-інфекції в практиці лікаря-імунолога

друк.

Матеріали науково-практичної коференції „Імунологічні аспекти в клініці внутрішньої медицини і фтизіатрії” 9-10 жовтня 2007 року. – Т. Укрмедкнига. - С. 55.

1

Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Крицька Г.А. та ін. Всього 12 осіб

42

Використання гіпо-гіпермагнітного поля в лікуванні кардіологічних хворих.

друк.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Довкілля і здоров’я„ 24-25 квітня 2008 року. – Т., Укрмедкнига. – С. 56.

1

Смачило О.М., Кашуба М.О., Кондратюк В.А. та ін. Всього 12 осіб

43

Вплив питної води з різними комбінаціями натрію і калію на організм піддослідних тварин.

друк.

Матеріали науково-практичної конференції „Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України„ 22-23 травня 2008 р. – 2008. – Випуск 8.

1

Кондратюк В.А.,

Кашуба М.О., Флекей Н.В. та ін.

Всього 11 осіб

44

Імунотропна терапія при цитомегаловірусній інфекції у жінок

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Збірник матеріалів конференції ( 4 червня 2009, м. Тернопіль).- С.11.

1

Господарський І.Я.,

Господарська Х.О.,

Зарудна О.І.,

Всього 4 особи

45

Особливості перебігу хронічного бронхіту із супутнім вірусним гепатитом В

друк.

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичноїконференції «Імунотерапія в пульмонології».- м. Тернопіль, 2009.- С. 38.

1

Господарський І.Я.

46

Чемпіонати бригад швидкої медичної допомоги як складова єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні:досягнення і перспективи

друк.

Медсестринство. - 2011.-N 4. - С.7-10.

4

Гудима А.А., Креховська-Лепявко О.М., Когунь Ю.М.,

Всього 4 особи

47

Вплив холінолітиків на імунологічний статус у комплексному лікуванні хворих на резистентну до терапії БА

друк.

Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях», 06-07 жовтня 2011 р. - Тернопіль, Укрмедкнига. -С.15.

1

Господарський І.Я., Городецький В.Є.,

Зарудна О.І.

48

Місце тривалої оксигенотерапії в комплексному лікуванні хворих із хронічною легеневою недостатністю

друк.

Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях», 06-07 жовтня 2011 р. - Тернопіль, Укрмедкнига. - С.16.

1

Господарський І.Я., Городецький В.Є., Яворська І.В.,

Всього 4 особи

49

Особливості клінічного перебігу та імунологічних показників у хворих на «еозинофільну» бронхіальну астму

друк.

Матеріали ІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях», 06-07 жовтня 2011 р. - Тернопіль, Укрмедкнига. - С.44.

1

Господарський І.Я.,. Ястремська С.О, Зарудна О.І.,

Всього 4 особи

50

Корекція простагландинового дисбалансу за умов порушення периферичного кровоплину у хворих на системну склеродермію та синдром рейно (результати 6-місячного спостереження)

друк.

Збірник робіт науково-практичної конференції “ Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”, - 10 жовтня 2012 року. - Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”. - С. 52-53.

2

Господарський І. Я., Зарудна О.І., Зарудний О.М. та ін. Всього 5 осіб

51

Диференційований підхід до вибору гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С без ознак цирозу печінки

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, ТДМУ. - С. 27.

1

Господарський І.Я., Волинець К.В.,

Зарудна О.І.

52

Лейкоцитоз – фактор ризику при критичній ішемії нижніх кінцівок

друк.

Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль, ТДМУ. - С. 38.

1

Зарудна О.І., Зарудний О.М.

53

Індивідуальний підхід при виборі гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С без ознак цирозу печінки

друк.

Збірник робіт науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”, - 10 жовтня 2012 року. - Тернопіль, ТДМУ, “Укрмедкнига”. - С. 53-54.


Господарський І.Я., Волинець К.В., Зарудна О.І.,

Всього 4 особи

54

Професійні алергійні захворювання у медичних сестер (огляд літератури)

друк.

Медсестринство. -2012.-№2. - С. 16-22.

7

Олмаші Еріка

55

Синдром емоційного вигоряння у медичного персоналу відділень паліативної медицини.

друк.

Медсестринство. -2012. -№3. - C. 15-18.

4

Ястремська С.О.,

Зарудна О.І.

56

Ефективність лікування тіотропіум бромідом хворих на резистентну до терапії бронхіальну астму

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2012. - №4. -С. 39-40.

(фахове видання)

2

-

57

Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2013. - №2. - С. 17-19.

(фахове видання)

3

Господарський І.Я., Волинець К.В., Господарська Х.О.

58

Вплив лікування тіотропіум бромідом на на стан пер оксидного окиснення ліпідів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

друк.

Медична хімія. – 2013. - №2. - С. 35-37.

(фахове видання)

3

-

59

Дистанційна система навчання  як засіб для здобуття освітньої кваліфікації бакалавра та магістра медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського

друк.

Медична інформатика та інженерія. – 2013. - №2. - С. 33-36.

(фахове видання)

4

Марценюк В.П., Городецький В.Є.

60

Вплив лікування тіотропіуму бромідом на імунну систему хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

друк.

Вісник наукових досліджень. – 2013. - №3. - С. 58-59.

(фахове видання)

2

-

61

Підготовка лікаря-гігієніста з позицій системного аналізу.

друк.

Нові технології в медичному вищому навчальному закладі. Тернопіль, Укрмедкнига. – 2000. - C. 25-32.

8

Бойчук Б.Р,

Кондратюк В.А., Сергета В.М та ін. Всього 10 осіб

62

Проблеми та перспективи викладання загальної гігієни студентам-іноземцям

друк.

Медична освіта. – 3. – 2002. – C. 114-115.

(фахове видання)

2

Бойчук Б.Р., Кондратюк В.А., Сергета В.М. та ін. Всього 8 осіб

63

Проблеми викладання основ екології на фармацевтичному факультеті

друк.

Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів в Україні. - 2003.- С. 66-67.

2

Мисула І.Р., Кондратюк В.А., Кашуба М.О. та ін. Всього 6 осіб

64

Підготовка до організації навчального процесу в умовах запровадження кредитно – модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського

друк.

Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти // Науково-методична конференція. - Тернопіль, ”Укрмедкнига”. - 2005. - С. 236-239.

4

Крицька Г.А., Голка Н.В., Гунько Л.М.

65

Застосування поетапної системи контролю за успішністю навчання студентів на кафедрі загальної гігієни та екології людини

друк.

Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти // Науково-методична конференція. Тернопіль, ”Укрмедкнига”. - 2005. -С. 354-356.

2

Крицька Г.А., Голка Н.В., Кашуба М.О.та ін.

Всього 10 осіб

66

Шляхи підвищення практичної направленості викладання гігієни у ВМ(Ф)НЗ

друк.

Медична освіта. – 2007. - № 3. – С. 108-109.

(фахове видання)

2

Кашуба М.О., Пашко К.О., Крицька Г.А. та ін. Всього 11 осіб

67

Загальна гігієна і екологія . Частина 1// Методичні вказівки до практичних занять для студентів 3 курсу медичного факультету.

друк.

Тернопіль, ТДМУ. – Укрмедкнига, 2006. – 28с.

28/4

Кашуба М.О., Кондратюк В.А., Крицька Г.А. та ін. Всього 10 осіб

68

Проблеми і перспективи організації навчального процессу в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології людини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

друк.

Всеукраїнська науково-практична конференція „Досвід та проблеми впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ України”. – 15-16 травня 2008 р.

3

Кашуба М.О., Кондратюк В.А.,

Пашко К.О.

та ін.

Всього 9 осіб

69

Удосконалення організації навчального процесу та контролю знань студентів в умовах запровадження кредитно-модульної системи на кафедрі загальної гігієни та екології людини Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

друк.

Медична освіта. - 2008. - №1. - С. 43-45.  

(фахове видання)

3

Кашуба М.О., Пашко К.О.

70

Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи тдму ім. І.Я. Горбачевського

друк.

Медсестринство. - 2009. - №1. - С. 26-28.

3

ІГосподарський.Я., Ястремська С.О., Корда І.В.

та ін.

Всього 5 осіб

71

Особливості підготовки магістрів та бакалаврів-фізіотерапевтів у Саксіонському університеті (Нідерланди)

друк.

Медична освіта. - 2009. - N 4. - C. 34-37

(фахове видання)

4

Ястремська С.О.,

Салайда І.М


72

Організація проведення щотижневого контролю знань студентів при підготовці фізіотерапевтів у Саксіонському університеті (Нідерланди)

друк.

Медична освіта. - 2009. -N 4. - C. 37-41

(фахове видання)

5

Салайда І.М


73

Основні риси навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди)

друк.

Медична освіта. - 2009. - N 4. - C.  41-46.

(фахове видання)

6

Ястремська С.О.

74

Особливості підготовки магістрів та бакалаврів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди)

друк.

Медсестринство. - 2009. - N 3. - С. 22-24.

3

Ястремська С.О.,

Салайда І.М.

75

Організація волонтерського руху у Нідерландах

друк.

Медсестринство. - 2009. - N 3. - С. 19-22.

4

Ястремська С.О.,

Галіяш Н.Б.

76

Особливості навчальної програми для підготовки магістрів медсестринства у Саксіонському університеті (Нідерланди)

друк.

Медсестринство. - 2009. - N 4. - С. 7-11.

5

Господарський І.Я., Ястремська С.О.,

Салайда І.М


77

Дистанційна форма навчання в медсестринстві – перший результат впровадження

друк.

Медсестринство. - 2011. - N 3. - С. 8-9.

2

Ястремська С.О., Усинська О.С., Господарський І.Я.

78

Впровадження інноваційних форм навчання при підготовці медичних сестер-бакалаврів у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського

друк.

Медична освіта. - 2010. -N 3. - C. 109-112.

(фахове видання)

4

Господарський І.Я., Ястремська С.О., Коноваленко С.О.

та ін.

Всього 11 осіб


79

Історія та перспективи розвитку ННІ медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

друк.

Медична освіта. - 2012. - N 1. - C. 142-145.

(фахове видання)

4

Ястремська, С.О., Господарський І.Я., Усинська О.С., та ін.

Всього 5 осіб

80

Дистанційна система навчання як ефективний засіб для здобуття освітньої кваліфікації магістра медсестринства в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського

друк.

Медична освіта. – 2012. - №3. - С. 80-83.

(фахове видання)

4

-

81

Проблеми та перспективи викладання паліативної допомоги на етапі підготовки магістрів медсестринства.

друк.

Медична освіта. - 2012. - № 4. - C. 126 – 129.

(фахове видання)

4

-

82

Практичне медсестринство

Навчальний посібник з грифом МОЗ України (прото

кол №1 від 27.12.

2011)

Тернопіль, Укрмедкнига. - 2012. – 432 с.


432 /26

Ковальчук Л.Я.,

Яшан, О.І. Ястремська С.О. та ін. /

За ред. чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я. КовальчукаВсього 24 чол.

83

Діагностика і лікування невідкладних станів у клініці внутрішніх хвороб

Навчальний посібник

Тернопіль, 2001. – 151 с.


А.В. Єпішин, Б.Г. Бугай, Л.Г. Боднар., В.М. Князевич та ін.

Всього 13 осіб

84

Використання небулайзерної терапії в лікуванні захворювань органів дихання

друк.

Медична академія,- 2011,- №7 (288),- С.9-10.


Господарський І.Я., Ш ведова Л.Ф.

85

Проблеми професійної захворюваності серед медичних працівників

друк.

Медсестринство. – 2013. - №2. – С. 21-25


Ястремська С.О., Дичко Г.Д.

86

Участь медичної сестри у проведенні дослідження функції зовнішнього дихання.

друк.

Медсестринство2013. - №3. – С.


Рега Н.І., Ястремська С.О., Пригара М.Й.

87

Диференційоване застосування гепатопротекторів при інтереферонотерапії у хворих на гепатит С.

друк.

Матеріали ІІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення».- 03-04 жовтня 2013 р.-Тернопіль: Укрмедкнига.- 2013.- С.12-13


Господарський І.Я., Волинець К. В., Зарудна О.І. та ін. Всього 9 осіб

88

Дослідження імунологічного статусу хворих на ревматоїдний артрит

друк.

Матеріали ІІІ наукового симпозіуму «Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і травлення».- 03-04 жовтня 2013 р.-Тернопіль: Укрмедкнига.- 2013.- С.19


Зарудна О.І., Господарський І.Я., Господарська Х.О., Всього 5 осіб

89

Стан імунної системи у хворих на хронічні бронхіти


друк.

Business Іnformation.- 1998.- №34.- С. 5-7.


Єпішин А.В., Бабяк Н.І.

90

Проблемні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації

друк.

Медсестринство. – 2013. - №2. – С. 9-11


Ястремська С.О., Гудима А.А.


Comments