наукові публікації Мазур Людмила Петрівна

Список наукових праць доцента, канд.мед.наук

Мазур Людмили Петрівни

 

Співавтор підручників «Основи клінічної медицини», 2008 р.

«Основи внутрішньої медицини», 2013 р., «Укрмедкнига», Тернопіль. 

 

 

п/п

Назва

Друк чи на правах рукопису

Видавництво, журнал (назва,номер, рік) чи комер автор. свідоцтва

К-ть друк. сторі-нок

Прізвища співавторів

1.       

Normal veins of the human stomach

Друк

ІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей).- Тернопіль.- 1998.-с.6

1

N.Begunyak

2.       

Серцеві напади та циркадні ритми людини

Друк

ІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей).- Тернопіль.- 1998.-с.118

1

Костик С., Фтемова Л., Петрів Г., Старик І.

3.       

Лікування і реабілітація хворих на хронічний бронхіт в умовах денних стаціонарів сільського району

Друк

ІІ з’”їзд фтизіатрів і пульмонологів України .-Київ.-1998.-с.32

1

Мазур П.Є., Панасюк О.В., Горошко Є.Л.,

4.       

Морфометрична ангіоархітектоніка артерій шлунка людини в нормі

Друк

ІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей).- Тернопіль.- 1999.-с.312

1

Петрук І., Петренко Н.

5.       

Аманітини та фаллоїдини як чинник при моделюванні гепато-ренального синдрому

Друк

ІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (тези доповідей).- Тернопіль.- 1999.-с.323

1

Петренко Н.

6.       

Тернисті дороги лікаря Арсена Річинського

Друк

Тези доповідей VІІІ Конгресу СФУЛТ.- Львів-Трускавець.-2000.-с.437

1

Мазур П., Колодний А., Гудима А., Горошко Є., Мазур О.

7.       

До питання післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів

Друк

Тези доповідей VІІІ Конгресу СФУЛТ.- Львів-Трускавець.-2000.-с.38-39

1

Мазур П., Буртняк М., Карнковський Д., Горошко Є., Мазур О.,

8.       

Вплив загального зневоднення на епіфізарний хрящ довгих трубчастих кісток

Друк

ІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).- Тернопіль.- 2000.-с.316

1

Мазур О.

9.       

Вплив важкої термічної травми на ультраструктуру аерогематичного бар”єру респіраторного відділу легень

Друк

ІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).- Тернопіль.- 2000.-с.364

1

Мазур О.

10.   

Практичні аспекти ферментної діагностики інфаркту міокарда

Друк

V Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).- Тернопіль.- 2001.-с.23

1

Степанець Н.

11.   

Альтерація аерогематичного бар”єру легень внаслідок опікової травми

Друк

V Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).- Тернопіль.- 2001.-с.184

1

Мазур О.

12.   

Студентська молодь і християнська мораль

Друк

Християнство і мораль (Науковий збірник).- Київ-Тернопіль.- 2001.- с.135-137

3

Мазур П., Тугарова О., Герасимович Т., Мазур О.,

13.   

Морально-психологічні аспекти збереження психологічного здоров”я студентів

Друк

Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ.-2001.-с.27-29

3

Мазур П., Тугарова О., Данилюк І., Левчук В., Мазур О.

14.   

Формування здорового способу життя студентів

Друк

Тези доповідей Всеукра­їнської науково-практичної конференції.- Дніпропетровськ.-2001.-с.26-27

2

Мазур П., Тугарова О., Дучинська Г., Герасимович Т., Мазур О.,

15.   

Мазур Л., Зміни міокарду внаслідок гострого деструктивного панкреатиту

Друк

VI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).- Тернопіль.- 2002.-с.276

1

Мазур О.

16.   

Стан бронхіальноі прохідності у студентів-медиків залежно від наявності окремих факторів ризику бронхообструкціі

Друк

VI Між­народний медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).- Тернопіль.- 2002.-с.42

1

Степанець Н.,

17.   

Оцінка якості життя у хворих після перенесеного інфаркту міокарда

Друк

VII Між­народний медичний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).- Тернопіль.- 2003.-с.21

1

Степанець Н.

18.   

Особливості ліпідного обміну та імунного статусу у хворих на цукровий діабет з морфо-функціональними змінами печінки

Друк

Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 3. С. 91-93.

3

Швед М.І., Мазур Л.П.

19.   

Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет

Друк

Вісник наукових досліджень.-2004.-№ 4.-С.71-72.

2

Пасєчко Н.В., Швед А.М.,Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Отченашенко В.А.

20.   

Особливості порушень ліпідного обміну та перекисного окислення ліпідів у хворих на цукровий діабет з морфо-функціональними змінами печінки

Друк

Вісник наукових досліджень. - 2004. - № 4. - С. 73-74

2

 

21.   

Типи дисліпідемій у хворих на цукровий діабет

Друк

VІІІ Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу). - Тернопіль. - 2004. - С. 25.

1

Мазур Л., Мазур О.

22.   

Імунний статус у хворих на цукровий діабет

Друк

VІІІ Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу). - Тернопіль. - 2004. - С. 25.

1

 

23.   

Особливості ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Матеріали XLVII підсумкової науково-практичної конференції). - Тернопіль. – 2004. - С. 38-39

2

 

24.   

Леркамен в світлі рекомендацій Європейського товариства гіпертензії

Друк

Всеукраїнська науково-практична конференція Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології (Збірник тез).-Тернопіль.-2004.-С.81-82

2

Швед М.І., Гребеник М.В., Мазур Л.П.,  Вівчар Н.М., Павлов В.Т.,   Пташкіна Л.В.

25.   

Особливості дисліпідемій у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів з морфо-функціональними змінами печінки

Друк

Х конгрес світової федерації українських лікарських товариств (Тези доповідей). – Чернівці – Київ - Чікаго. - 2004. - С. 384-385.

2

Швед М.І., Мазур Л.П., Пасєчко Н.В.

26.   

Зміни імунного статусу у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів

Друк

Всеукраїнська науково-практична конференція Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології (Збірник тез). - Тернопіль. - 2004. - С.83-84.

2

Швед М.І., Мазур Л.П., Пасєчко Н.В.

27.   

Порушення ліпідного обміну, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу і ефективність їх корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 2 типу з морфо-функціональними змінами печінки

Друк

Галицький лікарський вісник. - 2005. - т. 12. - № 3. - C. 90-94

5

Швед М.І., Мазур Л.П.

28.   

Ефективність використання селективних β1-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб та цукровий діабет – аутоімунний полігландулярний синдром (огляд літератури та власні дані)

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2005. – №1. – С. 17-22.

6

Пасєчко Н.В., Швед М.І., Мазур Л.П., Тон Тхі Мі Нгок, Кумановська С.В.

29.   

Ефективність вторинної профілактики діабетичної нефропатії в залежності від ступеня мікроальбумінурії у хворих із цукровим діабетом 2-го типу

Друк

VІІІ з”їзд ВУЛТ (Всеукраїнського Лікарського Товариства) (Тези доповідей).-Київ.-2005.-С.189-190

2

Пасєчко Н.В., Тон Тхі Мі Нок, Мазур Л.П.

30.   

Особливості морфо-функціональних змін печінки у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів

Друк

Фундаментальні питання експериментальної та клінічної ендокринології (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю). - Харків. - 2005. - С. 216-217.

2

Швед М.І., Мазур Л.П.

31.   

Ефективність лікування дисліпідемій вобензимом у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією

Друк

Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування (Матеріали регіональної науково-практичної конференції). - Івано-Франківськ. - 2005. - С. 91

1

Швед М.І., Мазур Л.П.

32.   

Порушення імунного статусу та його корекція вобензимом у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів

Друк

VІІІ з”їзд ВУЛТ (Всеукраїнського Лікарського Товариства) (Тези доповідей). - Київ. - 2005. - С. 195

1

Швед М.І., Мазур Л.П.

33.   

Морфо-функціональні зміни печінки та ефективність їх корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів

Друк

ІХ Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу). - Тернопіль. - 2005. - С. 21.

1

 

34.   

Ефективність використання антагоніста рецепторів до ангіотензину ІІ в комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу з діабетичною нефропатією

Друк

ІХ Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).-Тернопіль.- 2005.-С.33.

1

Тон Тхі Мі Нок, Мазур Л.П.

35.   

Порушення ліпідного обміну та його корекція вобензимом у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів з морфо-функціональними змінами печінки

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Матеріали XLVIIІ підсумкової науково-практичної конференції). - Тернопіль. – 2005. – С. 78-80.

3

Швед М.І., Мазур Л.П.

36.   

Використання α-ліпоєвої кислоти в комплексному лікуванні хворих з дифузним токсичним зобом

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Матеріали XLVIIІ підсумкової науково-практичної конференції). - Тернопіль. – 2005.– С.

1

Н.В.Пасєчко, Тон Тхі Мі Нок, Мазур Л.П.

37.   

Ефективність використання вобензиму у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів з дисліпідемією та морфо-функціональними змінами печінки

Друк

Актуальні проблеми діагностики та лікування патології гепатобіліарної системи (Збірник тез міжобласної науково-практичної конференції). - Тернопіль. - 2005. - С. 90-96.

7

Швед М.І., Мазур Л.П., Нгуєн Дінь Неєм

38.   

Ефективність застосування вобензиму у хворих на цукровий діабет 1 типу з дисліпідемією та артеріальною гіпертензією

Друк

Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2005. - № 9 (2). - С. 366

1

Швед М.І., Мазур Л.П.

39.   

Метод корекції дисліпідемії з застосуванням препарату „Вобензим” у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів з гепатозом

Друк

Інформаційний лист № 146-2005). - Київ. - 2005

4

Швед М.І, Мазур Л.П.

40.   

ПОРІВНЯЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ГРУП ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, УСКЛАДНЕНИЙ ПОЧАТКОВОЮ НЕФРОПАТІЄЮ

Друк

Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2005. - №2. -  C. 17-21

 

Пасєчко Н.В., Тон Тхі Мі Нгок, Мазур Л.П., Вербицька О.В., Гулько Н.Я.

 

41.   

Особливості порушень гемодинаміки, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб у похилому віці

Друк

Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2006. - №1. – C. 12-14

 

М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк, І.Г. Гарач, С.М. Геряк, Л.П. Мазур, О.М.Сопель

42.   

Стан системного запального процесу, ендогенної інтоксикації та ефективність їх корекції кверцетином у хворих на цукровий діабет 2 типу

Друк

Х Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).-Тернопіль.- 2006.-С.23.

1

 

43.   

Порушення процесів вільно радикального окислення та антиоксидантного захисту у хворих з діабетичними периферійними полінейропатіями, лікованих α-ліпоєвою кислотою

Друк

Х Міжнародний конгрес студентів і молодих вчених (матеріали конгресу).-Тернопіль.- 2006.-С.23.

1

Мазур Л., Ясіновський О., Бельська І., Сарапук І., Свистун І.

44.   

Патент № 200602078 „Спосіб лікування хворих на цукровий діабет”,.

 

 

Друк

Укрпатент, 2006

3

Швед М.І, Мазур Л.П.

45.   

Вплив вобензиму і кверцетину на компоненти атерогенезу у хворих на цукровий діабет 2-го типу

Друк

Український кардіологічний журнал. - Спеціальний випуск, матеріали міжнародного форуму „Кардіологія вчора, сьогодні, завтра”. - м. Київ. - 2006. - C. 223-226.

4

Швед М.І., Мазур Л.П.

46.   

Ефективність корекції кверцетином порушень ліпідного обміну і перекисного окислення ліпідів у хворих на цукровий діабет в поєднанні  з гепатозом

Друк

Галицький лікарський вісник. - 2006. - №  2. - C. 65-68.

4

Швед М.І., Мазур Л.П.

47.   

Діабетична дисліпідемія: роль у прогресуванні атеросклерозу та її особливості залежно від стану перекисного окиснення ліпідів і ступеня компенсації діабету

Друк

Медична хімія. - 2006. - № 2. - С. 74-78.

5

Швед М.І., Мазур Л.П., Мартинюк Л.П.

48.   

Порушення ліпідного обміну та ефективність його корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 2 типу з мікроальбумінурією

Друк

Наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю „Актуальні проблеми геронтології та геріатрії” (тези доповідей). - Київ. - 2006. - С. 94-95

2

 

49.   

Ефективність використання кверцетину у хворих на цукровий діабет 2 типу з дисліпідемією та артеріальною гіпертензією

Друк

Артеріальна гіпертензія: виявлення, поширеність, диспансеризація, профілактика та лікування (матеріали регіональної науково-практичної конференції). - Івано-Франківськ. - 2006. - С. 97-98

2

Швед М.І., Мазур Л.П.

50.   

Віддалені результати застосування вобензиму у хворих на цукровий діабет 1 типу з дисліпідемією

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2006. - №4. – С.55-58

4

Швед М.І., Мазур Л.П.

51.   

Кандидатська дисертація «Типи дисліпідемій та їх корекція вобензимом і кверцетином у хворих на цукровий діабет, поєднаний зі стеатогепатитом»

Рукопис

Івано-Франківськ, 2007

226

 

52.   

Порушення імунної реактивності та їх корекція вобензимом у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

ХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. - 2007. - С. 20

1

 

53.   

Діагностичне значення виявлення мікроальбуміну сечі у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

ХІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. - 2007. - С. 26.

1

Мазур Л., Паньків І., Ковида Д.,

54.   

Віддалені результати застосування кверцетину у хворих на цукровий діабет 2 типу, поєднаний зі стеатогепатитом

Друк

Діагностичні центри: медико-біологічні аспекти діагностичного процесу (Збірник наукових праць науково-практичної конференції з міжнародною участю). – Рівне. – 2-3 листопада 2007. – С.193-195

3

Швед М.І., Мазур Л.П.

55.   

Ефективність застосування кальцеміну та терафлексу у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів із порушенням мінеральної щільності кісткової тканини

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини– 2008. - №1. – С. 87-92.

6

Швед М.І., Мазур Л.П., Пташкіна Л.В., Тофан І.П., Мазур О.П.

56.   

Ефективність корекції вобензимом дисліпідемії у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

ХІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. - 2008. – С. 18

1

Мазур Л., Мартинюк Л., Наумова Л., Пташкіна Л.

57.   

Ефективність корекції вобензимом зрушень імунного статусу та системного запального процесу у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 13 червня 2008. – С. 14-15

2

Мазур Л.П., Пташкіна Л.В.

58.   

Віддалені результати використання кверцетину у хворих на цукровий діабет 2 типу з дисліпідемією

Друк

Здобутки та перспективи внутрішньої медицини (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 13-14 жовтня 2008. – С. 68-70

3

Швед М.І., Мазур Л.П., Пасєчко Н.В., Наумова Л.В.

59.   

Ефективність застосування антагоніста рецепторів до ангіотензину ІІ у хворих на цукровий діабет 1 типу з діабетичною нефропатією

Друк

Актуальні питання клінічної медицини (Матеріали  науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів). – Суми. – 23-24 квітня 2009. – С. 37-38

2

Швед М.І., Мазур Л.П.

60.   

Порушення перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи захисту та ефективність їх корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 1 і 2 типів

Друк

ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. – 27-29 квітня 2009. – С. 23.

1

Мазур Л., Мартинюк Л., Наумова Л., Савченко І.

61.   

Порушення ліпідного обміну та товщина інтіми-медії сонних артерій у хворих на цукровий діабет 2 типу

Друк

ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. – 27-29 квітня 2009. – С. 6.

1

Баб’як Н., Калатай Н., Мазур Л., Балабан Л.

62.   

Особливості порушень клітинного імунітету та ефективність їх корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. – 27-29 квітня 2009. – С. 186.

1

Мазур Л., Мазур О., Марущак М., Голик І.

63.   

Переваги впровадження кредитно-модульної системи у вивчення внутрішньої медицини

Друк

Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір (матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції). – Тернопіль. – 21-22 травня 2009. – С. 247-248.

 

2

Швед М.І., Сміян С.І., Слаба У.С., Мартинюк Л.П., Гребеник М.В., Якуби­шина І.Г., Насалик Б.Г., Грималюк Н.В., Комо­ровський Р.Р., Савченко І.П., Мазур Л.П.,  Боднар Р.Я., Лихацька Г.В.

64.   

Застосування інсулінотерапії у хворих на цукровий діабет з позицій доказової медицини

Друк

Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 28-29 травня 2009. – С. 57-59

3

Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Боднар Л.П., Мазур Л.П., Наумова Л.В., Гаври­люк М.Є., Паламар Т.О., Смачило І.В., Якубишина І.Г., Савченко І.П., Лихацька Т.В.

65.   

Лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки з позиції доказової медицини

Друк

Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 28-29 травня 2009. – С. 55-56

2

Насалик Б.Г., Паламар Т.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Наумова Л.В.

66.   

Віддалені результати застосування вобензиму і кверцетину з антиоксидантною та протизапальною метою у хворих на цукровий діабет

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 4 червня 2009. – С. 41-42.

2

Швед М.І., Мазур Л.П., Мазур О.П., Смачило І.В.

67.   

Корекція кишечних розладів у хворих з синдромом подразненого кишечника при застосуванні симбітеру

Друк

Здобутки клінічної і експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 4 червня 2009. – С. 40.

1

Швед М.І., Василюк В.М., Смачило І.В., Паламар Т.О., Гаврилюк М.Є., Лихацька Т.В., Лихацька Г.В., Слаба У.С., Мазур Л.П., Дячина Т.А.

68.   

Особливості порушень імунного статусу та ефективність їх корекції вобензимом у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

Науковий симпозіум «Імунопатологія при респіраторних захворюваннях» (Матеріали наукового симпозіуму). – Тернопіль. – 24-25 вересня 2009. – С. 138-140.

3

Швед М.І., Мазур Л.П., Смачило І.В., Гурський В.Т.

69.   

Особливості перебігу та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній в умовах епідемії гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу

 

Друк

Інфекційні хвороби. – 2009. - №4. – С.60-63

4

Швед М.І., Боб А.О., Боднар Л.П., Геряк С.М., Мазур Л.П.

70.   

Патологія щитоподібної залози та вагітність

 

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.54-56

3

Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Геряк С.М., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Мазур Л.П., Голик І.В., Швед Л.В., Сидоренко О.Л., Сов»як І.В.

71.   

Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих на цукровий діабет 2 типу

 

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.33-34

2

Швед М.І., Паламар Т.О., Смачило І.В., Наумова Л.В., Лихацька Т.В., Мазур Л.П., Лихацька Г.В., Боб А.О., Смачило І.І.

72.   

Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз

Друк

Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4. – С.64-65

2

Мазур Л.П., Мазур О.П., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Наумова Л.В., Пташкіна Л.В., Крикун С.С., Федчук М.А.

73.   

Ефективність застосування антагоніста рецепторів до ангіотензину ІІ у хворих на цукровий діабет 1 типу з діабетичною нефропатією та артеріальною гіпертензією

 

Друк

ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. – 13-15 квітня 2010. – С. 22.

1

Мазур Л., Смачило І., Мартинюк Л., Наумова Л., Голик І., Гарач Т.

74.   

Клінічна ефективність застосування S(-) ізомера амлодипіну «Семлопін» у хворих із артеріальною гіпертензією

Друк

ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. – 13-15 квітня 2010. – С. 22.

1

Швед М.І., Мазур Л.П., Мазур О.П.

75.   

Особливості порушень ліпідного обміну та перекисного окиснення ліпідів у хворих на цукровий діабет 2 типу

Друк

70 Ювілейна Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Сучасні аспекти медицини і фармації-2010» (Тези доповідей). – Запоріжжя. – 13-14 травня 2010. – С.74-75.

2

Мазур Л.П., Мельник Л.П., Корнага Н.В., Баб’як Н.І., Гурський В.Т.

76.   

Нові технології удосконалення самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини №1

 

Друк

«Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи» (Матеріали конференції). – Тернопіль. – 20-21 травня 2010 р. – С.353-355.

3

Швед М.І., Боднар Л.П., Мазур Л.П., Боб А.О., Наумова Л.В., Раденька Л.В., Василюк В.М., Смачило І.В., Грищенко С.Й., Боднар Р.Я.

77.   

Клінічний випадок первинної хронічної наднирникової недостатності

 

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. - 17 червня 2010 р.- С.35-36.

2

Пасєчко Н.В.,  Мазур Л.П., Мартинюк Л.П., Наумова Л.В., Пташкіна Л.В., Голк І.В., Гулько Н.Я.

78.   

Ефективність інсулінотерапії у хворих на цукровий діабет 1 типу у Тернопільській області

Друк

«Здобутки та перспективи внутрішньої медицини»(Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 27-28 жовтня 2010 р. – С.44-46

3

Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Балабан А.І., Микиташ Н.О., Мартинюк Л.П., Голик І.В.

79.   

Ефективність гепатопротекторної та антиоксидантної дії тіотриазоліну у хворих на цукровий діабет 2 типу в поєднанні з гепатозом

Друк

Запорожский медицинский журнал. – 2010, том 12, №5. – С.79-81.

3

М.І.Швед, Л.П.Мазур, О.П.Мазур

80.   

Динаміка стану мікробної екосистеми кишечнику у хворих на гастроезофагеальну рефлексну хворобу на тлі антигелікобактерної фармакотерапії

Друк

Збірник робіт міжобласної науково-практичної конференції «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини». – Тернопіль. – 27-28 жовтня 2010 р. – С.79-80

2

М.І. Швед, І.В.Смачило, Т.В.Лихацька, М.Є.Гаврилюк, Г.В.Лихацька, Л.П.Мазур, І.І.Смачило

81.   

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ ВОБЕНЗИМОМ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 1 ТИПУ

 

Друк

ХІІІ Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств (Матеріали конгресу). – Львів. – 30 вересня-03 жовтня 2010 р. – С.400-401

2

Швед М.І., Мазур Л.П., Мазур П.Є., Горошко Є.Л., Мазур О.П.

 

82.   

Спосіб корекції дисліпідемії у хворих на цукровий діабет 2 типу, поєднаний зі стеатогепатитом

Друк

«Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній практиці» (Збірник робіт науково-практичної конфе­ренції». – Тернопіль. – 24-25 березня 2011 р. – С.46-47

2

Мазур Л.П., Мазур О.П., Чорний А.І., Смачило І.В.

83.   

Ефективність застосування ксилату у лікуванні хворих на декомпенсований цукровий діабет

Друк

ХV Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених (Матеріали конгресу). – Тернопіль. – 27-29 квітня 2011. – С. 29.

1

Мазур Л., Мазур О., Посашков І., Чорний А., Прищепа І.

 

84.   

Особливості морфо-функціональних змін печінки та їх корекція у хворих на цукровий діабет 1 типу з гепатозом

Друк

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 9 червня 20011. – С. 35-36.

2

Швед М.І., Мазур Л.П., Мазур О.П., Смачило І.В., Гурський В.Т.,          Мартинюк Л.П., Наумова Л.В., Прокопович О.А.

 

85.   

Міокардіальний резерв у хворих на інфаркт міокарда в залежності від функціонального стану печінки під впливом лікування антиоксидантами та імунокоректорами

Друк

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 9 червня 20011. – С. 36-37.

2

Швед М.І., Прокопович О.А., Мазур Л.П.

 

86.   

Корекція дисбіотичних порушень кишечника у хворих з цукровим діабетом типу 2

Друк

«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 9 червня 20011. – С. 37-38.

2

Швед М.І., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Лихацька Т.В., Мазур Л.П.,  Сидоренко О.Л., Куліш В.В., Дячина Т.О., Федчук М.А.

87.   

Особливості викладання лекцій з предметів терапевтичного профілю в умовах реформування вищої медичної освіти

Друк

ХІ з'їзд ВУЛТ (матеріали). – Київ. - 28-30 вересня 2011 р. – С. 37

1

Швед М.І., Мазур П.Є., Мазур Л.П., Горошко Є.Л.

 

88.   

Особливості викладання терапії у студентів-фельдшерів у Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського

Друк

Клінічна та експериментальна патологія. – Т.Х, №3, 2011. – С.22-24

3

Мазур П.Є., Горошко Є.Л., Мазур Л.П.

89.   

Clinical efficacy of RNA - containing medicine in the treatment of SARS and influenza in patients with cardiovascular diseases

 

Друк

Sepsis, 2011; 4(1), p. 134

1

Shved МІ, Tkachuk ZY, Bob AO, Smachylo IV, Lyhatska TV, Prokopovych OA, Mazur LP

90.   

Шляхи оптимізації викладання лекцій з «Основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації

Друк

Медична освіта. - №4, 2011. – С.44-46

3

М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Л. П. Мартинюк, Л.П.Мазур, Л. П. Боднар, І. В. Смачило, А. О. Боб, Л. В. Наумова,

Л. В. Радецька, Т. В. Лихацька, О. Л. Сидоренко

91.   

Indicators of diabetes mellitus type 2 patients compensation by the level of glycated hemoglobin in Ternopil region, Ukraine in 2011

Друк

Abstract Book MedEspera 2012 (4th International Medical Congress for Students and Young Doctors). – Chisinau, Republic of Moldova. – May 17-19, 2012. – P.60

1

Pasyechko N.V., Mazur L.P., Naumova L.V., Smachylo I.V., Bob A.O., Chernukhina O.O.

92.   

The change of C-reactive protein and tumor-necrosis factor-α levels in diabetes mellitus type 2 and L-arginine-L-glutamate

Друк

Abstract Book MedEspera 2012 (4th International Medical Congress for Students and Young Doctors). – Chisinau, Republic of Moldova. – May 17-19, 2012. – P.11

1

Shved M.I., Chernukhina O.O., Mazur L.P.

93.   

Віддалені результати застосування вобензиму у хворих на цукровий діабет 1 типу зі стеатогепатитом

Друк

Всеукраїнська науково-практична конференція «XVI міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» (Збірник матеріалів). – Тернопіль. - 23-25 квітня 2012 р. – С. 23.

1

Мазур Л., Мазур О., Чорний А., Виваль Б.

94.   

Ефективність гіполіпідемічної та антиоксидантної дії кверцетину у хворих на цукровий діабет 2 типу

Друк

Ендокринологія. Том 17. - №1. – 2012 (Матеріали ІІ Конгресу Асоціації ендокринологів України). – С. 86.

1

Пасєчко Н.В., Мазур Л.П., Наумова Л.В., Голик І.В.

95.   

Віддалені результати застосування антиоксиданта кверцетину у хворих на цукровий діабет 2 типу з гепатозом

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 17 квітня 2012 р. – С.49

1

Мазур Л.П., Смачило І.В., Наумова Л.В., Волинець К.В., Креховська-Лепявко О.М., Яворська І.В.

96.   

Диференційований підхід до вибору гепатопротектора при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С без ознак цирозу печінки

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 17 квітня 2012 р. – С.27

1

Господарський І.Я., Волинець К.В., Рега Н.І., Зарудна О.І., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Мазур Л.П., Локай Б. А., Коноваленко С.О., Яворська І.В.

97.   

Вища освіта в Україні: Камо грядеші?

Друк

Медична освіта. - № 3 (додаток), 2012. – С. 87-89

3

Кралюк П.М., Мазур П.Є., Кралюк О.С., Мазур Л.П.

98.   

Використання технологій інтерактивного навчання у студентів медичного училища на заняттях з оториноларингології

Друк

Медсестринство. - №3, 2012. – С.32-34

3

Левчук В.А., Горошко Є.Л., Мазур Л.П.

99.   

Особливості функціонування «Школи діабетика» на базі ендокринологічного відділення КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»

Друк

Медсестринство. - №4, 2012. – С.15-18

4

Мазур Л.П., Голик І.В.

100.     

Взаимосвязь остеопений с уровнем эндогенной интоксикации при хронической сердечной недостаточности

Друк

Молодежь и наука: модернизация и инновационное развитие страны (Материалы ІІ Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых). – Пенза, РФ. – 26-27 октября 2012 г. – С. 122-124

3

Марущак М.И., Криницкая И.Я., Мазур Л.П., Вываль Н.Б.

101.     

Ефективність застосування біофлавоноїда кверцетину при цукровому діабеті 2 типу, поєднаному зі стеатогепатитом

Друк

Розвиток наукових досліджень’2012 (Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції). – Полтава. – 19-21 листопада 2012 р. – С.19-21

3

Мазур Л.П., Медвідь І.І.

102.     

Порушення вмісту α-ФНП та його мембранозв’язуючих рецепторів у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

ХІІ з'їзд ВУЛТ (матеріали). – Київ. – 5 -7 вересня 2013 р. – С. 186

1

Мазур Л.П., Мазур П.Є., Марущак М.І., Мазур О.П.

103.     

Удосконалення роботи курсів підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною освітою

Друк

ХІІ з'їзд ВУЛТ (матеріали). – Київ. – 5 -7 вересня 2013 р. – С. 322-323

2

Горошко Є.Л., Мазур П.Є.,Мазур Л.П.

104.     

Рівень апоптозу лімфоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 1 типу

Друк

Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини (Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених). – Суми. – 10-12 квітня 2013 р. – С. 281

1

Марущак М.І., Мазур Л.П., Боб О.О.

105.     

Поширеність цукрового діабету та його ускладнень у Тернопільській області

Друк

Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини (Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених). – Суми. – 10-12 квітня 2013 р. – С. 281

1

Мазур Л.П., Марущак М.І.

106.     

Сравнительная характеристика уровня активних форм кислорода у больных сахарным діабетом 2 типа в зависимости от степени его компенсации

Друк

Медицина завтрашнего дня (Материалы ХІІ межрегиональной межвузовской научно-практической конференции молодых ученых ). – Чита, РФ. – 23-26 апреля 2013 г. – С.13-14

2

Вываль Н.Б., Марущак М.И., Криницкая И.Я., Мазур Л.П.

107.     

Застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 18 червня 2013 р. – С.14

1

Господарський І.Я., Волинець К.В., Рега Н.І., Зарудна О.І., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Мазур Л.П., Локай Б. А., Коноваленко С.О.

108.     

Порушення вмісту α-ФНП та його мембранозв’язуючих рецепторів у хворих на цукровий діабет 2 типу

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції). – Тернопіль. – 18 червня 2013 р. – С.31

1

Пасєчко Н.В., Мазур Л.П., Марущак М.І., Наумова Л.В.

109.     

Ефективність застосування метформіну у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом

Друк

Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і тралення (Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму з міжнародною участю). – Тернопіль. – 03-04 жовтня 2013 р. – С. 40-41

2

Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мазур Л.П., Боб А.О.

110.     

Диференційоване застосування гепатопротекторів при інтерферонотерапії у хворих на гепатит С

Друк

Імунопатологія при захворюваннях органів дихання і тралення (Матеріали ІІІ Наукового симпозіуму з міжнародною участю). – Тернопіль. – 03-04 жовтня 2013 р. – С. 12-13

2

Господарський І.Я., Волинець К.В., Рега Н.І., Зарудна О.І., Городецький В.Є., Креховська-Лепявко О.М., Мазур Л.П., Локай Б. А., Коноваленко С.О.

111.     

Порушення вмісту α-ФНП у хворих на цукровий діабет 1 типу та ефективність їх корекції вобензимом

Друк

XVIІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» (Збірник матеріалів). – Тернопіль. - 22-24 квітня 2013 р. – С. 27

1

Мазур Людмила

112.     

Патогенез впливу поєднаного застосування L-орнітину та L-аргініну на функціональний стан нирок в умовах гострого токсичного гепатиту

Друк

XVIІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» (Збірник матеріалів). – Тернопіль. - 22-24 квітня 2013 р. – С. 240

1

Креховська-Лепявко О., Лепявко А., Мазур Л., Локай Б.

113.     

Аналіз використання системи MOODLE для складання студентами дистанційної форми навчання щоденного та екзаменаційного контролю знань

Друк

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю). – Тернопіль. – 18-19 квітня 2013 р. – С. 426-429

4

Мазур Л.П.

114.     

Досвід впровадження дистанційної освіти в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського

Друк

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю). – Тернопіль. – 18-19 квітня 2013 р. – С. 358-361

4

Ястремська С.О., Мазур Л.П.

115.     

Сучасні підходи до викладання клінічної імунології для студентів 5 курсу стоматологічного факультету

Друк

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю). – Тернопіль. – 18-19 квітня 2013 р. – С. 86-87

2

Господарський І.Я., Городецький В.Є., Рега Н.І., Зарудна О.І., Мазур Л.П., Волинець К.В.

116.     

Механізм формування метаболічних порушень при діабетичному стеатогепатиті

друк

Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 2 (70). – С.30-34.

 

5

М.І. Марущак,

М.М. Антонічев, Л.П. Мазур

117.     

Нарушение прооксидантно-антиоксидантного равновесия у больных сахарным диабетом 1 типа

 

друк

Полипатии в семейной медицине, профилактической и клинической кардиологии: всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Заслуженного деятеля науки РФ, профессора О.Ф. Калева: мат. конф / Под редакцией профессора О.Ф. Калева.- Челябинск.: Изд-во ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, 2013.- С. 115-117.

3

Л. П. Мазур,

И. Я. Криницкая, Н. Б. Бегош

118.     

НАРУШЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ α-ФНО У БОЛЬНЫХ   САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ КВЕРЦЕТИНОМ

Друк

Актуальные вопросы современной медицины (Материалы 70-й итоговой научной конференции молодых ученых и студентов Дальневосточного государственного медицинского университета с международным участием). – Хабаровськ, РФ. - 16-19 апреля 2013 г. – С. 141-143

3

Мазур Л. П., Марущак М. И.

 

119.     

Оцінка якості дистанційного навчання студентами спеціальності «Сестринська справа – бакалавр» за результатами анкетування

Друк

«Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» (Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю). – Тернопіль. – 18-19 квітня 2013 р. – С. 361-363

3

Ястремська С.О., Мазур Л.П., Локай Б. А., Креховська-Лепявко О.М., Городецький В.Є., Коноваленко С.О., Кіт О.М., Максимова В.В., Рибалка Т.Ю.

120.     

Динаміка захворюваності на ендокринопатії серед дитячого населення Тернопільської області

Друк

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2014. - № 2 (14). – С.62-65.

4

Марущак М.І., Мазур Л.П., Денефіль О.В.

121.     

Динамика заболеваемости ожирением среди детского населения Тернопольской области (Украина)

Друк

«Достижения и перспективы развития медицинской науки» (Материалы 9й годичной научно-практической конфеенции молодых ученых и студентов ТГМУ им.Абуали ибни Сино с международным участием). – Таджикистан, г.Душанбе. – 25 апреля 2014 г. – С.64.

1

И.Я. Криницкая, Л.П. Мазур, К.И. Козак

122.     

Роль цитокінів у розвитку аутоімунних захворювань щитоподібної залози у хворих з вірусним гепатитом С і змішаною кріоглобулінемією

Друк

XVIІІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених» (Збірник матеріалів). – Тернопіль. - 28-30 квітня 2014 р. – С. 27

1

Мазур Людмила

123.     

Основні аутоімунні механізми розвитку захвоювань щитоподібної залози у хворих із вірусним гепатитом С

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Збірник матеріалів конференції). – Тернопіль. – 21 травня 2014 р. – С.26-27

2

Мазур Л.П., Марущак М.І., Наумова Л.В.

124.     

Основні механізми прямого впливу вірусу гепатиту С на щитоподібну залозу

Друк

Здобутки клінічної та експериментальної медицини (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря»). – т.20, № 1. – 2014. – С. 159

 

Мазур Л.П.

125.     

Стан системи α-фактора некрозу пухлин при цукровому діабеті 1 та 2 типів

Друк

Вісник проблем біології та медицини. – 2014. – вип.4, том 1 (113). – С.156-159.

4

Мазур Л.П.

126.     

Досвід застосування сучасних модифікованих освітніх методик у студентів дистанційної форми навчання

Друк

Медична освіта. – 2014. - № 3. – С.

 

Мазур Л.П.

127.     

Клініко-лабораторні прояви та механізми прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет 1 типу

Друк

Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 5 (79). – С. 73-80

8

Мазур Л.П.

128.     

Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані)

Друк

Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. - № 6 (62). – С. 102-107

6

Мазур Л.П.

129.     

Опыт применения дистанционной формы в обучении медсестер

Друк

«Образование ХХІ века» (Сборник материалов Международной научно-практической конференции) . – Витебск, Беларусь. – 2014. – С. 425-427

3

Мазур Л. П., Ястремская С.А., Петренко Н.В.

130.     

Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу

Друк

Ліки України (Матеріали Першого діабетичного саміту). – 2014. - № 10 (186). – С.

1

Пасєчко Н.В., Мазур Л.П.

131.     

Цитокінові механізми розвитку цукрового діабету у хворих на вірусний гепатит С

Друк

Тези доповідей XV Конгресу СФУЛТ.- Чернівці.- 16-18 жовтня 2014.-С.217

1

Мазур Л.П., Мазур П. Є., Марущак М.І.

132.     

Запровадження «Школи діабетика» в Самбірській центральній районній лікарні

Друк

XIХ  Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (Збірник матеріалів). – Тернопіль. - 27-27 квітня 2015 р. – С. 424.

1

Мазур Людмила, Казан Ірина

 

 

 

 

Comments